PL EN RU

Wydawnictwo Naukowe WZ UW


Isbn: 978-83-61276-82-1
Autorzy: redakcja naukowa: Wiesław Szczęsny, Jan Turyna
Język: polski
Rok: 2011
Opis

Kolejna edycja opracowania naukowego pt. Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych w którym zawarte są opracowania poświęcone zagadnieniom funkcjonowania kapitału w operacyjnym i strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Problematyka, na którą składają się powiązania pomiędzy doborem i wykorzystaniem źródeł finansowania działalności własnej przedsiębiorstwa a procesami zarządzania, zarówno w ujęciu długo-, jak i krótkookresowym, jest stale aktualna i ważna w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Część artykułów stanowi przyczynek do dyskusji teoretycznej nad pojęciem i wpływem kapitału na procesy zarządzania w organizacjach gospodarczych, część zaś zawiera wyniki empirycznych badań własnych autorów, prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich w Polsce oraz poza nią.

EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników