PL EN RU

Studenci wyjeżdżający - Erasmus +


Ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów: Erasmus+ 2017/2018

Projekt typu Erasmus - Mobilność edukacyjna (KA103)

Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus do uczelni z tzw. krajów programu

Rok akademicki 2017/2018  

więcej
Zwolnienia z opłat na WZ

Zgodnie z Obwieszczeniem nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 listopada 2015 r. § 11 student może wystąpić o zwolnienie z opłat w całości lub w części, albo o rozłożenie opłat na raty. Podstawą do zwolnienia lub rozłożenia opłaty na raty może być w szczególności uczestnictwo studenta w międzynarodowym programie stypendialnym. W tym celu należy złożyć podanie do Prodziekana ds Studenckich.

Lista umów 2014-2021

Poniżej przedstawiona jest lista umów zawartych przez Wydział Zarządzania UW. Lista ta może ulec nieznacznym zmianom - możliwe jest wygaśnięcie lub dodanie pojedynczych umów, ale nie należy spodziewać się rewolucji.

WZ UW nie zawiera umów "na życzenie".

więcej
Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na WZ UW

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego przy wyjazdach na studia zagraniczne.

więcej
Kapitał mobilności

Zgodnie z założeniami programu Erasmus + istnieje możliwość wielokrotnych wyjazdów na studia i praktyki finansowane ze środków erasmusowych.
Poniżej zamieszczone są szczegóły dotyczące wyliczania kapitału mobilności.

więcej
Formularze

Tutaj znajdują się formularze, jakie są lub mogą być wykorzystane podczas studiów w ramach programu Erasmus+

więcej
1 2
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników