PL EN RU


Założenia funkcjonowania Centrum Projektów i Ekspertyz (CPiE)

Funkcjonowanie CPiE obejmuje trzy obszary: wsparcie dla biznesu i administracji publicznej, realizację projektów współfinansowanych ze środków UE oraz komercjalizację miękkich projektów badawczych.

 

W ramach wskazanych obszarów działania CPiE realizuje projekty „własne” (Wydziału Zarządzania UW) jak też projekty „zewnętrzne”, pozyskane w ramach współpracy z biznesem i jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Ważnym zadaniem staje się też proces komercjalizacji badań prowadzonych przez pracowników naukowych. Gwarantuje on, że opracowane innowacyjne rozwiązania będą zastosowane we współczesnych realiach funkcjonowania rynku wewnętrznego. Stworzenie relacji typu networkingowego to kolejny istotny etap rozwoju CPiE, który oznacza w praktyce zbudowanie sieci wzajemnych kontaktów, zdobycie zaufania oraz realizację wspólnych projektów innowacyjnych i badawczo-wdrożeniowych.

Cele
 1. Wzmocnienie pozycji Wydziału Zarządzania w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.
 2. Utrzymanie dobrych relacji z jednostkami zewnętrznymi w toku aplikacji o finanse zewnętrzne.
 3. Stymulowanie i budowanie relacji z jednostkami JST i sektorem MSP mającymi na celu tworzenie projektów partnerskich.
 4. Wsparcie promocji WZ UW poprzez organizację konferencji i druk monografii ze środków UE.
Zadania
 1. Wsparcie dydaktyki w zakresie zarządzania projektami,polityki regionalnej, funduszy unijnych i programów pomocowych.
 2. Inicjowanie i wykonanie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych i strukturalnych UE na Wydziale Zarządzania UW.
 3. Koordynowanie rozmów z potencjalnymi partnerami.
 4. Udział w projektach ogólnouniwersyteckich.
 5. Koordynowanie współpracy z Instytucjami Zarządzającymi i Pośredniczącymi.
 6. Koordynowanie procesu komercjalizacji badań prowadzonych przez pracowników naukowych WZ UW.
 7. Wsparcie eksperckie i doradcze dla biznesu i instytucji otoczenia biznesu.
 8. Tworzenie projektów partnerskich z sektorem MSP i JST.
 9. Organizacja i realizacja szkoleń.
EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników