PL EN RU

Fundacja na rzecz Wydziału Zarządzania UW


Kurs na doradcę restrukturyzacyjnego

Fundacja na rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

(Centrum Edukacji Fundacji) organizuje Kurs dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. (d. nazwa Kurs na syndyka)

Kurs przygotowuje do egzaminu organizowanego przez Ministra Sprawiedliwości.

Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu: prawa, finansów, zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania upadłościowego, naprawczego i restrukturyzacyjnego.

Organizatorzy szkolenia zapewniają wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, która skutecznie przygotuje słuchaczy kursu do zdania egzaminu. 
Zajęcia będą się odbywać na  Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie.

Kurs obejmuje 72 godziny dydaktyczne.

Zajęcia będą się odbywać:

 • w soboty od godz. 10.00,  w niedziele od godz. 09.00

 

Harmonogram kursu:

 • 13 maja 2017 r. - sobota
 • 14 maja 2017 r. - niedziela
 • 20 maja 2017 r. - sobota
 • 21 maja 2017 r. - niedziela
 • 27 maja 2017 r. - sobota
 • 28 maja 2017 r. - niedziela
 • 3 czerwca 2017 r. - sobota
 • 4 czerwca 2017 r. - niedziela
 • 10 czerwca 2017 r. - sobota
 • 11 czerwca 2017 r. - niedziela
 • 24 czerwca 2017 r. - sobota
 • 25 czerwca 2017 r. - niedziela

 

 

 • Osoby biorące udział w tej edycji kursu, będą przygotowane do udziału w egzaminie, który odbędzie się  9 października 2017 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 • Termin złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu upływa 25 sierpnia 2017 r.
 • Cena kursu -  3500 zł.
  Cena nie obejmuje opłaty za egzamin, której wysokość jest podawana na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod poniższym linkiem - tutaj.
  Na tej samej stronie podawane są zasady składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu.
 • Zgłoszenia na kurs w formie wypełnionego formularza oraz dowodu wpłaty na konto należy:
  • wysłać drogą elektroniczną na adres: fundacja@wz.uw.edu.pl
  • lub wysłać faxem na nr: 022 55 34 001
  • lub złożyć osobiście na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ul. Szturmowa 1/3, pok. B004

 

Termin przyjmowania zgłoszeń udziału w kursie upływa 30 kwietnia 2017 r.

Wpłaty za kurs powinny być wniesione na nr konta Centrum Edukacji Fundacji na rzecz Wydziału Zarządzania UW:
41 1240 6263 1111 0010 6150 1662 z dopiskiem – „ Kurs na doradcę restrukturyzacyjnego” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika kursu.

Wszelkie zapytania dotyczące kursu prosimy kierować na mail: fundacja@wz.uw.edu.pl lub telefonicznie na numer 22/ 55 34 190. 

więcej
Kurs dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i Samorządu Terytorialnego

Fundacja na rzecz Wydziału Zarządzania, Centrum Edukacji Fundacji Wydziału Zarządzania, zaprasza do udziału w kursie przygotowującym do egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Program kursu jest dostosowany do wymogów Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016 poz. 2259).

 

Program zajęć przygotowujących do egzaminu, który zostanie przeprowadzony przez komisję wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów:

 

 • 18 marca (sobota) godz. 9.00 – 15.00
  Prawo gospodarcze publiczne.
 • 19 marca (niedziela) godz. 9.00 – 15.00
  Rewizja finansowa, analiza sprawozdań finansowych.
 • 25 marca (sobota) godz. 9.00 – 15.00
  Prawo gospodarcze prywatne.
 • 26 marca (niedziela) godz. 9.00 – 15.00
  Zasady ładu korporacyjnego.
 • 01 kwietnia (sobota) godz. 9.00 – 15.00
  Prawo rynku kapitałowego.
 • 02 kwietnia (niedziela) godz. 9.00 – 15.00
  Podstawy ekonomii.
 • 08 kwietnia (sobota) godz. 9.00 – 15.00
  Prawo gospodarcze prywatne.
 • 09 kwietnia (niedziela) godz. 9.00 – 15.00
  Prawo pracy.
 • 21 kwietnia (piątek) godz. 16. 30 -20. 30
  Podstawy zarządzania.
 • 22 kwietnia (sobota) godz. 9.00 – 13.00
  Testy.
 • 23 kwietnia (niedziela) godz. 9.00 – 15.00
  Finanse przedsiębiorstw.
 • 13 maja (sobota) 9.00 – 15.00
  Powtórzenie materiału z dziedziny Prawo – testy.
 • 14 maja (niedziela) 9.00 – 15.00
  Powtórzenie materiału z dziedziny Finanse – testy.

 

Wykładowcy kursu, (praktycy i wykładowcy akademiccy):

 • Prawo gospodarcze prywatne : Robert Pietrusiński
 • Prawo gospodarcze publiczne: Jacek Kiryło
 • Zasady ładu korporacyjnego: Robert Pietrusiński, Bogusław Nadolnik
 • Podstawy zarządzania: Stanisław Jachowicz
 • Podstawy ekonomii : Zofia Skrzypczak
 • Finanse przedsiębiorstw: Andrzej Rutkowski
 • Rewizja finansowa: Adam Chmielewski
 • Prawo rynku kapitałowego: Paweł Calski
 • Prawo pracy: Grzegorz Orłowski


Opis kursu:

 • Zajęcia będą się odbywać w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, w Warszawie.
 • Kurs realizowany będzie w czasie 13. dni zajęć.
 • Zajęcia są oferowane w systemie weekendowym, to jest w soboty i niedziele - od godz. 9.00.  Jeden zjazd odbędzie się w piątek od godz. 16.30.
 • Cena uczestnictwa w kursie: 3000 zł brutto
 • Cena obejmuje wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe oraz świadectwo ukończenia kursu. 
 • Cena nie obejmuje zakwaterowania oraz opłaty egzaminacyjnej, dotyczącej państwowego egzaminu na członka organów nadzorczych.

 

Wpłaty za kurs powinny być wniesione na nr  konta Centrum Edukacji Fundacji Wydziału Zarządzania UW:
41 1240 6263 1111 0010 6150 1662 z dopiskiem – „Rady Nadzorcze” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika kursu.

Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza (do pobrania tutaj) oraz dowodu wpłaty na konto należy:

 • wysłać drogą elektroniczną na adres: fundacja@wz.uw.edu.pl
 • lub wysłać faxem na nr: 22 55 34 001
 • lub złożyć osobiście na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ul. Szturmowa 1/3, pok. B004.

Wszelkie zapytania dotyczące kursu prosimy kierować na mail: fundacja@wz.uw.edu.pl lub telefonicznie na numer 22/ 55 34 190

 

więcej
Studium "Event Management"

FUNDACJA NA RZECZ WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
(CENTRUM EDUKACJI FUNDACJI WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA) ORAZ STOWARZYSZENIE BRANŻY EVENTOWEJ

VI EDYCJA STUDIUM EVENT MANAGEMENT 

Termin rekrutacji: do 31 października 2017 r.

Miejsce składania dokumentów: 

WZ UW, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3, pok. B004
pon.-pt.: 10.00 - 16.00
tel.: 022 55 34 190
mail: zgloszenie@wz.uw.edu.pl

Informacji na temat Studium udziela:
Natalia Gmerek
email: ngmerek@wz.uw.edu.pl 

 

 

Data rozpoczęcia zajęć: listopad 2017
Ilość godzin: 168 (2 semestry) 
Terminy zajęć:  zjazdy odbywają się przeciętnie 1-2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele.
 

 

Miejsce zajęć: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, Warszawa

Limit miejsc:  40 osób

Czesne: 6000 zł za 2 semestry (6200 zł płatne w 2 ratach lub 6400 zł płatne w 4 ratach)

 

Wymagane dokumenty:

 

Opis studium:

Program studium powstał we ścisłej współpracy Wydziału Zarządzania i Stowarzyszenia Branży Eventowej. Podstawowym celem studium jest przekazanie szerokiej wiedzy dotyczącej event managementu (zarządzania projektami eventowymi). Zajęcia będą się koncentrowały przede wszystkim na praktycznych aspektach zawodu event managera jednak z uwzględnieniem teoretycznej wiedzy z zakresu komunikacji marketingowej, prawa czy zarządzania projektami. Wykłady prowadzone będą zarówno przez kadrę naukową Wydziału Zarządzania oraz przez wybitnych przedstawicieli branży eventowej: właścicieli agencji eventowych i event managerów. Podzielą się oni swoją wiedzą zdobywaną przez wiele lat przy organizacji wydarzeń różnej skali w Polsce oraz za granicą. 

 

Program studiów obejmuje następująca zagadnienia:

 • Charakterystyka branży eventowej     
 • Reguły marketingu i komunikacja marketingowa
 • PR i sponsoring    
 • Internet i social media w eventach
 • Przywództwo
 • Sztuka prezentacji
 • Psychologia eventów
 • Warsztaty organizacji wydarzeń
 • Zarządzanie projektami
 • CSR w eventach
 • Incentive travel jako narzędzie wsparcia sprzedaży
 • Experiental marketing i case study eventów
 • Bezpieczeństwo imprez masowych
 • Rynek turystyki biznesowej
 • Utrzymanie lojalności klientów
 • Podstawy prawa w eventach
 • Event marketing
 • Event w strategii marki
 • Event jako narzędzie sprzedaży
 • Charakterystyka i rodzaje eventów
 • ROI w eventach
 • Zasady wyboru lokacji na event
 • Organizacja cateringu
 • Brief
 • Kreacja w projektach eventowych
 • Przygotowanie oferty w eventach
 • Planowanie i produkcja eventowa
 • Rozliczanie i podsumowanie eventu
 • Prawo autorskie i ZAIKS
 • Media w eventach
 • Narzędzia komunikacji w eventach
 • Scenografia eventowa
 • Nowe technologie w eventach
 • Teambuilding
 • Narzędzia do organizacji wydarzeń
 • Savoir vivre przy stole
 • Umowy oraz kwestie pracownicze
 • Plastyka eventu
 • Scenotechnika
 • Multimedia
 • Oświetlenie sceniczne
 • Efekt WOW na eventach
 • Kurs pierwszej pomocyPonadto zorganizowane zostaną liczne spotkania i panele dyskusyjne z przedstawicielami różnych sektorów branży, podczas których uczestnicy studium będą mogli nie tylko zaczerpnąć praktycznej wiedzy, ale również nawiązać bezpośrednie kontakty.

 

Sylwetka absolwenta

Studium skierowane jest zarówno do osób, które są zainteresowane pracą w zawodzie Event Managera jak i tych, które zajmują się już organizacją wydarzeń na co dzień i chciały by usystematyzować i poszerzyć swoje kompetencje z tego zakresu. W szczególności zajęciami powinni zainteresować się pracownicy agencji eventowych, reklamowych i PR, firm HR, pracownicy korporacji, hoteli i obiektów eventowych, przedstawiciele administracji publicznej, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw.

 

 

więcej
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników