PL EN RU

Wydawnictwo Naukowe WZ UW


Isbn: 978-83-65402-68-4
Autorzy: redakcja naukowa: Alojzy Z. Nowak, Stanisław Nowak, Jerzy Jagodziński
Język: polski
Rok: 2017
Opis

Praktyka gospodarczo-społeczna spełnianego obecnie w większej części Europy modelu gospodarki neoliberalnej, uwolniona poprzez procesy globalizacyjne od obowiązku stosowania zasady zysku sprawiedliwego, niebezpiecznie zmierza w kierunku maksymalizacji zysku bogatych kosztem biedniejszych. Prowadzi to nieuchronnie do kryzysów – także społecznych i migracyjnych. Procesom tym towarzyszy z reguły odstępowanie strony silniejszej stosunków społeczno gospodarczych od wypracowanych przez wieki umów społecznych zabezpieczających system świadczeń socjalnych w zamian za nierówny podział wypracowanych w procesach produkcji dóbr i usług – zysków. Dotyczy to również rynków kapitałowych oraz ich historycznie ukształtowanych zasad spełniania usług. Dla sfery rynku ubezpieczeń oznacza to również uchylenie się od stosowania obowiązków wypływających z funkcji i zasad ubezpieczeniowych, co prowadzi do powstawania i potęgowania się sprzeczności interesów stron stosunków ubezpieczenia. Te sprzeczności ujawniły się również w polskim modelu ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, realizowanych w ostatnim ćwierćwieczu panowania zasad gospodarki neoliberalnej (także w zakresie ubezpieczeń rentowych i emerytalnych). Postępująca globalizacja rynków finansowo-ubezpieczeniowych, której towarzyszy nierówny podział dochodów wypracowanych, jest tu niestety wyraźnie wiodąca.

 

Polski obszar europejskich rynków finansowo- ubezpieczeniowych Anno Domini 2017

 


 

EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników