PL EN RU

Sekcja Spraw Socjalnych Studentów

Procedura składania wniosków o przyznanie stypendium specjalnego

W celu złożenia wniosku o stypendium należy wykonać niżej wskazane kroki. 

Krok 1 – Sprawdzenie dostępności złożenia wniosku w USOS

Sprawdź dostępność i poprawność wprowadzonych danych z orzeczenia wchodząc na stronę USOSweb Kampusu Centralnego (zakładka dla studentów, pozycja wnioski, wniosek o stypendium specjalne). W przypadku braku danych z orzeczenia w systemie przejdź do kroku 2. Jeśli system daje Ci możliwość złożenia wniosku wprowadź wszystkie wymagane dane i przejdź do kroku 3.

 

UWAGA:
BON odpowiada wyłącznie za wprowadzenie danych z orzeczenia, inne przeszkody formalne uniemożliwiające złożenie wniosku należy wyjaśniać w dziekanacie studenckim swojej jednostki dydaktycznej. Wszystkie kluczowe dla wypłaty stypendium dane z dotychczas złożonych w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych orzeczeń zostały już wprowadzone do systemu.

Krok 2 (tylko w przypadku braku danych z orzeczenia w systemie)

Informacje dotyczące ważności orzeczenia oraz stopnia niesprawności na podstawie oryginału orzeczenia (do wglądu) może uzupełnić lub uaktualnić tylko pracownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW. w celu wprowadzenia lub uaktualnienia danych należy udać się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski (lewe wejście zewnętrzne) w trakcie dyżuru studenckiego, a następnie po migracji danych (następnego dnia) wykonać pozostałe czynności. Sprawdź godziny dyżurów studenckich BON. 

Krok 3 – Wydrukowanie i złożenie wniosku

Po wydrukowaniu i podpisaniu wniosku należy niezwłocznie złożyć papierową wersję do właściwej komisji stypendialnej swojej jednostki dydaktycznej (czyli w tym przypadku do Komisji Stypednialnej WZ UW).


UWAGA: Procedurę składania wniosku należy powtórzyć każdorazowo jeśli dotychczasowe orzeczenie straciło ważność i wydany został nowy dokument.


źródło: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW


Więcej informacji znajdziesz również w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentim UW (zakładka Akty prawne).

EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników