PL EN RU

Jubileusz 200. lecia UW


Klinika Biznesu - informacje

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego od 1 do 30 czerwca 2016 r.,  udostępni dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza, punkt bezpłatnego poradnictwa, dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej.
Lista dziedzin w jakich prowadzone będzie poradnictwo, jest na bieżąco aktualizowana na stronie internetowej projektu.

Porad będą udzielali pracownicy naukowi jednostki oraz studenci zrzeszeni w Kołach Naukowych Wydziału Zarządzania UW.

 

Mieszkańcy Mazowsza, zainteresowani skorzystaniem z poradni, proszeni są o zgłoszenie telefoniczne pod nr: 22 55 34 190

lub mailowe: zgloszenie@wz.uw.edu.pl

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Imię i nazwisko osoby zainteresowanej uzyskaniem porady
 • Dziedzinę jakiej porada ma dotyczyć
 • Adres mailowy, na który zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Potwierdzenie będzie zawierało datę, godzinę i dokładne miejsce umówionej konsultacji.

Poradnia będzie działała w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie.

 

Kalendarz konsultacji:

 

1 czerwca 2016 r. (środa)

 • Obsługa klienta w e-biznesie
  godz. 12.00 - 15.00, Monika Chomicka; Koło Naukowe Marketingu Target
 • Modele biznesowe nowo zakładanych firm, czyli jak zmienić pomysł w firmę?
  godz. 10.00 - 16.00, sala A308, Andrzej Berezowski; Koło Naukowe Przedsiębiorczości
 • Działalność gospodarcza w zakresie nauki i techniki
  godz. 12.30 - 14.00, prof. dr hab. Andrzej Jasiński, Samodzielny Zakład Innowacji Rynkowych i Logistyki WZ UW
 • Grywalizacja, Zarządzanie zmianą, Wpływ społeczny w organizacji
  godz. 12.00 - 13.00, dr Michał Mijal, Zakład Teorii i Metod Organizacji WZ UW
 • Psychopatyczne zachowania w organizacji
  godz. 16.00 - 17.00, prof. dr hab. Marian Dobrzyński, Zakład Psychologii Organizacji WZ UW
 • Jak założyć: spółkę, fundację, stowarzyszenie. Prawo handlowe. Umowy cywilnoprawne. Funkcjonowanie zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników / akcjonariuszy.

  godz. 12.00 - 14.00 oraz 17.30 - 18.00; doc. dr Robert Pietrusiński; doc. dr Ewa Pietrusińska

 

2 czerwca 2016 r. (czwartek)

 • Modele biznesowe nowo zakładanych firm, czyli jak zmienić pomysł w firmę?
  godz. 10.00 - 16.00, sala A308, Andrzej Berezowski; Koło Naukowe Przedsiębiorczości

 

6 czerwca 2016 r. (poniedziałek)

 • Rachunkowość zarządcza, czyli jak policzyć przyszłe koszty prowadzenia firmy?
  godz. 10.00 - 16.00, sala A308, Andrzej Berezowski; Koło Naukowe Przedsiębiorczości
 • Zawartość strony internetowej (teksty, zdjęcia)
  godz. 17.00 - 20.00, Monika Maśnik; Koło Naukowe Marketingu Target
 • Jak założyć: spółkę, fundację, stowarzyszenie. Prawo handlowe. Umowy cywilnoprawne. Funkcjonowanie zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników / akcjonariuszy.

  godz. 18.00 - 19.00; doc. dr Robert Pietrusiński; doc. dr Ewa Pietrusińska

 

7 czerwca 2016 r. (wtorek)

 • Zawartość strony internetowej (teksty, zdjęcia)
  godz. 17.00 - 20.00, Monika Maśnik; Koło Naukowe Target

 

8 czerwca 2016 r. (środa)

 • Metody oraz narzędzia pomocne w organizacji pracy
  godz. 16.00 - 19.00, Paula Paradecka; Koło Naukowe Marketingu Target
 • Grywalizacja, Zarządzanie zmianą, Wpływ społeczny w organizacji
  godz. 12.00 - 13.00, dr Michał Mijal, Zakład Teorii i Metod Organizacji WZ UW
 • Jak założyć: spółkę, fundację, stowarzyszenie. Prawo handlowe. Umowy cywilnoprawne. Funkcjonowanie zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników / akcjonariuszy.

  godz. 12.00 - 14.00 oraz 18.00 - 19.00; doc. dr Robert Pietrusiński; doc. dr Ewa Pietrusińska

 

9 czerwca 2016 r. (czwartek)

 • Jak pisać skuteczne teksty sprzedażowe (e-mail marketing, opis produktu, landing page)
  godz. 17.00 - 20.00, Wioletta Czyrka, Koło Naukowe Marketingu Target

 

10 czerwca 2016 r. (piątek)

 • Obsługa klienta w e-biznesie
  godz. 17.00 - 20.00, Monika Chomicka, Koło Naukowe Marketingu Target

 

13 czerwca 2016 r. (poniedziałek)

 • Prawne aspekty zatrudniania i wynagradzania
  godz. 10.00 - 14.00, dr hab. Krzysztof Walczak, Zakład Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia WZ UW
 • Budowanie zespołu pracowniczego i zespołu zadaniowego
  godz. 16.00 - 17.30, dr hab. Tomasz Ochinowski, Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania WZ UW
 • Zarządzanie ludźmi w warunkach restrukturyzacji
  godz. 16.00 - 17.30, dr hab. Tomasz Ochinowski, Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania WZ UW
 • Jak zdobywać klientów i wyróżnić się na tle konkurencji, wykorzystując techniki marketingu doświadczeń
  godz. 16.00 - 17.30, dr Agnieszka Kacprzak, Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania WZ UW
 • Diagnoza predyspozycji biznesowych
  godz. 16.00 - 17.30, prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska z zespołem, Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania WZ UW
 • Zarządzanie motywacją, przestrzenią i czasem
  godz. 16.00 - 17.30, prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska z zespołem, Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania WZ UW
 • Doradztwo organizacyjne
  godz. 16.00 - 17.30, dr Waldemar Grzywacz, Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania WZ UW

14 czerwca 2016 r. (wtorek)

 • Jak zdobywać klientów i wyróżnić się na tle konkurencji, wykorzystując techniki marketingu doświadczeń
  godz. 16.00 - 17.30, dr Agnieszka Kacprzak, Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania WZ UW
 • Diagnoza predyspozycji biznesowych
  godz. 16.00 - 17.30, prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska z zespołem, Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania WZ UW
 • Zarządzanie motywacją, przestrzenią i czasem
  godz. 16.00 - 17.30, prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska z zespołem, Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania WZ UW
 • Doradztwo organizacyjne
  godz. 16.00 - 17.30, dr Waldemar Grzywacz, Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania WZ UW

15 czerwca 2016 r. (środa)

 • Jak zdobywać klientów i wyróżnić się na tle konkurencji, wykorzystując techniki marketingu doświadczeń
  godz. 16.00 - 17.30, dr Agnieszka Kacprzak, Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania WZ UW
 • Diagnoza predyspozycji biznesowych
  godz. 16.00 - 17.30, prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska z zespołem, Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania WZ UW
 • Zarządzanie motywacją, przestrzenią i czasem
  godz. 16.00 - 17.30, prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska z zespołem, Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania WZ UW
 • Doradztwo organizacyjne
  godz. 16.00 - 17.30, dr Waldemar Grzywacz, Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania WZ UW

16 czerwca 2016 r. (czwartek)

 • Social Media. Planowanie
  godz. 17.00 - 20.00, Paulina Kuśmierz, Koło Naukowe Marketingu Target
 • Budowanie zespołu pracowniczego i zespołu zadaniowego
  godz. 16.00 - 17.30, dr hab. Tomasz Ochinowski, Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania WZ UW
 • Zarządzanie ludźmi w warunkach restrukturyzacji
  godz. 16.00 - 17.30, dr hab. Tomasz Ochinowski, Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania WZ UW
 • Jak zdobywać klientów i wyróżnić się na tle konkurencji, wykorzystując techniki marketingu doświadczeń
  godz. 16.00 - 17.30, dr Agnieszka Kacprzak, Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania WZ UW
 • Diagnoza predyspozycji biznesowych
  godz. 16.00 - 17.30, prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska z zespołem, Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania WZ UW
 • Zarządzanie motywacją, przestrzenią i czasem
  godz. 16.00 - 17.30, prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska z zespołem, Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania WZ UW
 • Doradztwo organizacyjne
  godz. 16.00 - 17.30, dr Waldemar Grzywacz, Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania WZ UW

 

17 czerwca 2016 . (piątek)

 •  

20 czerwca 2016 r. (poniedziałek)

 • Komunikacja wewnętrzna
  godz. 13.00 - 16.00, Bartek Bachorski,  Koło Naukowe Marketingu Marketingu Target

 

21 czerwca 2016 r. (wtorek)

 • Media Relations
  godz. 13.00 - 16.00,  Bartek Bachorski, Koło Naukowe Marketingu Target

 

22 czerwca 2016 r. (środa)

 •  

23 czerwca 2016 r. (czwartek)

 • Podstawy inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych
  godz. 10.00 - 17.00, Ha Anh, Koło Naukowe Audytu i Bankowości BANK

24 czerwca 2016 r. (piątek)

 •  

27 czerwca 2016 r. (poniedziałek)

 • Strategie oszczędzania
  godz. 10.00 - 17.00, Ha Anh, Koło Naukowe Audytu i Bankowości BANK

28 czerwca 2016 r. (wtorek)

 •  

29 czerwca 2016 r. (środa)

 •  

30 czerwca 2016 r. (czwartek)

 •  

 

Daty i godziny poniższych zakresów porad zostaną podane w terminie późniejszym:

 • mgr Michał Kołtuniak;  Prowadzenie i rozwijanie działalności eksportowej. (Handel zagraniczny)

 

EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników