PL EN RU

Biblioteka Wydziału Zarządzania UW


Kontakt

Biblioteka:

biblioteka@wz.uw.edu.pl

 

System zarządzania dostępem do dokumentów elektronicznych (SDE.WZ.UW):

E-czytelnia

sde@wz.uw.edu.pl

Ogłoszenie

Informujemy, iż w dniach 05-23.08.2020r. realizacja skanowania zamawianych

książek w serwisie SDE.WZ.UW zostaje wstrzymana.

 

 

Biblioteka WZ w formie tradycyjnej będzie nieczynna do momentu powrotu studentów na Wydział.

 

► Do tego czasu wstrzymujemy: zamawianie i wypożyczanie książek oraz przesuwamy terminy ich zwrotów.

► Kary będą naliczane do dnia 11.03.2020 r. wyłącznie za książki, które już wtedy były przetrzymane.

► Bieżące zaspokojenie potrzeb czytelniczych będzie odbywało się za pomocą wydziałowej bazy wiedzy SDE.WZ.UW (dostępnej ze strony Biblioteki w zakładce e-czytelnia lub pod adresem: https://sde.wz.uw.edu.pl) oraz innych zewnętrznych źródeł.

Z serwisu SDE.WZ.UW można korzystać na komputerach, laptopach, tabletach i smartfonach bez konieczności instalowania aplikacji.

Rejestracja i logowanie tylko przez system USOS.

► Zapotrzebowanie na materiały biblioteczne prosimy składać wyłącznie na adres: sde@wz.uw.edu.pl

 

Książki można zwracać drogą pocztową na adres:

 

Biblioteka Wydziału Zarządzania UW

ul. Szturmowa 1/3

02-678 Warszawa

 

lub osobiście w Recepcji w godzinach:

7:00 - 20:00 - poniedziałek-piątek

8:00 - 17:00 - sobota-niedziela

 

Procedura zwrotu książek dla czytelników:

 

► Książki zwracamy zapakowane w reklamówki,

► Wypełniamy Formularz zwrotu książek i wkładamy do reklamówki z książkami (uwaga: numer inwentarzowy książki znajduje się na naklejce z tyłu lub na pieczątce na odwrocie karty tytułowej i zaczyna się literami Z-... lub A-...),

Pobierz Formularz zwrotu książek

(dostępny również na miejscu - Uwaga! Wypełniamy własnym długopisem)

► Paczki odkładamy na wystawione w Recepcji wózki biblioteczne

 

► Rozliczanie studentów kończących naukę za pomocą e-obiegówki prowadzone będzie na bieżąco.

Przypominamy, że do rozliczenia z Uczelnią potrzebny jest zwrot wypożyczonych książek i wniesienie opłaty za ewentualne ich przetrzymanie. Przy zwrocie prosimy wziąć pod uwagę 5. dniowy okres kwarantanny oraz czas przesyłki pocztowej. Po odbyciu kwarantanny książki będą zdejmowane z kont niezwłocznie.

► W przypadku książek przetrzymanych należy uiścić opłatę w wysokości widocznej na koncie oraz przesłać kopię dowodu wpłaty na adres: biblioteka@wz.uw.edu.pl

 

Na konto wpłacamy tylko kary za książki wypożyczone z Biblioteki Wydziału Zarządzania UW:

 

Bank Millenium SA Bankowy Punkt Rozliczeń Nr 5

Uniwersytet Warszawski

11 1160 2202 0000 0000 6084 8803

W tytule wpłaty prosimy o wpisanie:

opłata za przetrzymanie, Imię i Nazwisko czytelnika, nr karty czytelnika, adres posiadacza karty

Pamiętaj

 

Aby korzystać zdalnie ze zbiorów elektronicznych będących w subskrypcji UW (dostępnych ze strony BUW w zakładce „Zasoby online”), studenci, doktoranci i pracownicy UW muszą mieć ważne konto biblioteczne w katalogu bibliotek UW. W związku z tym:

  • Konta biblioteczne studentów, doktorantów i pracowników UW, których termin ważności przypadał między 11 marca a 30 maja 2020, zostały automatycznie przedłużone do 31 maja 2020
  • Pozostałe przypadki, wymagające przedłużenia ważności konta, prosimy zgłaszać na adres: reklamacje.buw@uw.edu.pl.
  • Studenci, doktoranci i pracownicy UW, którzy nie mają jeszcze kont we wspólnym katalogu bibliotek UW, mają możliwość jego zdalnej aktywacji (https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/jak-korzystac/).
  • UWAGA: studenci, doktoranci i pracownicy UW, nieposiadający kart ELP/ELD/ ELS, mogą teraz również założyć konto biblioteczne, które umożliwi im korzystanie ze zbiorów elektronicznych w domu. Prośby o założenie konta należy kierować z konta pocztowego zarejestrowanego w USOSie na adres reklamacje.buw@uw.edu.pl.
  • Zaległości na koncie (kary, przetrzymane książki) nie są przeszkodą w dostępie do zasobów elektronicznych

Zapis do Biblioteki dla studentów WZ posiadaczy Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Zapis do Biblioteki dla pracowników UW posiadaczy Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej

Zasoby online

FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące serwisu sde.wz.uw.

więcej

Zasoby online

 

Studenci, Doktoranci i Pracownicy UW mają możliwość zdalnego dostępu do kolekcji książek i czasopism elektronicznych będących w subskrypcji UW, dostępnych ze strony BUW w zakładce „Zasoby online”, po zalogowaniu się za pomocą numeru karty bibliotecznej (numeru ELS/ELP – jeśli te dokumenty zostały aktywowane jako karta biblioteczna) i hasła.

Studenci, Doktoranci i Pracownicy UW, którzy posiadają ELS i ELP, a nie założyli jeszcze konta bibliotecznego, mogą je zdalnie aktywować.

Szczegółowe informacje i linki do aktywacji znajdują się w zakładce Zapisy na stronie.

Nowe hasło można uzyskać poprzez opcję „Zapomniałeś hasła” dostępną pod panelem logowania do konta bibliotecznego.

 

 

Nowi czytelnicy w Bibliotece WZ

 

Chcesz wypożyczyć książkę z Biblioteki WZ - już nie potrzebujesz rewersu. Od 5 czerwca 2019 r. rozszerzyliśmy krąg użytkowników na całą społeczność akademicką naszej Uczelni.

 

Jesteś Absolwentem UW i należysz do Klubu Absolwentów UW lub Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania UW – przyjdź do nas po lekturę.

 

Szczegóły w  ► Regulaminie

 

Prezentacja WZUW - Wiedza i Relaks

 

Biblioteka WZ w internecie:

 

Katalog online bibliotek UW - konto czytelnika.

Katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych NUKAT - zawiera katalog naszych książek.

Biblioteczny portal w.bibliotece.pl - zawiera katalog naszych zbiorów.

YouTube.com 

YouTube.com 

 

Zakupy materiałów bibliotecznych

 

Zakupy książek, czasopism, baz danych do zbiorów Biblioteki WZ lub na potrzeby pracowników Wydziału Zarządzania regulują: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane (Monitor Uniwersytetu Warszawskiego poz. 122).

Procedurę rozpoczyna ustalenie szczegółowego przedmiotu, wypełnienie Zapotrzebowania czytelniczego i odpowiedniej wersji Wniosku w sprawie zamówienia publicznego udzielanego na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy. W celu realizacji zamówienia w/w dokumenty należy złożyć w Bibliotece WZ. Po dokonaniu zakupu pracownicy każdorazowo potwierdzają odbiór materiałów bibliotecznych i deklarują termin ich zwrotu do Biblioteki WZ.

Uwaga: Przeprowadzenie pełnej procedury trwa minimum 3 tygodnie.

 

Zasady windykacji wierzytelności w Bibliotece

 

Przekroczenie wyznaczonego terminu zwrotu książki powoduje powstanie należności wymagalnej z automatyczną blokadą konta.

Na podany adres e-mail czytelnik otrzymuje trzykrotne powiadomienie o przetrzymaniu.

Potem wystawiane jest ostateczne wezwanie do zapłaty. Kosztem wystawienia wezwania ustalonym na 20 zł

obciąża się dłużnika.

W ciągu 7 dni od otrzymania wezwania czytelnikowi przysługuje prawo wnioskowania o:

odroczenie terminu spłaty całości lub części kary za przetrzymanie, rozłożenie na raty całości lub części kary

za przetrzymanie, umorzenie części kary za przetrzymanie.

Warunkiem koniecznym jest zwrot wypożyczonych książek lub zapłata ich równowartości.

Kwota, powyżej której można ubiegać się o zawarcie ugody została ustalona na 100 zł.

Wniosek w tej sprawie wnosi się do Prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej lub Zastępcy Kanclerza

ds. ekonomicznych za pośrednictwem Dziekana.

Brak reakcji na ostateczne wezwanie do zapłaty lub niewywiązanie się z warunków ugody skutkuje rozpoczęciem

przez Dziekana działań windykacyjnych.

 

 

Zasady udostępniania prac dyplomowych

 

Prace dyplomowe, do których chcemy uzyskać dostęp, wyszukujemy w: 

-       prace doktorskie: Repozytorium UW
-       prace doktorskie, magisterskie i licencjackie: katalog Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego

Wybrane prace zamawiamy w Bibliotece WZ za pomocą czytelnie wypełnionego formularza. Zgody na korzystanie z prac dyplomowych udziela promotor pracy, pod kierunkiem którego była napisana. Podanie musi zawierać również potwierdzenie Sekretariatu Studiów właściwego dla Zamawiającego.

Uwaga: jeden druk zgody upoważnia (pod rygorem nieważności) do wglądu w maksymalnie 3 prace.

Patrz też: Regulamin udostępniania prac dyplomowych
oraz: Zgoda na korzystanie z prac dyplomowych

 

 

Koszty sprowadzenia książek Biblioteki WZ zwróconych w innych bibliotekach

 

Biblioteka WZ pobiera opłaty za sprowadzenie książek wypożyczonych z naszej biblioteki a oddanych w innych bibliotekach,

np.: za każdą książkę pozostawioną w BUW pobieramy 65 zł.

Patrz: Cennik usług świadczonych w Bibliotece Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników