PL EN RU

Społeczna odpowiedzialność nauki


Projekt pt. Społeczna odpowiedzialność nauki – od promocji po innowacje społeczne (finansowany ze środków MEiN) jest realizowany przez konsorcjum składające się z czterech instytucji:

  • Politechniki Warszawskiej (PW),
  • Uniwersytetu Warszawskiego (UW),
  • Urzędu Miasta st. Warszawy,
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Obie uczelnie badawcze (PW i UW) są sygnatariuszami Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, zaś dobór Partnerów pozwala na realizację celu projektu, jakim jest popularyzacja osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz promocja nauki poprzez rozwój świadomości oraz wzrost zaangażowania poszczególnych grup interesariuszy uczelni. Istotnym założeniem projektu jest zaangażowanie różnych grup społeczności lokalnych, naukowców, przedstawicieli świata biznesu oraz władz samorządowych.

 

Proces popularyzacji realizowany jest na trzech poziomach:

  • indywidualnym - zaangażowanie naukowca w proces przełożenia wyników przeprowadzonych badań na działania aplikacyjne, które służą rozwiązywaniu istniejących problemów społecznych;
  • grupowym - zaangażowanie różnych grup społecznych w proces rozwiązywania istniejących problemów społecznych za pomocą nowoczesnych form i środków technicznych;
  • instytucjonalnym - zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w proces identyfikacji problemów Mazowsza z perspektywy regionów NUTS2 i NUTS3 oraz testowania opracowanych innowacji społecznych; oraz centrów transferu technologii największych uczelni w Polsce (zrzeszonych w ramach Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii) w proces popularyzacji osiągnięć naukowych.

Realizowane w ramach projektu działania obejmują m.in. warsztaty design thinking i service design, seminaria, konsultacje społeczne, konsultacje eksperckie, opracowane zostaną publikacje i materiały filmowe, których celem będzie pokazanie w przystępny sposób przydatności wiedzy naukowej w procesie rozwiązywania istotnych problemów społecznych. Działania te są realizowane zarówno na poziomie regionalnym (tj. województwo mazowieckie), jak również ogólnopolskim oraz za granicami kraju (m.in. Wielka Brytania, Słowenia).

 

Raport z badań przeprowadzonych w ramach etapu I: 
Społeczna odpowiedzialność nauki – od promocji po innowacje społeczne

 

 

Zespół realizujący projekt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego:

 

dr hab., prof. ucz. Katarzyna Dziewanowska dr hab., prof. ucz. Marcin Żemigała mgr Małgorzata Szwed

 

  • dr Michał Mijal, dr Agnieszka Brzozowska, dr Katarzyna Niewińska, dr Aleksandra Spik, dr hab. Agnieszka Postuła, mgr Michał Wyka, mgr Adrianna Adamik, mgr Iwona Badaczewska, mgr inż. Beata Sitkowska, mgr Martyna Kujawska, dr hab. Monika Skorek, lic. Klaudia Macias, Anna Szwed, mgr Monika Tyśkiewicz-Karpińska
EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników