PL EN RU

Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania


Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania

Zakład Cywilnoprawnych Problemów Zarządzania jest jednostką wchodzącą w skład Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania. Twórcą i wieloletnim kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. Grzegorz Domański. Obecnie kierownikiem Zakładu jest dr hab. Igor Postuła.

 

Pracownikami zakładu są :

 • dr hab. Igor Postuła, Kierownik Zakładu
 • dr Magda Jagielska
 • doc. dr Ewa Pietrusińska
 • doc. dr Robert Pietrusiński.

 

Współpracownikiem Zakładu jest mgr Mateusz Kabut, doktorant na Wydziale Zarządzania UW.


Badania pracowników Zakładu koncentrują się na kilku podstawowych zagadnieniach, do których należy zaliczyć w szczególności:

 • Nadzór korporacyjny (Corporate governance)
 • Prawne aspekty zarządzania i działalności gospodarczej
 • Prawo spółek
 • Komercjalizację i prywatyzację podmiotów leczniczych


Pracownicy Zakładu prowadzą w każdym roku akademickim zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych. 

W zakresie przedmiotów kierunkowych kluczowe znaczenie mają przedmioty „ Podstawy prawa cywilnego”, „Prawo handlowe”, „Ład korporacyjny” oraz „Zamówienia publiczne”. 

W zakresie przedmiotu „Prawa cywilne” zajęcia obejmują następujące zagadnienia: 

 • podmioty prawa cywilnego,
 • czynności prawne i ich klasyfikacja, 
 • podstawowe instytucje prawa rzeczowego, 
 • zobowiązania. 

 

„Prawo handlowe” dotyczy przede wszystkim spółek handlowych jako form prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Problematyka przedmiotu „Ład korporacyjny” odnosi się do takich kwestii jak kształtowanie celów korporacji, środki ich realizacji oraz monitorowania, a także relacje pomiędzy organami korporacji a ich poszczególnymi interesariuszami oraz mechanizmy nadzoru.

 

Przedmiot „Zamówienia publiczne” koncentruje się na procedurze udzielania zamówień publicznych.


Pracownicy Zakładu prowadzą także następujące wykłady specjalizacyjne:

 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej (Indywidulana działalność gospodarcza),
 • Prawne aspekty prowadzenia i zakładania działalności gospodarczej,
 • Prawo gospodarcze w podmiotach leczniczych,
 • Zarządzanie spółkami kapitałowymi – zagadania organizacyjno – prawne,
 • Spółki, fundacje, stowarzyszenia – tworzenie, działanie, likwidacja – zagadnienia prawne,
 • Znaczenie umów gospodarczych  w  zarządzaniu.

  
Pracownicy Zakładu prowadzą seminaria licencjackie i magisterskie w zakresie swoich specjalności badawczych. Kierownik Zakładu prowadzi także seminarium doktoranckie. 

EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników