PL EN RU

Jakość kształcenia


Jakość kształcenia

Szanowni Państwo,


Rada Wydziału na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego uchwaliła w kwietniu 2013 „Zasady zapewnienia jakości kształcenia”. Stworzyliśmy w ten sposób podstawy wydziałowego systemu jakości. Wypracowane procedury pozwolą przekazywać treści nauczania w sposób lepiej odpowiadający oczekiwaniom studentów i pracodawców. Przyczynią się do dalszego podnoszenia konkurencyjności Wydziału Zarządzania na polskim i międzynarodowym rynku usług edukacyjnych. Utrwalą wreszcie standardy działania zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami.

 

Wydział Zarządzania jest pierwszą jednostką Uniwersytetu Warszawskiego, która odpowiedziała na wymogi znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym oraz inicjatywę JM Rektora UW. Nasza odpowiedź wykracza jednocześnie poza zalecenia ustawy i rekomendacje uniwersyteckiego Biura ds. Jakości Kształcenia, które koncentrują się na kontroli procesów kształcenia. Stworzyliśmy spójny system, który pozwala także na lepszą organizację codziennej pracy i jej ciągłe doskonalenie. System, którego wdrożenie stanowi milowy krok na drodze do zdobycia przez Wydział Zarządzania międzynarodowych akredytacji i dołączenia do grona najlepszych wydziałów zarządzania na świecie.

 

Dziekan Wydziału Zarządzania

Zasady jakości

Zasady zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania UW” zostały jednogłośnie uchwalone przez Radę Wydziału Zarządzania na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2013 roku i wejdą w życie z dniem 1 października 2013 roku.

 

Projekt dokumentu opracowany został przez Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Zarządzania UW z pomocą Biura ds. Jakości Kształcenia UW i służb prawnych UW. Pracami Zespołu w roku akademickim 2007/2008 kierował dr hab. Krzysztof Klincewicz. Członkami Zespołu opracowującego projekt dokumentu byli: reprezentanci studentów (Tomasz Zadrożny i Michał Grabczyk), reprezentanci doktorantów (mgr Ewa Filipp, mgr Iwona Kowalska i mgr Michał Mijal), reprezentanci pracowników administracyjnych (mgr Anna Smoła) oraz reprezentanci wykładowców (dr Małgorzata Olszak i dr Anna Pawłowska). Dzięki szerokiemu udziałowi różnych interesariuszy Wydziału oraz zaangażowaniu studentów, opracowane zostało rozwiązanie odpowiadające oczekiwaniom studentów, pracodawców i wykładowców.


Treść uchwały oraz opis systemu jakości dostępne są w zakładce „System jakości. Szczegółowe wytyczne dla osób, wypełniających określone role organizacyjne można znaleźć w zakładce „Prawa i obowiązki”.

EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników