PL EN RU


Badanie i diagnozowanie kompetencji pracowników

Zastosowane narzędzia diagnostyczne:

  • Kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych (CISS) nabytych umiejętności warunkujących efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Dostarcza informacji na temat poziomu kompetencji ujawnianych w sytuacjach ekspozycji społecznej, wymagających asertywności oraz bliskiego kontaktu interpersonalnego.
  • Kwestionariusz kompetencji społecznych (KKS) kompetencji związanych z radzeniem sobie i wykorzystywaniem emocji w rozwiązywaniu problemów. Z punktu widzenia badanej grupy szczególnie istotne są wymiary: empatia, czyli rozumienie i rozpoznawanie emocji u innych ludzi oraz umiejętność kontrolowania własnych emocji.
  • Popularny kwestionariusz inteligencji emocjonalnej (PKIE) poziomu dominacji, zdecydowania i stanowczości oraz skłonności do irytacji (agresji). Wskazuje na występowanie zachowań autorytarnych z tendencją do narzucania innym własnej woli.
  • Skala dyrektywności J. J. Raya poziomu zgeneralizowanego i związanego z sytuacją pracy poczucia kontroli i wynikającego z niego nastawienia na samodzielną, niezależną aktywność zawodową.
  • Skala I-E w pracy motywów podejmowania pracy, jakimi kieruje się dana osoba: wysokością zarobków, możliwością awansu, samodzielnością w pracy, możliwościami uczenia się, stosunkami z przełożonymi, stosunkami ze współpracownikami, pewnością zatrudnienia.
  • Ocena motywów kierowniczych stylu kierowania, a w szczególności poziom nastawienia na ludzi lub na zadania oraz wynikającego z tego autokratycznego, demokratycznego, symulacyjnego i kooperacyjnego stylu kierowania.

Uzyskane informacje pozwolą na:

  • Diagnozę posiadanych przez poszczególne osoby kompetencji oraz wskazanie ewentualnych deficytów.
  • Porównanie między poszczególnymi osobami i wyodrębnienie szczególnie wyróżniających się.
  • Określenie potencjału rozwojowego i rodzajów zalecanych szkole.
  • Wskazanie do ewentualnych przesunięć na inne stanowiska i tym samym lepsze dopasowanie stanowiska pracy do predyspozycji zawodowych pracownika.
EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników