PL EN RU


dr Katarzyna Dziewanowska

 

 

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi różne formy zajęć na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych na temat wybranych aspektów zachowań konsumenckich i marketingu, w tym relacyjnego, usługowego, instytucjonalnego i międzynarodowego. Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody nauczania: dyskusje, analizy studium przypadku i projekty.

Aktywnie działa w obszarze badawczym: uczestniczka grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS) i realizatorka licznych projektów badawczych z obszaru zadowolenia i lojalności klientów, doświadczeń konsumentów oraz współtworzenia wartości. W efekcie tych działań opublikowane zostały trzy pozycje książkowe oraz liczne artykuły w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.

dr Jakub Górka

 

 

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Bankowości i Rynków Pieniężnych, autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, raportów i artykułów branżowych. Odbywał staże i wykładał za granicą (w Belgii, Finlandii, Grecji, Niemczech). Przeprowadza badania, doradza, pisze opinie i analizy dla Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów i podmiotów zaangażowanych w biznes płatniczy. Jest laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów RP za rozprawę doktorską i nagrody głównej XI Edycji Konkursu Kredyt Banku i TUiR WARTA na najlepszą pracę doktorską z dziedziny bankowości. Pełni funkcję eksperta Komisji Europejskiej w Grupie Ekspertów ds. Rynku Systemów Płatności (PSMEG), specjalność: system płatniczy, bankowość, rynki finansowe    

dr Waldemar Grzywacz

 

 

Psycholog, filozof i historyk sztuki z wykształcenia, doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Zatrudniony w Katedrze Psychologii i Socjologii Zarządzania, Wydziału Zarządzania UW. Wykładowca, szkoleniowiec i trener prowadzący zajęcia w różnych formach (np. konwersatoria, warsztaty itp.) z zarządzania zasobami ludzkimi, budowania kadry i zespołów, etyki w biznesie, zachowań organizacyjnych ludzi, psychologii biznesu i zarządzania. Ekspert Komisji Europejskiej w ramach programu RENCOM, uczestnik programów szkoleniowych i restrukturyzacyjnych (w tym na zlecenie Banku Światowego) dla instytucji administracji lokalnej i centralnej oraz przedsiębiorstw prywatnych i należących do Skarbu Państwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności przedsiębiorczej.

dr hab. prof UW Przemysław Hensel

 

 

Przemysław Hensel - doktor habilitowany, prof. UW, pracownik Wydziału Zarządzania UW, pełni obowiązki kierownika Katedry Systemów Zarządzania. Specjalizuje się w diagnozowaniu organizacji, w szczególności podmiotów wchodzących w skład administracji publicznej. Brał udział w projektach diagnostyczno-doradczych dla spółek  działających w branży energetycznej, mediowej i telekomunikacyjnej. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny reformowania administracji publicznej i sektora publicznego, wydał także podręcznik pt. „Diagnoza organizacji” (2011, Helion). Stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Stanford.

mgr Jerzy Jagodziński

 

 

Studia na kierunku handlu zagranicznego Wydziału Socjologiczno-Ekonomicznego, Uniwersytet Łódzki, Podyplomowe Studium Dziennikarstwa UW, dyplom ukończenia kursu marketingu i zarządzania - Kolonia, RFN. Dyrektor i Redaktor Naczelny Programu Zagranicznego Polskiego Radia, Od 2003 koordynator Wydawnictwa Naukowego na Wydziale Zarządzania UW, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego.

Dyrektor firmy doradczo-konsultingowej „Sukces”, w latach 2000-2003 zajmującej się  przede wszystkim doradztwem biznesowym w kontaktach ze Wschodem (Ukraina, Rosja, Mołdawia, państwa bałtyckie).

prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz

 

 

Katedra Marketingu Wydział Zarządzania UW. Doświadczenie praktyczne (eksperckie) związane z następującymi obszarami tematycznymi: strategie internacjonalizacji polskich, strategie cenowe przedsiębiorstw, zmiany strukturalne w polskim handlu w okresie transformacji gospodarczej, budżetowanie działalności marketingowej w przedsiębiorstwie oraz ocena efektów decyzji marketingowych.Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i prac konsultingowych dla praktyki gospodarczej, m.in. dla takich przedsiębiorstw, jak: ABB, Armatura Głuchołazy, Bayer, Coca-Cola, Coca-Cola Dar Natury, Fresenius-Kabi, Haft Kalisz, Herbapol Lublin, Hortex, Nałęczowianka, Pekao S.A., PKN Orlen, Polisa, PKO BP, PZU S.A., Renault Polska, Ruch S.A., Solvey, Zakłady Mięsne Nowak.

1 2 3 4 5
EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników