PL EN RU

Warszawa 17-18 maja 2019 r.


 

Zakład Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudniania, Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, mają zaszczyt zaprosić przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej na XXII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

  • Cel Zjazdu

 

Zjazd ma na celu spotkanie przedstawicieli nauki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na cyklicznie odbywającej się konferencji o najważniejszych obecnie problemach w nauce prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i rynku pracy.

Zaproponowany tytuł Zjazdu ma wskazywać wątek przewodni Zjazdu, a więc wyłaniające się z resztek epoki industrialnej, nowe stosunki zatrudnienia i towarzyszące im zagadnienia, które nie miały statusu centralnych, a zyskują na znaczeniu.

 

  • Założenia Zjazdu

 

Założeniem Zjazdu jest pokazanie różnorodności w nauce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Polsce, przejawiającej się w międzypokoleniowym przedstawieniu i dyskusji nad nowo pojawiającymi się obszarami badawczymi.

Jednym z głównych założeń Zjazdu jest uczestnictwo różnych pokoleń badaczy, czemu mają służyć zachęty przedstawione w części ‘System Płatności’.

W związku z tym, że gospodarzem Zjazdu jest Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, chcielibyśmy w niektórych częściach konferencji pokazać pewne praktyczne aspekty funkcjonowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Polsce.

 

 

  • Członkowie Rady Programowej Zjazdu

 

prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, WPIA UW

prof. dr hab. Krzysztof Baran, WPIA UJ

prof. dr hab. Zbigniew Góral, WPiA UŁ

prof. dr hab. Jakub Stelina, WPIA UG

prof. dr hab. Gertruda Uścińska, WNPiSM UW

prof. dr hab. Jerzy Wratny, INP PAN

dr hab. Kamil Antonów, prof. UO, WPIA UO

dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW, WPIA UKSW

dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. USWPS, WPiKS SWPS UH

dr hab. Anna Musiała, prof. UAM, WPIA UAM

dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UŁ, WPIA UŁ

 

  •       Komitet organizacyjny

 

Organizatorem Zjazdu jest Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania, Zakład Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3.

 

Kierownikiem Zakładu jest dr hab. Andrzej Patulski, prof. UW, pracownikami naukowo-dydaktycznymi Zakładu są prof. dr hab. Wojciech Muszalski oraz adiunkci: dr hab. Krzysztof Walczak, dr Barbara Godlewska-Bujok. Doktorantami są: mgr Anna Kamińska-Pietnoczko, mgr Marta Goroszkiewicz, mgr Dorota Sędek, mgr Natalia Bender oraz mgr Tomasz Podwysocki.

W skład komitetu Organizacyjnego wchodzą także Koordynatorki Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE - dr Izabela Florczak i dr Marta Otto.

EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników