PL EN RU

Fundacja na rzecz Wydziału Zarządzania UW


Kurs na doradcę restrukturyzacyjnego

Fundacja na rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

(Centrum Edukacji Fundacji) organizuje Kurs dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. (d. nazwa Kurs na syndyka)

Kurs przygotowuje do egzaminu organizowanego przez Ministra Sprawiedliwości.

Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu: prawa, finansów, zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania upadłościowego, naprawczego i restrukturyzacyjnego.

Organizatorzy szkolenia zapewniają wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, która skutecznie przygotuje słuchaczy kursu do zdania egzaminu. 
Zajęcia będą się odbywać na  Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie.

Kurs obejmuje 72 godziny dydaktyczne.

Zajęcia będą się odbywać:

 • w soboty od godz. 10.00,  w niedziele od godz. 09.00

 

Harmonogram kursu:

 • 13 maja 2017 r. - sobota
 • 14 maja 2017 r. - niedziela
 • 20 maja 2017 r. - sobota
 • 21 maja 2017 r. - niedziela
 • 27 maja 2017 r. - sobota
 • 28 maja 2017 r. - niedziela
 • 3 czerwca 2017 r. - sobota
 • 4 czerwca 2017 r. - niedziela
 • 10 czerwca 2017 r. - sobota
 • 11 czerwca 2017 r. - niedziela
 • 24 czerwca 2017 r. - sobota
 • 25 czerwca 2017 r. - niedziela

 

Szczegółowy program kursu podamy w najbliższym czasie.

 

 • Osoby biorące udział w tej edycji kursu, będą przygotowane do udziału w egzaminie, który odbędzie się  9 października 2017 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 • Termin złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu upływa 25 sierpnia 2017 r.
 • Cena kursu -  3500 zł.
  Cena nie obejmuje opłaty za egzamin, której wysokość jest podawana na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod poniższym linkiem - tutaj.
  Na tej samej stronie podawane są zasady składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu.
 • Zgłoszenia na kurs w formie wypełnionego formularza oraz dowodu wpłaty na konto należy:
  • wysłać drogą elektroniczną na adres: fundacja@wz.uw.edu.pl
  • lub wysłać faxem na nr: 022 55 34 001
  • lub złożyć osobiście na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ul. Szturmowa 1/3, pok. B004

 

Termin przyjmowania zgłoszeń udziału w kursie upływa 30 kwietnia 2017 r.

Wpłaty za kurs powinny być wniesione na nr konta Centrum Edukacji Fundacji na rzecz Wydziału Zarządzania UW:
41 1240 6263 1111 0010 6150 1662 z dopiskiem – „ Kurs na doradcę restrukturyzacyjnego” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika kursu.

Wszelkie zapytania dotyczące kursu prosimy kierować na mail: fundacja@wz.uw.edu.pl lub telefonicznie na numer 22/ 55 34 190. 

więcej
Kurs dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i Samorządu Terytorialnego

Fundacja na rzecz Wydziału Zarządzania, Centrum Edukacji Fundacji Wydziału Zarządzania, zaprasza do udziału w kursie przygotowującym do egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Program kursu jest dostosowany do wymogów Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016 poz. 2259).

 

Program zajęć przygotowujących do egzaminu, który zostanie przeprowadzony przez komisję wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów:

 

 • 18 marca (sobota) godz. 9.00 – 15.00
  Prawo gospodarcze publiczne.
 • 19 marca (niedziela) godz. 9.00 – 15.00
  Rewizja finansowa, analiza sprawozdań finansowych.
 • 25 marca (sobota) godz. 9.00 – 15.00
  Prawo gospodarcze prywatne.
 • 26 marca (niedziela) godz. 9.00 – 15.00
  Zasady ładu korporacyjnego.
 • 01 kwietnia (sobota) godz. 9.00 – 15.00
  Prawo rynku kapitałowego.
 • 02 kwietnia (niedziela) godz. 9.00 – 15.00
  Podstawy ekonomii.
 • 08 kwietnia (sobota) godz. 9.00 – 15.00
  Prawo gospodarcze prywatne.
 • 09 kwietnia (niedziela) godz. 9.00 – 15.00
  Prawo pracy.
 • 21 kwietnia (piątek) godz. 16. 30 -20. 30
  Podstawy zarządzania.
 • 22 kwietnia (sobota) godz. 9.00 – 13.00
  Testy.
 • 23 kwietnia (niedziela) godz. 9.00 – 15.00
  Finanse przedsiębiorstw.
 • 13 maja (sobota) 9.00 – 15.00
  Powtórzenie materiału z dziedziny Prawo – testy.
 • 14 maja (niedziela) 9.00 – 15.00
  Powtórzenie materiału z dziedziny Finanse – testy.

 

Wykładowcy kursu, (praktycy i wykładowcy akademiccy):

 • Prawo gospodarcze prywatne : Robert Pietrusiński
 • Prawo gospodarcze publiczne: Jacek Kiryło
 • Zasady ładu korporacyjnego: Robert Pietrusiński, Bogusław Nadolnik
 • Podstawy zarządzania: Stanisław Jachowicz
 • Podstawy ekonomii : Zofia Skrzypczak
 • Finanse przedsiębiorstw: Andrzej Rutkowski
 • Rewizja finansowa: Adam Chmielewski
 • Prawo rynku kapitałowego: Paweł Calski
 • Prawo pracy: Grzegorz Orłowski


Opis kursu:

 • Zajęcia będą się odbywać w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, w Warszawie.
 • Kurs realizowany będzie w czasie 13. dni zajęć.
 • Zajęcia są oferowane w systemie weekendowym, to jest w soboty i niedziele - od godz. 9.00.  Jeden zjazd odbędzie się w piątek od godz. 16.30.
 • Cena uczestnictwa w kursie: 3000 zł brutto
 • Cena obejmuje wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe oraz świadectwo ukończenia kursu. 
 • Cena nie obejmuje zakwaterowania oraz opłaty egzaminacyjnej, dotyczącej państwowego egzaminu na członka organów nadzorczych.

 

Wpłaty za kurs powinny być wniesione na nr  konta Centrum Edukacji Fundacji Wydziału Zarządzania UW:
41 1240 6263 1111 0010 6150 1662 z dopiskiem – „Rady Nadzorcze” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika kursu.

Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza (do pobrania tutaj) oraz dowodu wpłaty na konto należy:

 • wysłać drogą elektroniczną na adres: fundacja@wz.uw.edu.pl
 • lub wysłać faxem na nr: 22 55 34 001
 • lub złożyć osobiście na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ul. Szturmowa 1/3, pok. B004.

Wszelkie zapytania dotyczące kursu prosimy kierować na mail: fundacja@wz.uw.edu.pl lub telefonicznie na numer 22/ 55 34 190

 

więcej
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników