PL EN RU

Fundacja na rzecz Wydziału Zarządzania UW


Studium "Event Management"

FUNDACJA NA RZECZ WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
(CENTRUM EDUKACJI FUNDACJI WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA) ORAZ STOWARZYSZENIE BRANŻY EVENTOWEJ

IX EDYCJA STUDIUM EVENT MANAGEMENT 

Termin rekrutacji: do 15 listopada 2020 r.
Rozpoczęcie zajęć: listopad 2020 r.

Miejsce składania dokumentów: (kserokopie proszę wysyłać pocztą z dopiskiem "Rekrutacja Event management")

Wydział Zarządzania UW
02-678 Warszawa
ul. Szturmowa 1/3, pok. B004


tel.: 022 55 34 190
mail: zgloszenie@wz.uw.edu.pl

Informacji na temat Studium udziela:
Natalia Gmerek
email: ngmerek@wz.uw.edu.pl 


Liczba godzin: 168 (2 semestry) 
Terminy zajęć:  zjazdy odbywają się przeciętnie 1-2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele.
 

Terminy zjazdów:

 

28 listopada 2020

29 listopada 2020

 

12 grudnia 2020

13 grudnia 2020

 

16 stycznia 2021

17 stycznia 2021

 

30 stycznia 2021

31 stycznia 2021

 

13 lutego 2021

14 lutego 2021

 

27 lutego 2021

28 lutego 2021

 

13 marca 2021

14 marca 2021

 

27 marca 2021

28 marca 2021

 

17 kwietnia 2021

18 kwietnia 2021

 

15 maja 2021

16 maja 2021

 

29 maja 2021

30 maja 2021

 

5 czerwca 2021

6 czerwca 2021

 

Miejsce zajęć: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, Warszawa

Limit miejsc:  40 osób

Czesne: 6000 zł za 2 semestry (6200 zł płatne w 2 ratach lub 6400 zł płatne w 4 ratach)

 

Wymagane dokumenty:
 

- podanie o przyjęcie na studium (do pobrania tutaj)

- CV

Nie jest wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

Opis studium:

Program studium powstał we ścisłej współpracy Wydziału Zarządzania i Stowarzyszenia Branży Eventowej. Podstawowym celem studium jest przekazanie szerokiej wiedzy dotyczącej event managementu (zarządzania projektami eventowymi). Zajęcia będą się koncentrowały przede wszystkim na praktycznych aspektach zawodu event managera jednak z uwzględnieniem teoretycznej wiedzy z zakresu komunikacji marketingowej, prawa czy zarządzania projektami. Wykłady prowadzone będą zarówno przez kadrę naukową Wydziału Zarządzania oraz przez wybitnych przedstawicieli branży eventowej: właścicieli agencji eventowych i event managerów. Podzielą się oni swoją wiedzą zdobywaną przez wiele lat przy organizacji wydarzeń różnej skali w Polsce oraz za granicą. 

 

Program studiów obejmuje następująca zagadnienia:

 • Charakterystyka branży eventowej     
 • Reguły marketingu i komunikacja marketingowa
 • PR i sponsoring    
 • Internet i social media w eventach
 • Przywództwo
 • Sztuka prezentacji
 • Psychologia eventów
 • Warsztaty organizacji wydarzeń
 • Zarządzanie projektami
 • CSR w eventach
 • Incentive travel jako narzędzie wsparcia sprzedaży
 • Experiental marketing i case study eventów
 • Bezpieczeństwo imprez masowych
 • Rynek turystyki biznesowej
 • Utrzymanie lojalności klientów
 • Podstawy prawa w eventach
 • Event marketing
 • Event w strategii marki
 • Event jako narzędzie sprzedaży
 • Charakterystyka i rodzaje eventów
 • ROI w eventach
 • Zasady wyboru lokacji na event
 • Organizacja cateringu
 • Brief
 • Kreacja w projektach eventowych
 • Przygotowanie oferty w eventach
 • Planowanie i produkcja eventowa
 • Rozliczanie i podsumowanie eventu
 • Prawo autorskie i ZAIKS
 • Media w eventach
 • Narzędzia komunikacji w eventach
 • Scenografia eventowa
 • Nowe technologie w eventach
 • Teambuilding
 • Narzędzia do organizacji wydarzeń
 • Savoir vivre przy stole
 • Umowy oraz kwestie pracownicze
 • Plastyka eventu
 • Scenotechnika
 • Multimedia
 • Oświetlenie sceniczne
 • Efekt WOW na eventach
 • Kurs pierwszej pomocy

Ponadto zorganizowane zostaną liczne spotkania i panele dyskusyjne z przedstawicielami różnych sektorów branży, podczas których uczestnicy studium będą mogli nie tylko zaczerpnąć praktycznej wiedzy, ale również nawiązać bezpośrednie kontakty.

 

Sylwetka absolwenta

Studium skierowane jest zarówno do osób, które są zainteresowane pracą w zawodzie Event Managera jak i tych, które zajmują się już organizacją wydarzeń na co dzień i chciały by usystematyzować i poszerzyć swoje kompetencje z tego zakresu. W szczególności zajęciami powinni zainteresować się pracownicy agencji eventowych, reklamowych i PR, firm HR, pracownicy korporacji, hoteli i obiektów eventowych, przedstawiciele administracji publicznej, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw.

więcej
Kurs dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i Samorządu Terytorialnego

Fundacja na rzecz Wydziału Zarządzania, Centrum Edukacji Fundacji Wydziału Zarządzania, zaprasza do udziału w kursie przygotowującym do egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Program kursu jest dostosowany do wymogów Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016 poz. 2259).

 

Program zajęć przygotowujących do egzaminu, który zostanie przeprowadzony przez komisję wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów:

 

Program kursu:

 1. Prawo gospodarcze publiczne
 2. Prawo gospodarcze prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych
 3. Prawo pracy
 4. Prawo rynku kapitałowego
 5. Podstawy ekonomii
 6. Podstawy zarządzania
 7. Finanse przedsiębiorstw
 8. Rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych
 9. Zasady ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w Europie i na świecie
 10. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej w zakresie związanym z pełnieniem funkcji członka organu nadzorczego

 

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów - praktyków,  urzędów centralnych, uczelni wyższych, kancelarii prawniczych oraz instytucji finansowych, dzięki czemu uczestnicy uzyskają zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę z zakresu skutecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 

Planowane daty zjazdów

 • 04 - 05 kwietnia 2020
 • 18 - 19 kwietnia 2020
 • 09 - 10 maja 2020
 • 23 - 24 maja 2020 r.
 • 30 - 31 maja 2020 r.


Opis kursu:

 • Zajęcia będą się odbywać w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, w Warszawie
 • Kurs realizowany będzie w czasie 10. dni zajęć; 100 godzin lekcyjnych kursu + 4 godzin powtórzenia i konsultacji
 • Zajęcia są oferowane w systemie weekendowym, to jest w soboty i niedziele - od godz. 9.00
 • Cena uczestnictwa w kursie: 3000 zł brutto
 • Cena obejmuje wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe oraz świadectwo ukończenia kursu. 
 • Cena nie obejmuje zakwaterowania oraz opłaty egzaminacyjnej, dotyczącej państwowego egzaminu na członka organów nadzorczych.

 

Wpłaty za kurs powinny być wniesione na nr  konta Centrum Edukacji Fundacji Wydziału Zarządzania UW:
41 1240 6263 1111 0010 6150 1662 z dopiskiem – „Rady Nadzorcze” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika kursu.

Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza (do pobrania tutaj) oraz dowodu wpłaty na konto należy w terminie do 29 marca 2020  r.:

 • wysłać drogą elektroniczną na adres: fundacja@wz.uw.edu.pl
 • lub wysłać faxem na nr: 22 55 34 001
 • lub złożyć osobiście na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ul. Szturmowa 1/3, pok. B004
 • UWAGA: zgłoszenie zostanie potwierdzone drogą mailową.

Wszelkie zapytania dotyczące kursu prosimy kierować na mail: fundacja@wz.uw.edu.pl lub telefonicznie na numer 22/ 55 34 190

więcej
Studium "Menedżer Contact Center"

FUNDACJA NA RZECZ WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
(CENTRUM EDUKACJI FUNDACJI WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA) ORAZ POLSKIE STOWARZYSZENIE MARKETINGU SMB


STUDIUM "MENEDŻER CONTACT CENTER"

Termin rekrutacji: do 29 listopada 2019 r.

Miejsce składania dokumentów: 

WZ UW, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3, pok. B004
pon.-pt.: 10.00 - 16.00
tel.: 022 55 34 190
mail: zgloszenie@wz.uw.edu.pl

Informacji na temat Studium udziela:

Paweł Wielkopolan

email: pawel.wielkopolan@smb.pl

tel. 793-607-121

 

Natalia Gmerek
email: ngmerek@wz.uw.edu.pl 

 

Data rozpoczęcia zajęć: grudzień 2019
Czas trwania: 2 semestry
Harmonogram zajęć:

2019-12-07

2019-12-08

 

2020-01-11

2020-01-12

 

2020-01-25

2020-01-26

 

2020-02-01

2020-02-02

 

2020-02-15

2020-02-16

 

2020-02-29

2020-03-01

 

2020-03-14

2020-03-15

 

2020-03-28

2020-03-29

 

2020-04-18

2020-04-19

 

2020-05-09

2020-05-10

 

2020-05-23

2020-05-24

 

2020-05-30

2020-05-31

 

2020-06-13

2020-06-14

 

Miejsce zajęć: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, Warszawa

Limit miejsc:  liczba miejsc ograniczona


Czesne: 8000 zł za 2 semestry (8200 zł płatne w 2 ratach lub 8400 zł płatne w 4 ratach)

 

Dzięki współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Marketingu SMB, udało nam się pozyskać dofinansowanie dla każdego uczestnika Studium w kwocie 2000 pln.

Zgłoś się, żeby skorzystać z dofinansowania!

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 

Wymagane dokumenty:

 

Opis Studium

Program Studium powstał przy ścisłej współpracy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB.

 

Głównym celem Studium jest przekazanie jego uczestnikom wszechstronnej wiedzy i umiejętności korzystania z praktycznych narzędzi służących do profesjonalnego organizowania i zarządzania pracą jednostek contact center. Ukończenie Studium zapewnia kompleksowe przygotowanie do pracy w charakterze menedżera zespołów contact center.

Zajęcia w ramach Studium koncentrują się na praktycznych aspektach zarządzania strukturami operacyjnymi różnego szczebla. Wykłady obejmują szeroki i kompletny zakres zagadnień istotnych dla praktycznego zarządzania contact center w zakresie wszystkich funkcji biznesowych, jakie aktualnie takie jednostki realizują na rynku (zaczynając od prostych działań telemarketingowych, a kończąc na zaawansowanych funkcjach obsługi klientów za pośrednictwem social media oraz procesów wspierających typowych dla centrów usług wspólnych).

 

Wykładowcy Studium to kadra naukowa UW, eksperci z branży, w tym praktycy oraz autorzy podręczników dotyczących zarządzania contact center, którzy przekażą swoją wiedzę i doświadczenia zarówno z rynku krajowego, jak i z rynków zagranicznych.

 

Program studiów (ponad 170 godzin) obejmuje następująca zagadnienia:

 

 • Wprowadzenie do marketingu bezpośredniego i CC

Historia i trendy, customer experience management, kanały nowoczesnej komunikacji, social media w sprzedaży i obsłudze klienta, strategia multichannel communication, case studies.

 • Zarządzanie strukturami CC

Zarządzanie strategiczne w CC, funkcje zarządcze, praktyka budowy struktur organizacyjnych, współpraca z działami zewnętrznymi wobec CC, systemy jakości i certyfikacji, standardy tworzenia i utrzymania lokalizacji CC, telepraca, finanse w CC, ROI projektów CC, zarządzanie jakością.

 • Technologia w służbie CC

Nowoczesne technologie w CC, różnorodność systemów CC, narzędzia wspierające zarządzanie jakością w CC, praktyczne wykorzystanie narzędzi wspierających operacyjną działalność CC, procesy wyboru technologii.

 • Zarządzanie projektami i procesami w CC

Zarządzanie projektami w CC, mapowanie procesów CC, outsourcing CC, zarządzanie zmianą, zarządzanie procesami CC.

 • Monitorowanie działalności CC

KPI menedżera CC, statystyka w CC, sprawne raportowanie w CC - wymiar organizacyjny, szacowanie w CC, w tym modele Erlanga, osobisty systemu raportowania menedżera CC.

 • Budowanie kompetencji menedżera CC

Przywództwo – kluczowe kompetencje lidera, przywództwo w praktyce CC, organizacja pracy własnej, etyka w biznesie CC, negocjacje, etykieta biznesu, największe wyzwania menedżera CC, zarządzanie stresem i czasem, analiza przejawów i przyczyn nieprawidłowości w organizacji pracy, zarządzanie czasem, usprawnianie organizacji czasu pracy.

 • Zarządzanie zespołem CC

Kluczowe kompetencje pracownika CC, rekrutacja w CC, standardy oceny pracy i zasady udzielania informacji zwrotnych, employer branding w branży CC, onboarding, style zarządzania, teorie motywacji, zarządzanie satysfakcją pracowników.

 • Aspekty prawne i bezpieczeństwo działalności CC

Prawo marketingu - przegląd kluczowych elementów systemu prawnego istotnych w działalności CC, prawo regulujące stosunek zatrudnienia w działalności CC, prawo ochrony danych osobowych.


Ponadto w ramach Studium zorganizowane zostaną spotkania i panele dyskusyjne z przedstawicielami różnych sektorów branży, podczas których ich uczestnicy będą mogli nie tylko zaczerpnąć praktycznej wiedzy, ale również nawiązać bezpośrednie kontakty.

 

 

Sylwetka absolwenta

Studium skierowane jest do osób, które chcą w sposób profesjonalny zarządzać w wymiarze operacyjnym jednostkami typu call/contact center. Ukończenie Studium będzie także niezwykle  przydatne dla osób, które planują rozwój swojej kariery w zakresie zarządzania działaniami związanymi ze zdalną obsługą klienta i wsparciem sprzedaży (np. odpowiedzialnym za zarządzanie działalnością sklepów internetowych).

 

Program Studium obejmuje szeroki zakres wiedzy teoretycznej z obszaru zarządzania, a także zapewnia możliwość praktycznego dostosowania istniejących narzędzi do specyfiki działalności CC. Przekazywana wiedza pozwoli usystematyzować i poszerzyć kompetencje z obszaru zarządzania operacyjnego CC także wszystkim tym, którzy już zajmują się organizacją i zarządzaniem jednostkami CC.

W szczególności zajęciami powinni zainteresować się menedżerowie struktur call/contact center oraz działów i biur obsługi klienta.

 

 

więcej
EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników