PL EN RU

Fundacja na rzecz Wydziału Zarządzania UW


Informacje ogólne o Fundacji

FUNDACJA NA RZECZ WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa

Nr Rejestru Fundacji 0000124514
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, 23. 05. 1991r.
Regon 012380298 
NIP : 524-18-82-576
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych - 2.14/00290/2012 341/12/PW z 27.09.2012 r.

Fundatorzy Fundacji:

1. Prof. dr hab. Stanisław Piątek
2. Prof. dr hab. Marian Górski
3. Dr Anna Bielecka
4. Doc. dr Robert Pietrusiński

Zarząd Fundacji:
1. Doc. dr Piotr Sokół
2. Prof. dr hab. Marian Górski
3. Doc. dr Robert Pietrusiński

Cele Fundacji
 
Celem Fundacji jest:

  • wspomaganie rozwoju naukowego i dydaktycznego,
  • upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych służących realizacji zadań statutowych,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i studentów,
  • aktywizacja ludzi nauki służąca wypracowaniu systemu wiedzy o stanie i potrzebach zarządzania oraz rozwoju instytucji rynkowych, zagadnienia łączenia teorii i praktyki w tym zakresie.  


 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • współpracę ze środowiskami nauki, kultury i oświaty oraz organami państwowymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi w kraju i zagranicą,
  • promowanie dokonań twórczych i naukowych na rzecz wiedzy o zarządzaniu, prawie, ekonomii oraz inspirowanie prac naukowo- badawczych w tej dziedzinie,
  • prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
  • gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz realizacji programu rozwoju Wydziału Zarządzania.


Działalność Fundacji przyczynia się do :

  • wspomagania rozwoju naukowego i dydaktycznego Wydziału Zarządzania, poprzez opłacanie sprzętu dydaktycznego i zaproszonych wykładowców,
  • upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych, poprzez organizowanie i finansowanie: sympozjów, seminariów , konferencji naukowych dla pracowników i studentów Wydziału Zarządzania UW.


Fundacja współpracuje i przeprowadza szkolenia specjalistyczne i seminaria naukowe we współpracy z: Agencją Rozwoju Przemysłu SA, Zrzeszeniem Prawników Polskich – Zarząd Główny, Ministerstwem Skarbu Państwa, urzędami marszałkowskimi, Urzędem Mista Stołecznego Warszawy, Samorządem Radców Prawnych, Samorządem Notariuszy i innymi. 

EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników