PL EN RU

Konferencja "Planowanie Wieloletnie - Efektywność Wydatków Publicznych - Benchmarking" 2019


Cel i zakres konferencji

       Głównym Celem Konferencji jest analiza obecnego stanu zaawansowania prac w zakresie planowania wieloletniego oraz efektywności zadań publicznych dla prowadzonej polityki gospodarczej, programowania polityki rozwoju, a także możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich na poziomie rządowym i samorządowym.

 

       Celem dodatkowym jest wymiana doświadczeń, próba wskazania nowych obszarów badawczych, integracja środowiska naukowego, eksperckiego i biznesowego oraz dyskusja nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki w obszarze planowania wieloletniego oraz pomiaru efektywności zadań publicznych.

 

Proponujemy następujęce grupy tematyczne, dotyczące teorii i praktyki, na tle zmian gospodarczych, prawnych, politycznych, intelektualnych i edukacyjnych:

 

  • Znaczenia długu i deficytu sektora finansów publicznych dla prowadzonej polityki gospodarczej, programowania polityki rozwoju a także możliwości wykorzystania funduszy europejskich;

  • planowanie wieloletnie na poziomie krajowym i europejskim – ocena rozwiązań i propozycje zmian w zakresie przenikania się tych perspektyw;

  • inwestycje publiczne jako istotny czynnik równomiernego i długofalowego wzrostu gospodarczego;

  • efektywność jako kryterium oceny funkcjonowania sektora finansów publicznych, realizującego zadnia finansowane z środków krajowych, ale także współfinasowane ze środków europejskich - wskazanie dobrych praktyk oraz sygnalizowanie koniecznych zmian;

  • finanse publiczne – aspekty międzynarodowe przyszłych zmian;

  • czy ewaluacja zadań realizowanych z wykorzystaniem środków europejskich jest przykładem godnym naśladowania?

  • kontrola realizacji zadań publicznych na poziomie krajowym i europejskim – mocne i słabe strony funkcjonujących rozwiązań.

EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników