PL EN RU

Badania Naukowe


Ewaluacja 2021 

                                     Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r.

                                                      w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

 

Konstytucja dla nauki - ewaluacja

 

Ewaluacja jakości działalności naukowej. Jak oceniani będą badacze i jednostki naukowe?

 

Wzory oświadczeń: (źródło Biuro Obsługi Badań UW)

 

Zał. 1 – Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika [doc]

 

w przypadku wskazania jednej dyscypliny oraz prowadzenia działalności naukowej w okresie objętym ewaluacją wyłącznie w jednym podmiocie

Att. 1 – Declaration of authorizing the entity to show the employee’s achievements [doc]

 

in case of conducting research in one discipline and in case of conducting research
in the period covered by the evaluation only in one entity

Zał. 2 – Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika [doc]

 

w przypadku wskazania dwóch dyscyplin oraz / lub prowadzenia działalności naukowej w okresie objętym ewaluacją w więcej niż jednym podmiocie

Att. 2 – Declaration of authorizing the entity to show the employee’s achievements [doc]

 

in case of conducting research in two disciplines and in case of conducting research in the period covered by the evaluation in more than one entity

Zał. 3 – Oświadczenie o zmianie udziału procentowego czasu pracy związanego z prowadzeniem działalności naukowej w zadeklarowanych dyscyplinach i/lub kolejności dyscyplin naukowych [doc]

Att. 3 – Declaration on the change in the percentage of working time related to the conduct of scientific activity in the declared disciplines and / or the order of scientific disciplines [doc]

 

 

EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników