PL EN RU


Immigrant Entrepreneurship. Cases from Contemporary Poland

Monografia "Immigrant Entrepreneurship. Cases from Contemporary Poland" pod redakcją prof. zw. dr hab. Beaty Glinki i prof. dr. hab. Adama W. Jelonka to najnowsza publikacja dotycząca wyzwania, przed którym stoi Europa - imigracji.

Sposoby wprowadzania nowych imigrantów do społeczeństwa i gospodarki stanowią istotne wyzwania, dlatego potrzebne są pewne wytyczne dotyczące kształtowania polityki wobec migracji. Niniejsza książka wskazuje na wzorce podejścia prowadzące do działalności przedsiębiorczej, realizowane przez imigrantów z Dalekiego Wschodu: Chiny, Wietnam, Korea Południowa, Indie i Filipiny. Na tym etapie porównania z innymi krajami są zarówno możliwe, jak i konieczne, ponieważ wiele krajów na całym świecie stoi w obliczu wyzwań związanych z określaniem polityki migracyjnej. Z zamieszczonych w książce opracowań czytelnicy uzyskają wiedzę z pierwszej ręki na temat przedsiębiorczości imigrantów w Polsce na tle Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych, na tle podobnych procesów opisywanych przez badaczy z innych krajów.

 

Obszary badawcze obejmują główne przyczyny podejmowania nowych przedsięwzięć i źródła szans, procesy definiowania klientów i czynniki wpływające na wybór pomiędzy biznesem etnicznym a lokalnym, podejście imigrantów do budowania pozycji rynkowej, definiowania sukcesu i rozwoju, a także kwestie różnic kulturowych, instytucjonalnych, prawnych i ekonomicznych. Badania pokazują, że pomiędzy pierwszym a drugim pokoleniem imigrantów pojawiają się znaczące różnice w działalności gospodarczej. Przedstawiają również, w jaki sposób działalność przedsiębiorcza pomaga w procesach asymilacji, a także w budowaniu więzi między imigrantami a społeczeństwami przyjmującymi.

Przedsiębiorczość w teorii i badaniach. Perspektywa młodych badaczy

Monografia "Przedsiębiorczość w teorii i badaniach. Perspektywa młodych badaczy" pod redakcją Agnieszki Postuły i Marcina Dareckiego,  to publikacją złożoną, ukazującą wielowątkowość zagadnienia, jakim jest przedsiębiorczość. Przedstawione zostały w niej zarówno kwestie związane z ludźmi, ich zachowaniami, postawami, jak i uwarunkowania finansowe ekonomiczne, systemowe i strategiczne, nierozerwalnie łączone z przedsiębiorczością. Przede wszystkim prezentuje ona podejście młodych badaczy – perspektywę doktorantów, których spojrzenie na przedsiębiorczość jest świeże i aktualne. Teksty dotyczą tematów starszych, ale wciąż ważkich dla nauk o przedsiębiorczości, ale też zjawisk nowych, nie do końca jeszcze wyeksplorowanych i opisanych.

 

Przedsiębiorczość w teorii i badaniach. Perspektywa młodych badaczy

 

Przedsiębiorczość. Studia przypadków

"Przedsiębiorczość. Studia przypadków" to najnowsza publikacja pod redakcją Agnieszki Brzozowskiej, Igora Postuły oraz Pawła Kłobukowskiego. Książka to zestaw różnych studiów przypadku (case studies) dotyczących różnych aspektów przedsiębiorczości i problemów jej towarzyszących. Tym samym jest to pozycja, która nie tylko pozwala uczyć się  poruszanych w tekstach zagadnień teoretycznych, ale także metod rozwiązywania różnych problemów z praktyki biznesowej.

 

Książka skierowana jest nie tylko do studentów i pracowników naukowych, ale i samych przedsiębiorców.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z tą pozycją!

Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie, ocena efektywności

"Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie, ocena efektywności" to nowa publikacja przygotowan przez dr hab. Martę Postułę, współpracownika Centrum Przedsiębiorczości, oraz dr. Rafała Cieślika.

Książka zawiera kompleksową i empirycznie zweryfikowaną wiedzę z zakresu modelowania finansowego przedsięwzięć rozwojowych, która odpowiada nowoczesnym warunkom zarządzania inwestycjami realizowanymi zarówno w formule corporate finance , jak i projektów finansowanych w formule project finance , w tym w systemie partnerstwa publiczno-prawnegooraz publiczno-publicznego z uwzględnieniem prawodawstwa polskiego i unijnego.

Książka jest skierowana m.in. do pracowników instytucji finansowych, pracowników agencji rządowych i jednostek samorządowych, pracowników komórek controllingu i budżetowania kapitałowego, inwestorów, menedżerów przedsiębiorstw oraz studentów kierunków ekonomicznych.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z tą pozycją!

 

Więcej informacji: http://www.ksiegarnia.difin.pl/finanse/14/projekty-inwestycyjne-finansowanie-budzetowanie-ocena-efektywnosci/2667

Finanse firm w decyzjach menedżerskich

"Finanse firm w decyzjach menedżerskich" to nowa publikacja pod redakcją naukową dr hab. Marty Postuły, współpracownika Centrum Przedsiębiorczości, której wydawcą jest Wydawnictwo Naukowe WZ UW.

 

Celem tej publikacji jest przybliżenie problematyki zarządzania finansami przedsiębiorstw zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Zawarte w niej instrumentarium analityczne jest powszechnie wykorzystywane w praktyce gospodarczej, dzięki czemu niniejsza publikacja ma wyraźnie aplikacyjny charakter.

Gorąco zachęcamy wszystkich obecnych, jak i przyszłych przedsiębiorców do zpoznania się z tą pozycją.

 

Więcej informacji znajdziecie na stronie: http://www.wz.uw.edu.pl/portale/wydawnictwo-WZUW/wydawnictwo/produkt/15315/finanse-firm-w-decyzjach-menedzerskich

Monografia "Przedsiębiorczość: technologia i ludzie"

Agnieszka Brzozowska oraz Paweł Kłobukowski są redaktorami monografii "Przedsiębiorczość: technologia i ludzie" wydanej przez Centrum Przedsiębiorczości i Wydawnictwo Naukowe WZ UW.

 

W opracowanej przez redaktorów monografii większość tekstów dotyka problemów szeroko rozumianej przedsiębiorczości technologicznej, często związanej z branżą high-tech i współpracą jednostek naukowo-badawczych z firmami. Dodatkowo, część tekstów skupia się na analizie społecznych aspektów przedsiębiorczości, takich jak edukacja i kultura czy regionalne zróżnicowanie przedsiębiorczości. Publikacja ta, w związku z jej tematyką i charakterem jest nie tylko źródłem wiedzy dla naukowców, ale i samych przedsiębiorców.

 

W książce znajduje się kilkanaście artykułów, w większości napisanych przez Autorów spoza Wydziału Zarządzania.

http://www.wz.uw.edu.pl/portale/wydawnictwo-WZUW/wydawnictwo/produkt/14367/przedsiebiorczosc-technologia-i-ludzie

1 2
EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników