PL EN RU

Wydawnictwo Naukowe WZ UW


Isbn: 978-83-63962-53-1
Autorzy: redakcja naukowa: Adam Jaroszyński, Michał Możdżeń-Marcinkowski
Język: polski
Rok: 2014
Opis

Rekomendowany podręcznik składa się z trzech działów kluczowych dla tematyki książki. W pierwszym zawarte są rozdziały dotyczące podstawy prawa administracyjnego ustrojowego. Rozdział I dokonuje ogólnej charakterystyki współczesnej administracji publicznej . Rozdział II to wprowadzenie do prawa administracyjnego. Rozdział III to pojęcia ogólne nauki prawa administracyjnego. Rozdział IV mówi o źródłach prawa administracyjnego. Rozdział V wskazuje na pierwotne i wtórne źródła prawa Unii Europejskiej w polskim porządku prawnym. Rozdział VI dotyczy podstawowych zasad prawa administracyjnego i administracji publicznej. Z kolei rozdział VII to podstawowe zagadnienia organizacyjne administracji publicznej. Rozdział VIII analizuje kwestie związane z administracją centralną. Rozdział IX opisuje struktury terenowe administracji centralnej. Rozdział X uzupełnia tematykę o inne podmioty wykonujące zadania i funkcje administracji publicznej. Rozdział XI dotyczy prawnych uwarunkowań samorządu terytorialnego w Polsce . Rozdział XII omawia tematykę samorządu gminy, rozdział XIII samorządu powiatu, a kolejny samorządu województwa. Rozdział XV analizuje formy nadzoru nad samorządem terytorialnym. Rozdział XVI dotyczy charakteru samorządów personalnych i gospodarczych, a rozdział XVII zagadnień ogólnych kontroli w administracji publicznej. Rozdział XVIII omawia instytucje kontroli zewnętrznej, a kolejny rozdział kontroli wewnętrznej. Z kolei rozdział XX dotyczy kontroli zewnętrznej niepaństwowej (społecznej). Rozdział ostatni w tym dziale związany jest z tematyką kariery w administracji publicznej. Drugi dział tematyczny omawia formy działania administracji publicznej. Rozdział I analizuje zagadnienia ogólne prawnych form działania administracji. Kolejne dwa dotyczą aktów normatywnych i administracyjnych. Rozdział IV uznań administracyjnych. Rozdział V to formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. W tym dziale są też podstawy prawa administracyjnego i proceduralnego. Dział III zawiera wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego. Rozdział I dotyczy tematyki stanów nadzwyczajnych, a kolejny administracyjnoprawnych aspektów demokracji bezpośredniej. Rozdział III podejmuje kwestie leków i produktów leczniczych. Rozdział IV nauki i szkolnictwa wyższego. Rozdział V to planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Rozdział VI dotyczy tematyki prawa administracyjnego a postępu cywilizacyjnego. Następny upowszechniania informacji. Ostatni rozdział publikacji odnosi się do administracji spraw zatrudnienia.

EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników