PL EN RU

Studia Doktoranckie


Rekrutacja 2019/2020

  Rekrutacja do Szkół Doktorskich

 

 

 

 

 

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA STUDIA

 

Płatność 
za cały rok z góry

Płatność w dwóch ratach

Płatność w ośmiu ratach

I rata

6800 zł

do 20
października 2018 r.

3500 zł

do 20 
października 2018 r.

1000 zł

do 20 
października 2018 r.

Pozostała część czesnego

 

 

II RATA - 3.500 zł

do 5 marca 2019 r.

RATY II-VIII

900 zł

do 5-tego każdego miesiąca

(od listopada 2018 r. do maja 2019 r.)
 

 KOSZT ROKU

6.800 zł

7.000 zł

7.300 zł

Wpłata czesnego jest wnoszona na indywidualny numer konta nadany w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS). 
Indywidualny nr konta bankowego jest udostępniany w chwili przyjęcia kandydata na studia na Wydziale Zarządzania UW, na stronie internetowej: https://usosweb.dak.uw.edu.pl

 

 

Informacja dla osób, za które czesne pokrywa zakład pracy

  1. Zakłady pracy, które pokrywają czesne za studentów wnoszą opłaty w jednej lub dwóch ratach.
  2. Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia zapłaty dostarczyć do Dziekanatu studiów Wydziału Zarządzania prośbę o wystawienie faktury za czesne włącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej podstawie zostanie wystawiona faktura dla zakładu pracy i wysłana listem poleconym.
  3. Faktury będą wystawiane tylko po dokonaniu wpłaty.

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez kandydatów na studia doktoranckie:

 

1.1 Czy będzie można aplikować za rok?

 

Nie – uchwalona przez Sejm 3.07.2018 ustawa wymusza powołanie ogólnouniwersyteckich szkół doktorskich (na UW będą prawdopodobnie trzy takie szkoły), więc wydziałowe studia doktoranckie będą WYGASZANE. To już ostatni rok rekrutacji na studia doktoranckie Wydziału Zarządzania. W przyszłym roku doktoranci będą aplikować do szkół doktorskich. Nie będzie wtedy możliwości łączenia pracy zawodowej ze studiami - za to wszyscy doktoranci dostaną stypendia doktoranckie (przewiduje się także zmniejszenie liczby doktorantów o 2/3).

 

1.2 Jaka jest różnica między stacjonarnymi i niestacjonarnymi studiami doktoranckimi?

 

Nie ma różnicy w wymaganiach merytorycznych i jakości rozpraw doktorskich między absolwentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Różnice są ilościowe!

Studia stacjonarne są dla doktorantów, którzy po obronie chcą dalej podążać ścieżką naukową. Dlatego oczekujemy, że będą w pełni uczestniczyć w pracy WZ także w ciągu tygodnia.

Doktoranci stacjonarni mają 3 razy więcej godzin praktyk dydaktycznych niż niestacjonarni, dlatego nie płacą oni czesnego. Najlepsi mogą dostać stypendia, ale wtedy liczba godzin praktyk rośnie 9-krotnie w stosunku do doktorantów niestacjonarnych.

Od kandydatów na studiach stacjonarne oczekujemy doświadczenia we współpracy z potencjalnym opiekunem naukowym (pracownikiem WZ[1]), który musi sformułować szczegółową opinię na temat kandydata na podstawie realizowanych przez aplikanta zadań - co oznacza, że trzeba się do niego zgłosić CO NAJMNIEJ na miesiąc przed rozmową rekrutacyjną ( proszę pamiętać, że są wakacje i pracownicy naukowi mogą nie być łatwo dostępni).

Kandydaci na studia niestacjonarne nie muszą wskazywać potencjalnego opiekuna – więcej mają cały rok na dokonanie tego wyboru.

 

1.3 Czy wiadomo w jakich dniach będą odbywały się zajęcia?

Zajęcia kursowe organizowane są wspólnie dla obu trybów studiów w weekendy (program przedmiotów do zaliczenia na poszczególnych latach jest na stronie studiów doktoranckich). Dni zjazdów zostaną ogłoszone publicznie tak szybko jak otrzymamy informacje od działu planowania o dostępności sal.

 

1.4 Czy muszę znać język angielski?

 

TAK! Język angielski jest międzynarodowym językiem nauki, więc część zajęć na studiach będzie prowadzona przez obcokrajowców lub polscy wykładowcy będą prowadzić zajęcia po angielsku ze względu na obecność obcokrajowców na sali (visiting scholars).

 

1.5 Gdzie szukać potencjalnych opiekunów naukowych:

 

Potencjalnych opiekunów naukowych można szukać:
 
oraz bezpośrednio wśród samodzielnych pracowników naukowych:

 

 

EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników