PL EN RU

Zakład Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia


O Zakładzie

Zakład Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia jest jednostką wchodząca w skład Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania.

Twórcą i wieloletnim kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. Wojciech Muszalski.

Obecnie Zakładem kieruje prof. UW dr hab. Andrzej Patulski. Pracownikami zakładu są również dr hab. Krzysztof Walczakdr Maciej Chakowski oraz dr Barbara Godlewska-Bujok. Doktorantami są mgr Marta Goroszkiewicz, mgr Natalia Bender, mgr Tomasz Podwysocki i mgr Edyta Sobótka.

Pracownicy Zakładu zajmują się badaniami naukowymi i wykonują zadania dydaktyczne dotyczące szeroko pojętego zatrudnienia, w tym zarządzania personelem, stosowania przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w praktyce. 

Do szczegółowych obszarów leżących w kręgu zainteresowania pracowników Zakładu należy zaliczyć w szczególności:

 • problematykę wyboru formy zatrudnienia w organizacji,
 • zatrudnianie menedżerów,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • zbiorowe stosunki pracy,
 • zarządzanie personelem w aspekcie organizacyjno-prawnym,
 • zakazy konkurencji w firmie,
 • opiekunowie wykonujacy pracę,
 • czas pracy,
 • wynagradzanie i motywowanie,
 • nowe zjawiska na rynku pracy,
 • zagadnienia ekonomii społecznej,
 • zatrudnianie cudzoziemców.
Sylwetki wykładowców

prof. dr hab. Wojciech Muszalski

 

Profesor zwyczajny, radca prawny. W latach 1965-1970 pracował w Instytucie Pracy, zaś w latach 1970-1974 w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy (CIOP) w Warszawie. W okresie 1972-1974 podejmował dodatkowe zatrudnienie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1975 r. przeszedł do powstającego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w którym przez 24 lata (do 1999 r.) pełnił funkcję kierownika Zakładu Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia. Pełnił różne funkcje, w tym przez 23 lata - kierownika studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej. Dodatkowo w latach 1983-1990 pracował w Instytucie Administracji i Zarządzania podległym Urzędowi Rady Ministrów jako kierownik zespołu i zakładu. W latach 1997-2006 pracował jako profesor w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. W 1969 r. prof. Wojciech Muszalski uczestniczył w Szkole Letniej Porównawczego Prawa Pracy w Trieście, a w 1981 r. odbył staż na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli. 
W latach 1992-1993 był uczestnikiem zespołu przygotowującego projekt reformy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce z udziałem Uniwersytetu w Duisburgu. W ramach tego zespołu przygotował opracowanie dotyczące projektu ubezpieczeń na wypadek bezrobocia. Jako wychowawca kadr naukowych, prof. Wojciech Muszalski wypromował 5 doktorów oraz ponad 40 magistrów i licencjatów. Był recenzentem w 16 przewodach doktorskich, 3 rozprawach habilitacyjnych, jednej rozprawy profesorskiej, a także w 26 publikacjach wydawniczych. W latach 1978-1999 prof. Wojciech Muszalski był członkiem Komitetu Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk, zaś w latach 1990-1993 był członkiem Rady Ochrony Pracy przy Marszałku Sejmu. W 1984 r. był współzałożycielem, a następnie aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, zaś w latach 1989-1995 przewodniczył Kolegium Wydawniczemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 2007 r. prof. Wojciech Muszalski jest członkiem Rady Programowej miesięcznika Monitor Prawa Pracy.

 

prof. UW dr hab. Andrzej Patulski

 

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. Autor kilkudziesięciu publikacji (w tym 7 książek i 8 artykułów publikowanych m.in. w: USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech); Autor/współautor m.in. książek „Zatrudnianie i wynagradzanie kadry menedżerskiej” oraz „Zatrudnianie i wynagradzanie kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla – komentarze, orzecznictwo, wzory umów i regulaminów”; „Kodeks pracy: komentarz dla praktyków”, Zbiorowe Prawo Pracy – Komentarz (2009), „Kodeks pracy: Komentarz dla menedżerów HR (2009) Autor m.in. serii artykułów w „Rzeczpospolitej”: „Klauzule autonomiczne”, „Optymalne formy zatrudniania członków zarządu spółki kapitałowej”, „Kto rządzi w firmie”;    Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych; Doradca z zakresu prawa pracy wielu firm, banków i instytucji. W latach 1992-1993 był uczestnikiem zespołu przygotowującego projekt reformy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce z udziałem Uniwersytetu w Duisburgu. W ramach tego zespołu przygotował wraz z prof. Muszalskim opracowanie dotyczące projektu ubezpieczeń na wypadek bezrobocia. W latach 1993-1994 odbył staż i wykładał na Uniwersytecie w Stoke-on-Trent w Wielkiej Brytanii. W 2010 r. prowadził wykłady na Uniwersytecie w Porto.

 

dr hab. Krzysztof Walczak

 

Doktor habilitowany nauk prawnych (specjalność: polskie i europejskie prawo pracy, problematyka motywowania i wynagradzania pracowników), adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA m.in. Akademii im. Leona Koźmińskiego, SGH, SWPS i UJ.  Autor około 100 referatów prezentowanych na konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych m. in. przez European Commission (Bruksela), International Labour Office (Genewa), European Network of Labor Inspections (Dusseldorf), Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Personelem (EAPM); Autor i współautor wielu publikacji książkowych m. in. „Rady Pracowników” (2006) „Komentarz Kodeks pracy” (edycja 2007), „Europejskie prawo pracy i jego wpływ na ustawodawstwo polskie” (2003), „Zbiorowe prawo pracy. Aspekty prawa międzynarodowego” (2003); Zbiorowe Prawo Pracy – Komentarz (2009). Autor artykułów z zakresu prawa pracy m. in. w „Personelu i Zarządzaniu”, „Monitorze Prawniczym”, „Życiu Gospodarczym”; „Rzeczpospolitej”. Redaktor naczelny miesięcznika „Monitor Prawa Pracy”; B. członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami a obecnie członek Rady Programowej. Doradca z zakresu prawa pracy wielu firm, banków i instytucji.

 

dr Barbara Godlewska-Bujok

 

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowczyni prawa pracy. Jest autorką książki Skuteczność prawa zatrudnienia oraz Komentarza do ustawy o swiadczeniach rodzinnych, współautorką Komentarza do ustawy o spółdzielniach socjalnych, autorką artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa pracy, prawa spłódzielczego oraz przepisów dotyczących organizacji i funkcjonowania pomocy społecznej. Odbyła staż naukowy w Stanach Zjedoczonych i Holandii. Brała udział jako ekspertka w wielu projektach zmierzających do opracowania aktów prawnych z zakresu prawa pracy, prawa spółdzielczego i pomocy społecznej.

EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników