PL EN RU

Badania Naukowe


Nowy wykaz czasopism MNiSW

 

 

Czasopisma, które wchodzą w skład nowego wykazu (źródło: strona MNiSW)

 

  1. Czasopisma naukowe uwzględnione w międzynarodowej bazie to:
  1. Scopus
  2. Web of Science (Core Collection):
  • Science Citation Index Expanded,
  • Social Sciences Citation Index,
  • Arts & Humanities Citation Index,
  • Emerging Sources Citation Index.
  1. Recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w bazie informatycznych konferencji naukowych The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE).
  2. Czasopisma  naukowe  ujęte  w międzynarodowej bazie  ERIH+, ale nieujęte w bazach Scopus i WoS Core Collection, które w wyniku oceny eksperckiej zostały uznane (przez zespoły powołane dla dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych, dziedzinie nauk społecznych i dziedzinie nauk teologicznych) za posiadające międzynarodową renomę i szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny naukowej, a także za spełniające standardy etyczne.
  3. Czasopisma naukowe finansowane w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, który obejmuje 484 polskich czasopism.

W wykazie ostatecznie ujęto 30 676 pozycji (czasopism naukowych jest 29 037, a materiałów z konferencji – 1 639).

 

Czasopismom naukowym i recenzowanym materiałom z konferencji międzynarodowych można było przyznać: 20, 40, 70, 100, 140 albo 200 punktów.

 

                              Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. 

 w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

 

 

 

Wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW [LINK]

 

 

Wykaz czasopism 2019 r. – plik PDF wykaz czasopism 2019 r. – sprostowanie.pdf 

 

Wykaz czasopism wg dyscyplin – plik XLSX

 

 

 

EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników