PL EN RU


Zapraszamy do udziału w Climate-KIC Accelerator

Granty:

Maksymalna wartość grantu dla jednego grantobiorcy to równowartość 30 tys. EUR. Granty wypłacane są zaliczkowo (w pełnej kwocie) na konto grantobiorcy. Jeśli uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna, w momencie przyznania grantu zobowiązana jest do zarejestrowania działalności gospodarczej w formie spółki.

W ubiegłym roku całkowita pula grantów wynosiła 90 tyś. EUR.

 

Granty mogą zostać przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym pomyśle lub rozwój istniejącej działalności poprzez wdrażanie innowacji w zakresie ochrony środowiska / zielonego transportu / ochrony klimatu i branż pokrewnych. Granty przekazywane są pomysłodawcom zaliczkowo w pełnej kwocie przyznanej przez komisję konkursową. Pomysłodawca zobowiązany jest do wydatkowania i rozliczenia grantu do końca roku kalendarzowego.

 

Grant może zostać spożytkowany m.in. na:

 • zakup środków trwałych
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych
 • szkolenia pracowników i kadry zarządzającej
 • udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych
 • badania naukowe (realizowane przez firmy zewnętrzne)
 • zakup surowców i narzędzi do budowy prototypu
 • inne (uzasadnione z punktu widzenia prowadzonej działalności – za uprzednią akceptacją realizatora programu)

Więcej informacji: http://www.darr.pl/pl/projekty-trwajace/climate-kic.html

 


ClimateLaunchpad jest największym na świecie konkursem dla wczesnych pomysłów biznesowych (koncepcyjnych lub wczesnym etapie wdrożeniowym) w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój i ochrona klimatu.

Konkurs realizowany jest w 35 państwach świata. W Polsce konkurs prowadzony jest przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. a Partnerem Strategicznym jest firma DOZAMEL Sp. z o.o. – Zarządca Wrocławskiego Parku Przemysłowego.

Konkurs skierowany do osób fizycznych, studentów, pracowników naukowych, zespołów projektowych oraz firm, które są obecne na rynku do roku czasu.

 

Wszystkich autorów pomysłów biznesowych w obszarach tematycznych jak: ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i branżach pokrewnych zapraszamy do przyłączenia się do świata ClimateLaunchpad.

 

W etapie preakceleracji zapewniamy coaching oraz szkolenia. Fundatorem szkolenia z zakresu “Design thinking” jest Nokia z siedzibą we Wrocławiu.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 maja 2018 r.

 

Udział w konkursie jest bezpłatny!

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: www.climatelaunchpad.org/application-form/

 

Na laureatów finału krajowego czekają atrakcyjne nagrody a wśród nich:

 • Szkolenie z pakietu EY Business of Academy
 • Film promocyjny ufundowany przez Flying Carpet Studio
 • Profesjonalna kampania promocyjna w mediach społecznościowych ufundowana przez “MamStartup”
 • Profesjonalne opracowanie graficzne prezentacji pomysłów biznesowych ufundowane przez agencję reklamową “trzypunkty”
 • Doradztwo z autoprezentacji w języku angielskim ufundowane przez WeDo Academy.

 

Zapraszamy również do polubienia profilu facebookowego Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz obejrzenie relacji z poprzedniej edycji konkursu:

https://www.youtube.com/watch?v=ycZhXVcmAao

 

Szczegóły konkursu na : www.climatelaunchpad.org oraz www.darr.pl

 

Realizator inicjatywy Climate-KIC:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szczawieńska 2

58-310 Szczawno-Zdrój

damian.sowa@darr.pl

tomasz.pajak@darr.pl

EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników