PL EN RU

Centrum Zarządzania Finansami i Ryzykiem


Informacje o Centrum

Centrum Zarządzania Finansami i Ryzykiem (ZFIR) to interdyscyplinarna jednostka Wydziału Zarządzania, której podstawowym zadaniem jest promowanie szeroko pojmowanych badań w dotyczących rynków finansowych.

Współpracujemy z innymi jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego, innymi uczelniami w Polsce i na świecie, a także z instytucjami finansowymi.

 

Zapraszamy do współpracy!

 

Zadania Centrum:

 • prowadzenie badań naukowych w dziedzinie finansów, w tym badań porównawczych, analiz rynkowych, m.in. w ramach grantów publicznych i prywatnych;
 • przygotowywanie i redagowanie publikacji naukowych, czasopism oraz podręczników i innych pomocy naukowych;
 • organizowanie międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, w tym we współpracy z parterami zagranicznymi i polskimi, wykładów gościnnych, seminariów i warsztatów środowiskowych;
 • inicjowanie prac doktorskich oraz sprawowanie opieki nad stacjonarnymi, zaocznymi i eksternicznymi doktorantami, w tym w ramach Otwartego Seminarium Doktoranckiego (OSD);
 • udział w kształceniu studentów na poziomie magisterskim i licencjackim, w tym oferowanie i prowadzenie wykładów i konwersatoriów wydziałowych i ogólnouniwersyteckich, a także wspieranie organizacji studenckich;
 • organizowanie studiów podyplomowych;
 • prowadzenie szkoleń, m.in. kursów na doradcę inwestycyjnego, maklera giełdowego itp.;
 • świadczenie usług doradczych dla władz publicznych, przedsiębiorstw i innych podmiotów zewnętrznych;
 • inicjowanie i organizowanie współpracy z organami regulacyjnymi oraz instytucjami prywatnymi;
 • inicjowanie i organizowanie współpracy naukowej i szkoleniowej pomiędzy jednostkami krajowymi i zagranicznymi;
 • gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
 • tworzenie komercyjnych baz danych.
EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników