PL EN RU


Spotkanie Absolwentów Wydziału Zarządzania UW

W sobotę 9 czerwca we wspaniałej atmosferze odbyło się Spotkanie Absolwentów Wydziału Zarządzania UW. Poniżej krótka fotorelacja z wydarzenia, w organizacje którego bardzo aktywnie zaangażowane było Centrum Przedsiębiorczości WZ UW.

 

  

więcej
Projekt PROspołeczni – letnia akademia przedsiębiorczości społecznej

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie "PROspołeczni - letniej akademii przedsiębiorczości społecznej", organizowanym przez Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu oraz Inkubator UW.

 

                                                        

Do udziału w akademii zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby rozwijać swoje projekty w perspektywie biznesu zaangażowanego społecznie, ale nie mają jeszcze konkretnych planów i potrzebują pomocy merytorycznej. Program jest przeznaczony dla studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także absolwentów obu uczelni – do 2 lat od uzyskania dyplomu. Do udziału w akademii można zgłaszać się indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. Spośród zgłoszeń zostanie wyłonionych 10 projektów finałowych, których autorzy zostaną zaproszeni do udziału w tygodniowym wyjeździe szkoleniowym. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Podczas tygodniowego wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego uczestnicy będą pracować nad profesjonalizacją swoich projektów – wszystko pod okiem specjalistów i mentorów. W ich urzeczywistnieniu, uczestników będą wspierać eksperci, którzy pomogą zdobyć im konkretne narzędzia i wiedzę biznesową, niezbędne do stworzenia własnej firmy i biznesowej realizacji projektu.

Zespół, który uzyska najwyższe oceny jury podczas finałowej prezentacji, otrzyma grant w wysokości 10 000 zł na rozwój zwycięskiej inicjatywy społecznej.

Projekt jest finansowany ze środków programu UW: Inicjatywy dla otoczenia, działającego w ramach programu Santander Universidades, który jest realizowany w Polsce przez Bank Zachodni WBK.

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie http://ido.uw.edu.pl/prospoleczni/

W Brazylii założono pierwszą międzynarodową grupę badawczą zajmująca się Polonią brazylijską

W maju na Uniwersytecie w Sao Paulo (USP) została założona przez dr Renatę Siudę-Ambroziak z UW (Instytut Ameryk i Europy, OSA - CESLA) pierwsza w Brazylii międzynarodowa grupa badawcza zajmująca się Polonią brazylijską. Na zdjęciu - koordynator grupy oraz prof. Beata Glinka (członek grupy) w Stowarzyszeniu Polskim we Florianópolis, stan Santa Catarina, Brazylia.

 

                   

Konkurs na zatrudnienie adiunkta naukowego w Centrum Przedsiębiorczości

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na zatrudnienie pracownika na stanowisku:

Adiunkta naukowego na podstawie umowy o pracę w Centrum Przedsiębiorczości;

Termin składania dokumentów do 15 czerwca 2018 r.

Informacja o działalności Punktu Konsultacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii ds. REACH i CLP

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania sie z informacja dotyczącą Punktu Konsultacyjnego ds. REACH i CLP, który działa od 2017 r.  Punkt świadczy bezpłatne usługi doradcze i szkoleniowe dla przedsiębiorców z całej Polski.

 

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP został utworzony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w celu prowadzenia działalności doradczej i szkoleniowej dotyczącej funkcjonowania systemu REACH. System REACH to pakiet legislacyjny zakładający obowiązkową rejestrację substancji chemicznych, ocenę dokumentacji technicznej oraz ocenę substancji, udzielanie zezwoleń na wykorzystywanie substancji do produkcji i obrotu, a także powołujący Europejską Agencję Chemikaliów. Punkt prowadzi działalność doradczą i szkoleniową dla krajowych przedsiębiorstw bezpłatnie.

W ramach współpracy z różnymi instytucjami są prowadzone bezpłatne wykłady i seminaria dla przedsiębiorców i nie tylko z zakresu poniższej tematyki:

  • Jakich substancji dotyczy REACH
  • Czy przepisy rozporządzenia REACH dotyczą Twojej działalności
  • Jak spełnić wymagania nałożone przez REACH
  • Rejestracja 2018, kogo dotyczy obowiązek rejestracji 2018, wyłączenia z obowiązku rejestracji 2018
  • Wymagania w zakresie klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP
  • Gospodarka odpadami chemicznymi
  • Dyrektywa RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Wiecej informacji na stronie: www.reach-info.pl

Zapraszamy do udziału w Climate-KIC Accelerator

Szanowni Państwo,

 

W imieniu  Dolnosląskiej Agemncji Rozwoju Regionalngeo S.A. zapraszamy do udziału w inicjatywie Climate-KIC. Climate-KIC Accelerator jest największym europejskim programem grantowym dla pomysłów biznesowych w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, transport (zielony, oszczędny), efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i branże pokrewne.  Więcej informacji mozna znależć poniżej lub na stronie: www.darr.pl

 

Program przeznaczony jest dla:

  • początkujących firm, MŚP istniejący (zarejestrowanych) na rynku do 3 lat,
  • osób fizycznych, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (planujących w ramach programu rozpocząć działalność gospodarczą)
  • zespołów badawczych (planujących skomercjalizować swoją wiedzę w formie spółki typu spin-off, spin/out)

 

 

 

więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników