PL EN RU

Badania Naukowe


NOWE wzory umów obowiązujące od 1.08.2019 r.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 82

REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych

 

 

 

Oświadczenie osób poniżej 26 roku życia o zaniechaniu poboru podatku

1. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 82 - WZÓR UMOWY ZLECENIA ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  [pdf do wypełnienia] [wersja edytowalna]

2. OŚWIADCZENIE PRZYJMUJĄCEGO ZLECENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH DLA REZYDENTÓW POLSKI (załącznik nr 1 do umowy zlecenia) [wersja edytowalna]

3. OŚWIADCZENIE PRZYJMUJĄCEGO ZLECENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH DLA NIEREZYDENTÓW POLSKI (załącznik nr 1 do umowy zlecenia) [wersja edytowalna]

4. OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA UNIWERYSTETU WARSZAWSKIEGO (załącznik nr 2 do umowy zlecenia) [wersja edytowalna]

5. RACHUNEK [wersja edytowalna]

6. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 82 - WZÓR UMOWY ZLECENIA ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ, OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ [pdf do wypełnienia] [wersja edytowalna]

7. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 82 - WZÓR UMOWY, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, ZAWIERANEJ Z OSOBĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  [pdf do wypełnienia] [wersja edytowalna]

8. OŚWIADCZENIE PRZYJMUJĄCEGO ZLECENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH DLA REZYDENTÓW POLSKI (załącznik nr 1 do umowy zlecenia) [wersja edytowalna]

9. OŚWIADCZENIE PRZYJMUJĄCEGO ZLECENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH DLA NIEREZYDENTÓW POLSKI (załącznik nr 1 do umowy zlecenia) [wersja edytowalna]

10. OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA UNIWERYSTETU WARSZAWSKIEGO (załącznik nr 2 do umowy zlecenia) [wersja edytowalna]

11. RACHUNEK [wersja edytowalna]

12. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 82 - WZÓR UMOWY ZLECENIA, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ, OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ [pdf do wypełnienia] [wersja edytowalna]

13. Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 82 - WZÓR UMOWY O DZIEŁO ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ [pdf do wypełnienia] [wersja edytowalna]

14. PROTOKÓŁ ODBIORU DZIEŁA (załącznik nr 2 do umowy o dzieło) [wersja edytowalna]

15. OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA UNIWERYSTETU WARSZAWSKIEGO (załącznik nr 3 do umowy o dzieło) [wersja edytowalna]

16. RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z rezydentem Polski [wersja edytowalna]

17. RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z nierezydentem Polski  [wersja edytowalna]

18. Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 82 - WZÓR UMOWY O DZIEŁO, ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ, OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ [pdf do wypełnienia] [wersja edytowalna]

19. PROTOKÓŁ ODBIORU DZIEŁA (załącznik nr 2 do umowy o dzieło) [wersja edytowalna]

20. Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 82 - WZÓR UMOWY O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH, ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  [pdf do wypełnienia] [wersja edytowalna]

21. PROTOKÓŁ ODBIORU DZIEŁA (załącznik nr 2 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich) [wersja edytowalna]

22. OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA UNIWERYSTETU WARSZAWSKIEGO (załącznik nr 3 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich) [wersja edytowalna]

23. RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z rezydentem Polski  [wersja edytowalna]

24. RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z nierezydentem Polski  [wersja edytowalna]

25. Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 82 - WZÓR UMOWY O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH, ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ, OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  [pdf do wypełnienia] [wersja edytowalna]

26. PROTOKÓŁ ODBIORU DZIEŁA (załącznik nr 2 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich) [wersja edytowalna]

27. Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH [pdf do wypełnienia] [wersja edytowalna]

EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników