PL EN RU


Flexible Human Resource Management and Vocational Behaviour

Seredecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją dr hab. Anny Pawłowskiej, prof. ucz.

 

więcej
Public Financial Management in the European Union: Public Finance and Global Crises

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją prof. zw dr hab. Marty Postuły.

 

Książka oferuje dogłębną i unikatową analizę funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej na tle krajowych podmiotów państw członkowskich UE. Wpisuje się w toczącą debatę na temat globalnych dóbr publicznych i procesów związanych z zarządzaniem ich dostarczaniem. W dalszej części omówiono instrumenty zarządzania finansami publicznymi, wskazując ich historyczną ewolucję w praktyce oraz ich skuteczność mierzoną wskaźnikiem rozwoju społecznego. Autorka przedstawia propozycję zarządzania globalnymi, europejskimi i krajowymi dobrami publicznymi w trzech obszarach: ochrony środowiska, transnarodowych projektów infrastrukturalnych oraz polityki społecznej. Książka analizuje instrumenty zarządzania finansami publicznymi stosowane podczas ostatniej pandemii, „rozróżniające” instrumenty „zwykłe” i „kryzysowe” oceniając ich skuteczność w określonych sytuacjach gospodarczych.

 

 

 

 

więcej
Corporate Volunteering, Responsibility and Employee Entrepreneurship

Właśnie ukazała się, nakładem wydawnictwa Routledge, książka "Corporate Volunteering, Responsibility and Employee Entrepreneurship". Jest ona efektem współpracy prof. Aldony Glińskiej-Neweś z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz prof. Beaty Glinki z naszego Centrum. Autorki połączyły w niej dwa obszary tematyczne: wolontariat i przedsiębiorczość korporacyjną.  W publikacji przedstawiono wolontariat jako jeden z ważnych czynników mogących przyczyniać się do przedsiębiorczości pracowników. Wskazano także, że zaangażowanie w ramach wolontariatu i innowacyjne, przedsiębiorcze zachowania pracowników często są ze sobą powiązane, sprzyjają im podobne charakterystyki kultury organizacyjnej firm. Swoje rozważania Autorki zilustrowały przykładami z polskiej praktyki gospodarczej.

https://www.routledge.com/Corporate-Volunteering-Responsibility-and-Employee-Entrepreneurship/Glinska-Newes-Glinka/p/book/9781032048116

Immigrant Entrepreneurship. Cases from Contemporary Poland

Monografia "Immigrant Entrepreneurship. Cases from Contemporary Poland" pod redakcją prof. zw. dr hab. Beaty Glinki i prof. dr. hab. Adama W. Jelonka to najnowsza publikacja dotycząca wyzwania, przed którym stoi Europa - imigracji.

Sposoby wprowadzania nowych imigrantów do społeczeństwa i gospodarki stanowią istotne wyzwania, dlatego potrzebne są pewne wytyczne dotyczące kształtowania polityki wobec migracji. Niniejsza książka wskazuje na wzorce podejścia prowadzące do działalności przedsiębiorczej, realizowane przez imigrantów z Dalekiego Wschodu: Chiny, Wietnam, Korea Południowa, Indie i Filipiny. Na tym etapie porównania z innymi krajami są zarówno możliwe, jak i konieczne, ponieważ wiele krajów na całym świecie stoi w obliczu wyzwań związanych z określaniem polityki migracyjnej. Z zamieszczonych w książce opracowań czytelnicy uzyskają wiedzę z pierwszej ręki na temat przedsiębiorczości imigrantów w Polsce na tle Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych, na tle podobnych procesów opisywanych przez badaczy z innych krajów.

 

Obszary badawcze obejmują główne przyczyny podejmowania nowych przedsięwzięć i źródła szans, procesy definiowania klientów i czynniki wpływające na wybór pomiędzy biznesem etnicznym a lokalnym, podejście imigrantów do budowania pozycji rynkowej, definiowania sukcesu i rozwoju, a także kwestie różnic kulturowych, instytucjonalnych, prawnych i ekonomicznych. Badania pokazują, że pomiędzy pierwszym a drugim pokoleniem imigrantów pojawiają się znaczące różnice w działalności gospodarczej. Przedstawiają również, w jaki sposób działalność przedsiębiorcza pomaga w procesach asymilacji, a także w budowaniu więzi między imigrantami a społeczeństwami przyjmującymi.

Przedsiębiorczość w teorii i badaniach. Perspektywa młodych badaczy

Monografia "Przedsiębiorczość w teorii i badaniach. Perspektywa młodych badaczy" pod redakcją Agnieszki Postuły i Marcina Dareckiego,  to publikacją złożoną, ukazującą wielowątkowość zagadnienia, jakim jest przedsiębiorczość. Przedstawione zostały w niej zarówno kwestie związane z ludźmi, ich zachowaniami, postawami, jak i uwarunkowania finansowe ekonomiczne, systemowe i strategiczne, nierozerwalnie łączone z przedsiębiorczością. Przede wszystkim prezentuje ona podejście młodych badaczy – perspektywę doktorantów, których spojrzenie na przedsiębiorczość jest świeże i aktualne. Teksty dotyczą tematów starszych, ale wciąż ważkich dla nauk o przedsiębiorczości, ale też zjawisk nowych, nie do końca jeszcze wyeksplorowanych i opisanych.

 

Przedsiębiorczość w teorii i badaniach. Perspektywa młodych badaczy

 

Przedsiębiorczość. Studia przypadków

"Przedsiębiorczość. Studia przypadków" to najnowsza publikacja pod redakcją Agnieszki Brzozowskiej, Igora Postuły oraz Pawła Kłobukowskiego. Książka to zestaw różnych studiów przypadku (case studies) dotyczących różnych aspektów przedsiębiorczości i problemów jej towarzyszących. Tym samym jest to pozycja, która nie tylko pozwala uczyć się  poruszanych w tekstach zagadnień teoretycznych, ale także metod rozwiązywania różnych problemów z praktyki biznesowej.

 

Książka skierowana jest nie tylko do studentów i pracowników naukowych, ale i samych przedsiębiorców.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z tą pozycją!

1 2 3
EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników