PL EN RU


Panel Ekspercki

 

W dniu 5 czerwca br. w siedzibie Wydziału Zarządzania UW odbył się kolejny panel ekspercki pt. "Prawne uwarunkowania działalności gospodarczej”. Panel ekspercki poświęcony był tematyce aspektów prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Panel zorganizowany został w ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju przedsiębiorczości – podniesienie efektywności współpracy nauki z gospodarką” finansowanego z programu „DIALOG” w latach 2017-2019.

 

 

Panel Ekspercki "Prawne uwarunkowania działalności gospodarczej” [05.06.2019]

Zamierzasz być przedsiębiorcą i chcesz dowiedzieć się o regulacjach prawnych, które związane są z prowadzeniem własnego biznesu? Przyjdź na panel ekspercki "Prawne uwarunkowania działalności gospodarczej”. Eksperci odpowiedzą na twoje pytania i omówią przepisy prawne związane z działalnością gospodarczą w Polsce.

 

Termin: 05.06.2019 r. godz. 12.00

 

Miejsce: Sala C 105 Wydział Zarządzania UW

 

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, realizujący projekt „Innowacyjny system wsparcia rozwoju przedsiębiorczości - podniesienie efektywności współpracy nauki z gospodarką”. Projekt realizowany jest w ramach programu „Dialog”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Panel Ekspercki

 

W dniu 21 maja br. w siedzibie Wydziału Zarządzania UW odbył się panel ekspercki "Wsparcie systemu instytucjonalnego dla rozwoju przedsiębiorczości – granty i konkursy". Panel ekspercki poświęcony był tematyce grantów i konkursów, skierowanych do przedsiębiorców, organizowanych m.in. przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Enterprise Europe Network. Był to już kolejny panel ekspercki zorganizowany w ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju przedsiębiorczości – podniesienie efektywności współpracy nauki z gospodarką” finansowanego z programu „DIALOG” w latach 2017-2019.

 

Panel Ekspercki "Wsparcie systemu instytucjonalnego dla rozwoju przedsiębiorczości – granty i konkursy”

 

Jeżeli jesteś lub zamierzasz być przedsiębiorcą i chcesz dowiedzieć się w jakich konkursach i grantach organizowanych przez m.in. Urząd Marszałkowski oraz Enterprise Europe Network możesz wziąć udział, to koniecznie przyjdź na panel ekspercki - "Wsparcie systemu instytucjonalnego dla rozwoju przedsiębiorczości – granty i konkursy”

Posłuchaj, zadaj pytania ekspertom, którzy od lat pracują i rozwijają się w tej branży.

 

Termin: 21.05.2019 r. godz. 10.00

Miejsce: Aula B Wydział Zarządzania UW

 

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, realizujący projekt „Dialog”, finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego"

Projekt Fitoexport

 

 

 

 

 

 

 

Z początkiem roku 2019  został uruchomiony projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG

 

 Projekt pn. ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH TOWARÓW ROŚLINNYCH NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH POPRZEZ PODNIESIENIE ICH JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA FITOSANITARNEGO   FITOEXPORT

Lider Projektu / Konsorcjum: Główny Inspektorat Ochron Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. - 31.12.2021 r.

Wartość kosztów kwalifikowanych: 11 022 546,00 zł

 

Celem nadrzędnym Projektu jest umożliwienie wejścia polskim produktom roślinnym na nowe rynki zbytu i podnoszenie ich konkurencyjności poprzez skuteczne reagowanie na wymagania importowe nowych odbiorców i usprawnienie kontroli realizowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), z zastosowaniem nowoczesnych metod inspekcji, lustracji upraw i badań laboratoryjnych.

 

Odbiorcy wyników projektu:

bezpośrednio – PIORiN (GIORiN oraz szesnaście wojewódzkich inspektoratów),

pośrednio – podmioty gospodarcze: producenci rolni, dystrybutorzy i eksporterzy.

Projekt FITOEXPORT jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:

  1. Główny Inspektorat Ochron Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie
  2. Uniwersytet Warszawski
  3. Instytut Lotnictwa
  4. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
  5. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

 

Kontakt:

Kierownik Projektu: dr Janina Butrymowicz

Główny Inspektorat Ochron Roślin i Nasiennictwa
mail: J.Butrymowicz@piorin.gov.pl
tel. kom. +48 660 696 566

 

Kierownik Zadania realizowanego przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

dr Tomasz Rosiak

mail: TRosiak@wz.uw.edu.pl

 

Bezpłatny program wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości w branży rolno-spożywczej - EIT Food Seedbed
 
 

Serdecznie zapraszam Państwa do przekazywania zainteresowanym osobom informacji o trwającej właśnie rekrutacji do bezpłatnego programu wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości w branży rolno-spożywczej, EIT Food Seedbed (https://www.eitfood.eu/programmes/seedbed).

 

Program realizuje EIT Food, konsorcjum ponad przedsiębiorstw, ośrodków badawczych oraz uniwersytetów, zorganizowane w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu Komisji Europejskiej. EIT Food jest największą europejską inicjatywą w obszarze rolno-spożywczym, realizującą programy wsparcia innowacji dla sektora żywnościowego w Europie. Działania EIT Food są finansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.

 

Program EIT Food Seedbed wspiera osoby, które mają pomysły na założenie firm typu start-up/spin-off w obszarach związanych z sektorem rolno-spożywczym albo już prowadzą takie firmy. Beneficjenci uzyskają wsparcie merytoryczne (szkolenia i mentoring) oraz finansowe (refundację kosztów podróży związanych z udziałem w warsztatach projektowych, spotkaniach z mentorami i potencjalnymi klientami, do wysokości 10.000€, a dla najlepszych startupów nagrody pieniężne w wysokości 20.000€). Unikatowym elementem programu jest wsparcie dla procesów weryfikacji pomysłu biznesowego i przydatności rozwiązań technicznych poprzez ustrukturyzowany dialog z potencjalnymi klientami (customer discovery process), realizowane w oparciu o metodykę opracowaną przez EIT Food przy współpracy z wyspecjalizowanymi trenerami, mentorami i ułatwione dzięki oferowanemu startupom wsparciu finansowemu.

 

Program jest prowadzony w języku angielskim w trzech europejskich ośrodkach: Belfaście, Bilbao i Warszawie, dedykowany dla startupów z dowolnych miejsc na świecie. Zespół organizatorów obejmuje m.in. Queen's University of Belfast, University of Cambridge, Uniwersytet Warszawski oraz osiem firm-liderów branży rolno-spożywczej. Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie: https://www.eitfood.eu/programmes/seedbed

Strona zawiera również odnośnik do formularza aplikacyjnego na portalu dla startupów F6S: https://www.f6s.com/seedbed

 

Termin zgłoszeń upływa 26 kwietnia 2019 roku. Na razie większość zgłoszeń do programu pochodzi spoza Polski, ale ze względu na koordynację szkoleń i mentoringu w Polsce, do udziału szczególnie zachęcamy rodzimych pomysłodawców. Aplikujący do programu powinni przedstawić innowacyjny pomysł, który ma potencjał wprowadzenia korzystnych zmian w sposobach wytwarzania, dostarczania, spożywania żywności i/lub przetwarzania powstałych w tych procesach odpadów. Oprócz typowych rozwiązań rolno-spożywczych, start-upy mogą działać w obszarach wspierających wytwarzanie żywności, w tym: maszyny i urządzenia dla rolnictwa i przetwórstwa, logistyka, opakowania, rozwiązania informatyczne, redukcja odpadów z łańcucha żywności, usługi biznesowe czy innowacje społeczne. Zespół tworzący startup powinien być złożony z co najmniej 2 osób (zwykle: eksperta technicznego i osoby zajmującej się rozwojem biznesu). Program dotyczy pomysłodawców i startupów na wczesnych etapach rozwoju, dlatego szczególnie zachęcamy do aplikowania naukowców i studentów, których pomysł technologiczny jest związany z prowadzonymi badaniami, a jego dalszy rozwój wymaga zdobycia specjalistycznej wiedzy biznesowej oraz kontaktów z potencjalnymi klientami w Polsce i innych krajach europejskich.

 

W razie dalszych pytań, zachęcam do kontaktu mailowego oraz zadawania pytań za pośrednictwem strony: https://www.f6s.com/seedbed

1 2 3
EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników