PL EN RU

Organizacja życia akademickiego na Wydziale Zarządzania UW

Szanowni Państwo, (aktualizacja z 28 marca)

W związku z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW, informujemy Państwa o wdrożeniu następujących rozwiązań, dotyczących życia akademickiego na Wydziale Zarządzania UW.  
 

Information about coronavirus-related matters and restrictions at the Faculty of Management University of Warsaw - at this link

 

 • Aktualizacja z 19 marca (zajęcia w trybie zdalnym):

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że ze względu na ograniczenia w prowadzeniu zajęć w trybie stacjonarnym, wynikające z koronawirusa, zajęcia odbywają się w trybie zdalnym. W tym celu korzystamy między innymi z platformy ZOOM, gdzie pierwsze zajęcia odbyły się 15 marca i od tego dnia platforma ta posłużyła do przeprowadzenia wielu kolejnych. Ze względu na konieczność merytorycznego i technicznego przygotowania zajęć realizowanych przy użyciu tej platformy, mogą wystąpić pewne opóźnienia, w czasie których Wydział Zarządzania UW korzysta również z innych metod komunikacji on-line. Będą one sukcesywnie udoskonalane. Za zaistniałe niedoskonałości przepraszamy.

Ewentualne uwagi dotyczące trybu prowadzenia zajęć proszę kierować na adres mailowy: karas@wz.uw.edu.pl


prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz
Kierownik Jednostki Dydaktycznej WZ UW
 

 

 • Strona internetowa Uniwersytetu Warszawskiego z komunikatami w sprawie koronawirusa - tutaj
   

 • W okresie od 11.03.2020 - 14.04.2020 odwołane są stacjonarne, dydaktyczne dyżury wykładowców. Konsultacje ze studentami będą odbywały się zdalnie, z wykorzystaniem: poczty elektronicznej (u-mail - USOS) lub Skype.  Wykładowca może wyznaczyć dyżur telefoniczny (telefon służbowy), informując studentów poprzez pocztę elektroniczną (u-mail –USOS) o numerze telefonu, terminach i  godzinach dyżuru.
   
 • Nowe terminy zaliczeń i egzaminów, które były wyznaczone w okresie do 14 kwietnia 2020 r., zostaną ustalone w terminie późniejszym, po zakończeniu kwarantanny uniwersyteckiej.
   
 • Wszystkich studentów WZ UW będzie obowiązywało rozliczenie roczne.
   
 • Podania studenckie przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez system USOS. Podania będą rozpatrywane w normalnych terminach a decyzje umieszczane w USOS.
  Aktualizacja z 16 marca: od 17 marca 2020 do odwołania, pracownicy wszystkich biur WZ UW, załatwiają sprawy wyłącznie drogą mailową; pracują zdalnie.
   
 • W czasie zawieszenia stacjonarnych zajęć dydaktycznych, zawieszona jest również stacjonarna obsługa spraw studenckich.
  Pracownicy dziekanatów załatwiają sprawy studenckie mailowo oraz podczas dyżurów telefonicznych. Godziny tych dyżurów oraz numery telefonów są podane pod poniższym linkiem - tutaj.
  Aktualizacja z 16 marca: od 17 marca 2020 do odwołania, pracownicy wszystkich biur WZ UW, załatwiają sprawy wyłącznie drogą mailową; pracują zdalnie.
   
 • Biblioteka Wydziału Zarządzania UW zostaje zamknięta do 14 kwietnia 2020 r. Termin zwrotu książek zostaje ustalony na 18 kwietnia 2020 r. Kary za przetrzymanie książek do 17 kwietnia 2020 r. nie będą naliczane.
   
 • Zasoby biblioteczne online. Studenci, Doktoranci i Pracownicy UW mają możliwość zdalnego dostępu do książek i czasopism elektronicznych, będących w subskrypcji UW. Dostęp jest możliwy pod poniższym linkiem – tutaj.
  Aktualizacja z 25 marca: Pracownicy Biblioteki WZ UW pomagają w uzyskaniu dostępu do zbiorów on-line: książek, czasopism, baz danych i innych. Informacja jest dostępna pod poniższym linkiem - tutaj
   
 • Ważność legitymacji ma zostać automatycznie przedłużona do 31 maja 2020 r. Czekamy na rozporządzenie właściwego ministra. Nie trzeba będzie przedłużać ważności legitymacji w dziekanacie, indywidualnie.
  AKTUALIZACJA Z 13 marca 2020: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał rozporządzenie, na mocy którego ważność legitymacji studenckich i doktoranckich została automatycznie wydłużona do 31 maja.
   
 • Stypendia socjalne: wnioski o stypendia wraz z kompletem wymaganych dokumentów na semestr letni, należy złożyć/dostarczyć do 20 marca 2020 r. na adres: Wydział Zarządzania UW, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3, pok. C223. Na kopercie proszę dopisać "Wniosek o stypendium". Wnioski można: przywieźć osobiście i złożyć w pok. C223 lub w kopercie wrzucić do skrzynki podawczej, która jest ustawiona w siedzibie WZ UW, w budynku C, na parterze - w łączniku, lub w kopercie zaadresowanej jak wyżej, wysłać pocztą (listem poleconym) lub kurierem.
  AKTUALIZACJA z 13 marca 2020: Wniosków nie można składac osobiście w pok. C223. Można je wysłać pocztą, kurierem lub wrzucić kopertę do skrzynki podawczej, która jest ustawiona przy wejściu C.
   
 • Praktyki studenckie: wniosek o zaliczenie praktyk studenckich można będzie złożyć do końca roku akademickiego. Wnioski można: przywieźć osobiście i złożyć w pok. C223 lub w kopercie wrzucić do skrzynki podawczej, która jest ustawiona w siedzibie WZ UW, w budynku C, na parterze - w łączniku, lub w kopercie zaadresowanej jak wyżej, wysłać pocztą (listem poleconym) lub kurierem. Na kopercie proszę dopisać "Praktyki studenckie".
  AKTUALIZACJA z 13 marca 2020: Wniosków nie można składac osobiście w pok. C223. Można je wysłać pocztą, kurierem lub wrzucić kopertę do skrzynki podawczej, która jest ustawiona przy wejściu C

  UWAGA: Informacje dotyczące życia akademickiego na Wydziale Zarządzania UW, będą na bieżąco aktualizowane.

 

List prof. dr. hab. Alojzego Z. Nowaka do społeczności akademickiej

Szanowni Państwo,

ruszyły zajęcia zdalne na Uniwersytecie Warszawskim, w tym na Wydziale Zarządzania. Należy być bardzo wdzięcznym wykładowcom,  obsłudze technicznej i studentom, za duży wysiłek, solidarność, odpowiedzialność i cierpliwość.

więcej
Kontakt on-line z prof. dr. hab. Alojzym Z. Nowakiem, kandydatem na rektora UW

Pytania do prof. dr. hab. Alojzego Z. Nowaka, kandydata na rektora Uniwersytetu Warszawskiego, dotyczące między innymi funkcjonowania Uczelni w obecnych, trudnych warunkach i odpowiedzi, jakich na nie udzielił, można przeczytać na stronie internetowej, pod poniższym linkiem - tutaj. Udostępniony formularz on-line daje możliwość bezpośredniego i szybkiego kontaktu z kandydatem. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi są publikowane na stronie internetowej, pod adresem: alojzynowak.pl

więcej
Korespondencja mailowa

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wszyscy pracownicy Wydziału Zarządzania UW w korespondencji mailowej posługują się adresem z domeną: @wz.uw.edu.pl

Prosimy o ignorowanie maili wysyłanych z adresu: anowak.wz.uw.edu.pl@gmail.com

więcej
Zarządzenie Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW.
Zarządzenie dotyczy m.in.:

 • odwołania do 14 kwietnia 2020 r. wykładów i zajęć dla studentów, doktorantów, słuchaczy, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie;
 • odwołania do 30 kwietnia 2020 r. wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych);
 • zawieszenia do 30 kwietnia 2020 r. służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów.
więcej
Komunikat w sprawie lektoratów

Drodzy Studenci,

uprzejmie informujemy, że w dniach 11 - 27 marca 2020 r. lektoraty języków obcych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będą prowadzone wyłącznie w formie zdalnej. O szczegółach zmiany trybu pracy dydaktycznej Studenci zostaną powiadomieni przez nauczycieli Szkoły Języków Obcych, U-mailem.

więcej
Wybory 2020 na UW

Szanowni Państwo,

Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak bierze udział w wyborach na rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Na stronie internetowej www.alojzynowak.pl został opublikowany program wyborczy Kandydata oraz inne informacje, przybliżające jego sylwetkę i dotychczasowe dokonania.

więcej
Szkoła letnia dla Studentów WZ UW

Studenci Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego po raz kolejny zostali zaproszeni do uczestnictwa w Economic Summer Program Cyprus: Global Finance. Jest to program edukacyjny, współrealizowany przez cztery uczelnie: London School of Economics and Political Science, Lomonosov Moscov State University, Cyprus Center for Intercultural Studies – University of Nicosia oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

więcej
Wizyta Rumuńskiej Rodziny Królewskiej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Rumuńską Rodziną Królewską, które odbędzie się 6 marca br. na Wydziale Zarządzania UW, przy ul. Szturmowej 1/3, w Auli C, o godz. 10.00. Podczas spotkania odbędzie się dyskusja na temat „Współczesny rozwój Rumunii: ekonomia, stosunki międzynarodowe, edukacja”, oraz sesja pytań i odpowiedzi z udziałem gości.

więcej
Spotkanie z doradcą kariery z Biura Karier UW

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z doradcą kariery z Biura Karier UW, który odpowie na wszystkie pytania studentów, pomoże napisać idealne CV, doradzi, jaką ścieżkę kariery wybrać. Spotkanie odbędzie się 11 marca br. na Wydziale Zarządzania UW.

więcej
Komunikat

Szanowni Państwo,

publikujemy komunikat dotyczący procedur zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusowych, wydany przez Panią Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UW, prof. Jolantę Choińską-Mikę.

„W związku z wprowadzaniem przez kierowników jednostek dydaktycznych UW procedur zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusowych proszę o wzięcie pod uwagę dodatkowych zaleceń:

więcej
The Practice of Innovation and Entrepreneurship - zajęcia w ramach współpracy z uczelniami izraelskimi

Studenci Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego biorą udział w zajęciach The Practice of Innovation and Entrepreneurship, prowadzonych w dniach 24-27 lutego 2020r., przez: dr. Dana Kaufmana z Sapir College i Ben Gurion University oraz p. Nira Reuvena.

więcej
Konferencja AACSB

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego posiada akredytację EQUIS, która jest przyznawana najlepszym uczelniom biznesowym na świecie. W 2020 roku przeprowadzana będzie procedura reakredytacyjna, która wymagać będzie zaangażowania całej społeczności Wydziału. Proces akredytacyjny ma charakter ciągły i wymaga, między innymi, pozostawania w ciągłym kontakcie z organizacjami akredytacyjnymi poprzez udział w konferencjach i seminariach, dotyczących poprawy jakości edukacji biznesowej i badań.

więcej
EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników