PL EN RU

Współpraca z biznesem


 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego aktywnie współpracuje z przedstawicielami życia gospodarczego w kraju i za granicą. Celem tej współpracy jest stałe doskonalenie standardów kształcenia, wpływ na rozwój teorii i praktyki nauk o zarządzaniu, finansach, rachunkowości i ubezpieczeniach oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób, znajdujących się na rynku pracy.

 

Szczególną troską objęci są studenci i absolwenci Wydziału Zarządzania, którzy, dzięki tym staraniom, mają udostępnione możliwości doskonalenia zawodowego już na etapie studiów, poczynając od realizacji programu, opartego na analizach rzeczywistych przypadków. Dzięki rozmaitym kanałom współpracy z biznesem, studenci i absolwenci jednostki, mają możliwość realizacji staży i praktyk zawodowych, które często przeradzają się w stałe miejsca pracy.

Oferty zatrudnienia kierowane są poprzez aktywnie działające Biuro Karier, członków Rady Biznesu oraz nauczycieli akademickich, mających praktykę w biznesie.

 

Pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania realizują liczne projekty badawcze, w tym ekspertyzy z dziedzin znajdujących się na styku gospodarki i obszaru nauk społecznych.  Wielu z nich piastuje wysokie stanowiska w sektorze prywatnym i publicznym, kreując przy tym zmiany wpływające na rozwój gospodarczy kraju.

Działające przy naszej jednostce, liczne studenckie koła naukowe, stwarzają szerokie możliwości współpracy, która z jednej strony stymuluje rozwój naukowy młodzieży i przybliża realne problemy, z drugiej, dostarcza gospodarce wsparcia, dobrze wykształconej, chętnej do podjęcia wyzwań, młodzieży.

 

Wydział Zarządzania UW zachęca wszystkie środowiska do podjęcia współpracy na styku nauki i biznesu, dając szerokie możliwości realizacji pomysłów. Zachęcamy do nawiązania kontaktu i podjęcia współpracy ze społecznością akademicką WZ UW w zakresie praktyk studenckich, badań naukowych, ekspertyz i innych opracowań, prosząc przy tym o coraz większą otwartość na absorbcję zmian niesionych przez rozwój nauki. Najlepsze efekty rozwoju gospodarki na świecie obserwowane są w środowisku sprzyjającym synergii wiedzy i praktyki.

 

EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników