PL EN RU

Biblioteka Wydziału Zarządzania UW


Oprogramowanie Writefull

Z inicjatywy bibliotekarzy WZ w październiku 2020 r. rozpoczęliśmy procedurę testowania, a potem zakupu narzędzia do korekty tekstów naukowych w języku angielskim Writefull dla naszych pracowników naukowych i studentów.

Sprawą zainteresowała się centrala UW, w imieniu której występuje BUW. Od 10 maja 2021 r. mają rozpocząć się ogólnouczelniane testy.

 

Zakup dla środowiska akademickiego UW może nastąpić w czerwcu 2021 r.

 

Writefull is a  ground-breaking tool that uses the latest artificial intelligence techniques to identify language patterns in scientific text.
Writefull is available for institutional trials and purchase.
Using language models trained on millions of journal articles, Writefull corrects grammar, vocabulary, punctuation, and more. Writefull's product suite comprises four distinct products that cater for the needs of different users: from students, researchers, scientists to publishers at various stages of the writing or publishing process.

 

Writefull for Word
Writing a report in Word? Use our new add-in to get automatic feedback on your text, explore the language of millions of journal articles, and browse sentences to use in your own writing.


Writefull for Overleaf
Do you use Overleaf to write your papers in LaTeX? Use the Writefull for Overleaf Chrome extension to get a full language check within the Overleaf editor. Writefull checks your grammar, spelling, vocabulary, and more. You apply the language corrections to your LaTeX source with a single click.


Writefull Revise
Writefull Revise is a web service that automatically revises scientific texts. It shows the number of language errors found across five categories and gives corrections within the text.


Writefull Cite
Writefull Cite screens texts for citation completeness, highlighting sentences that should be supported by a reference. It can be used by students and researchers to check for citation completeness within their text, to ensure that claims are supported by references as appropriate.


 Writefull product description

 

 

Wypróbuj pełną edycję Writefull for Word

 

Pobierz i wypróbuj pełną edycję Writefull for Word, dowiedz się więcej oglądając nagranie webinaru.

 

 

Writefull - testowy dostęp dla Uniwersytetu Warszawskiego (10.05-9.06.2021)

 

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinaru, w którym pokazujemy jak korzystać z Writefull.

 

Dostęp testowy dla Uniwersytetu Warszawskiego został pomyślnie ustawiony na okres 30 dni w terminie 10.05-9.06.2021.
 
Writefull for Word i Writefull for Overleaf wymagają instalacji wtyczki, dostępu do internetu i rejestracji przy użyciu adresu mailowego w domenie uczelni; Writefull Revise i Writefull Cite docelowo będą dostępne przez weryfikację adresów IP, ale obecnie działają bez ograniczeń przy użyciu przeglądarki internetowej, a linki dedykowane wyłącznie dla Uniwersytetu Warszawskiego są podane w załączonym przewodniku. Nie ma ograniczeń co do liczby korzystających z Writefull w tym samym czasie podczas testowego dostępu.
 
Zapraszam także do obejrzenia nagrania z webinarium, które odbyło się jesienią 2020 roku. Najbliższe webinarium live odbędzie się 11 maja – zapraszam do rejetsracji
 
Pod poniższymi linkami znajdują się dodatkowe przewodniki:

www.writefull.com

 

Dostęp testowy do poszczególnych modułów Writefull można uzyskać pod odnośnikami:

 

Twoje materiały w cyfrze

Nasza nowa usługa „Twoje materiały w cyfrze” skierowana jest do pracowników Wydziału Zarządzania UW.

W jej ramach wszystkie potrzebne Państwu materiały przeniesiemy z papieru do wersji cyfrowej.

 

Zakładanie konta lub zamiana karty bibliotecznej

Zakładanie kont czytelniczych oraz zamianę dokumentów uprawniających do korzystania z bibliotek UW z kart bibliotecznych BUW na Elektroniczne Legitymacje Pracownicze prowadzi WYŁĄCZNIE BUW.

Przetrzymanie książki z Biblioteki WZ

Przypominamy, że za  przetrzymanie książek, po wyznaczonym terminie zwrotu, system komputerowy automatycznie nalicza kary. Ich wysokość jest zgodna z obowiązującym Cennikiem usług świadczonych w Bibliotece Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W uzasadnionych przypadkach można występować o umorzenie kary, które następuje wyłącznie za pisemną zgodą Dziekana WZ. Prosimy o sprawdzanie stanu swojego konta bibliotecznego: zwracanie książek w terminie lub prolongowanie terminu ich zwrotu.
Przypominamy również, że obowiązkiem każdego pracownika odchodzącego z Wydziału Zarządzania jest rozliczenie się z Biblioteką WZ oraz BUW.

Zamówienia na materiały biblioteczne do zbiorów Biblioteki WZ

Podstawowymi sposobami zgłoszenia propozycji zakupu materiałów bibliotecznych do zbiorów Biblioteki WZ są: literatura wskazana w sylabusie, elektroniczne konto czytelnicze, e-mail z zapotrzebowaniem czytelniczym lub inna pisemna forma (uwaga: nie realizujemy dezyderatów ustnych).

 

Terminy zgłoszeń zapotrzebowania czytelniczego na zakup książek i czasopism są związane z zasadami przyznawania środków finansowych oraz kalendarzem przeprowadzanych postępowań przetargowych. 

 

Przyjmujemy zamówienia na: 

  • książki zagraniczne (realizacja 2014 r.) do końca września, 
  • czasopisma polskie (realizacja 2014 r.), czasopisma zagraniczne (realizacja 2015 r.) i bazy danych (realizacja 2014 r.) do końca czerwca, 
  • książki polskie (realizacja 2013 r. do wyczerpania środków finansowych) bezterminowo.  

 

Dezyderaty zgłoszone po terminie zostaną zaopiniowane do ewentualnego zakupu na rok następny.

EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników