PL EN RU

Sekcja Spraw Socjalnych Studentów

Rok akademicki 2019/2020

 

Ważne informacje   można odnależć  na stronie:  www.bss.uw.edu.pl lub www.oks.uw.edu.pl

Numer konta do wypłaty stypendium
Numer konta bankowego student wpisuje osobiście, należy  wejść za pomocą swojego hasła do USOSweb UW w zakładkę "Dla studentów -> Moje studia -> Stypendia -> Konto bankowe studenta."

 

INFORMACJA  DOTYCZY  WYDZIAŁU  ZARZĄDZANIA  UW   każdy Wydział na UW   posiada własną KOMISJĘ  STYPENDIALNĄ  

 

[Studenci składają wnioski]

  • o stypendium socjalne na semestr zimowy 2019/2020 – w jednostce, w której studiują; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca)
  • o stypendium dla osób niepełnosprawnych – w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca);
Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020

 

http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020

 

termin wysłania wniosku -  do 4.10.2019r    redman@wz.uw.edu.pl

 

 

Stypendia na rok akademicki 2019/2020

WAŻNA  INFORMACJA MAMY NOWE ZARZĄDZENIE  NR 142 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów  Uniwersytetu Warszawskiego

 

[Studenci składają wnioski]

  • o stypendium socjalne na semestr zimowy 2019/2020 – w jednostce, w której studiują; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca)
  • o stypendium dla osób niepełnosprawnych – w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca);
Kredyty studenckie

Kredyty dla studentów na zasadach preferencyjnych

 

Zaświadczenie do kredytu można uzyskać na Wydziale Zarządzania UW
ul. Szturmowa 1/3 
budynek C pok. 223

tel. /22/ 553 41 84

 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-kredytach-studenckich-w-roku-akademickim-2016-2017.html

Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany w procedurze udzielania kredytów studenckich:

  • Nowy termin składania wniosków o przyznanie kredytu oraz skrócenie terminu podpisania umów. W bieżącym roku wnioski będzie można składać w okresie od 15 sierpnia do 31 października 2016 r. (zamiast do 15 listopada). Zmianie uległ również ostateczny termin zawierania umów o kredyt. Został on skrócony z 31 marca do 31 grudnia 2016 r.
  • Możliwość składania wniosków przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia. O kredyt mogą ubiegać się – poza studentami i doktorantami – również kandydaci na studia, którzy rozpoczną je od października 2016 r. Bank będzie mógł rozpatrywać wnioski osób posiadających dokument potwierdzający przyjęcie na studia lub udział w rekrutacji na studia, a zawarcie umowy o kredyt będzie możliwe po uzyskaniu statusu studenta lub doktoranta.
  • Ustalenie maksymalnej wysokości dochodu na osobę w rodzinie uprawniającej do otrzymania kredytu na dany rok akademicki przed rozpoczęciem terminu składania wniosków. W roku akademickim 2016/2017 wysokość dochodu uprawniająca do otrzymania kredytu wynosi 2500 zł/osobę w rodzinie, co pozwoli na zawieranie umów kredytu po weryfikacji przez banki wnioskodawcy pod kątem zabezpieczenia spłaty kredytu. W kolejnych latach maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie będzie stanowiła kwotę ustaloną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie złożonych w poprzednim roku akademickim wniosków.
  • Uelastycznienie wysokości rat kredytu. W roku akademickim 2016/2017 student lub doktorant uzyska możliwość wyboru spośród czterech wysokości miesięcznej raty kredytu: 600 zł (rata podstawowa), 800 zł albo 1000 zł (rata podwyższona) i 400 zł (rata obniżona).
  • Możliwość zmiany wysokości miesięcznej raty kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej. Kredytobiorca będzie mógł złożyć w banku wniosek o zwiększenie lub zmniejszenie raty kredytu w zależności od aktualnych potrzeb.

 

Strona Odwoławczej Komisji Stypednialnej posiada bogaty Niezbędnik, na stronie Biura Spraw Studenckich znajdziecie informacje nie tylko dotyczace Sekcji Socjalnej, ale również dotyczące toku studiów (np. jak wyliczać średnią ocen).

Strona Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów UW: 
http://www.oks.uw.edu.pl/ 
 

Strona Biura Spraw Studenckich UW, do Sekcji Socjalnej
http://www.bss.uw.edu.pl/

Podstawa prawna

 

Komisja Stypendialna Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego działa na podstawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Masz pytanie? Przyjdź na dyżur, zadzwoń, napisz maila! Zachęcamy również do lektury ww. Regulaminu. Ten i inne akty prawne znajdziesz w zakładce Akty prawne na stronie www.oks.uw.edu.pl.

EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników