PL EN RU

prof. dr hab.

Andrzej Wiatrak

Katedra
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Dyżur
B322 Sem. zimowy 2020/21 - środa 18.30 - 20.00
Telefon
22/ 55 34 154

Zaliczenie z przedmiotu "Zarządzanie publiczne"

2022-07-09

Zaliczenie w terminie poprawkowym z przedmiotu "Zarządzanie Publiczne" dla DSFR S/W/Z-3R odbędzie się 9.09.2022 r. w godz. 19-20 w formie zdalnej na Platformie Kampus-Egzaminy. 

W związku z tym należy wejść na stronę:  https://elearning.ckc.uw.edu.pl , a następnie wejść na zakładkę: Moje egzaminy oraz zalogować się, przy czym Login – to nr PESEL, a hasło jest takie samo, jakie używane jest do logowania się do USOS. W przypadku braku hasła do zalogowania można je odzyskać pod adresem: https://logowanie.uw.edu.pl/passwd-change/reset?=pl 

Co najmniej na 3 dni przed terminem tego egzaminu należy sprawdzić, czy można zalogować się do serwisu: https://elearning.ckc.uw.edu.pl , a w razie trudności należy zwrócić się do Dziekanatu lub Pełnomocnika USOS o pomoc. Link do egzaminu stanie się aktywny dopiero w dniu i o godzinie jego rozpoczęcia. Dopiero wtedy będzie można wejść do egzaminu poprzez kliknięcie w jego nazwę.

Test składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru (TYLKO jedna odpowiedź jest prawidłowa), przy czym istnieje możliwość dwukrotnego wypełnienia testu. W przypadku dwukrotnego wypełnienia testu ocena jest średnią z obydwu odpowiedzi.

Egzamin poprawkowy z przedmiotu: Zarządzanie Operacyjne

2022-07-09

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Zarządzania Operacyjn dla  DSM S/W/Z-2R oraz MSEM-S-2R odbędzie się 9.09.2022 r. w godz. 19-20 w formie zdalnej na Platformie Kampus-Egzaminy.  Przypominam, że egzamin mogą zdawać tylko osoby, które mają zaliczone ćwiczenia/konwersatoria z tego przedmiotu.

W związku z tym należy wejść na stronę:  https://elearning.ckc.uw.edu.pl , a następnie wejść na zakładkę: Moje egzaminy oraz zalogować się, przy czym Login – to nr PESEL, a hasło jest takie samo, jakie używane jest do logowania się do USOS. W przypadku braku hasła do zalogowania można je odzyskać pod adresem: https://logowanie.uw.edu.pl/passwd-change/reset?=pl 

Co najmniej na 3 dni przed terminem egzaminu należy sprawdzić, czy można zalogować się do serwisu: https://elearning.ckc.uw.edu.pl , a w razie trudności należy zwrócić się do Dziekanatu lub Pełnomocnika USOS o pomoc. Link do egzaminu stanie się aktywny dopiero w dniu i o godzinie jego rozpoczęcia. Dopiero wtedy będzie można wejść do egzaminu poprzez kliknięcie w jego nazwę.

Test składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru (TYLKO jedna odpowiedź jest prawidłowa), przy czym istnieje możliwość dwukrotnego wypełnienia testu. W przypadku dwukrotnego wypełnienia testu ocena jest średnią z obydwu odpowiedzi.

 

Dyżury w roku akademickim 2021/2022

2022-06-21

Dyżury odbywają się w formie zdalnej poprzez platformę Zoom w środy w godz. 18.30-20.00, przy czym ostatni dyżur będzie 22.06.2022 r.
Link do dyżurów jest następujący:
https://wzuw.zoom.us/j/86793596673?pwd=cVFhVVJtMUlnSDYvTFBwL3pMaVI0Zz09

lub można połączyć się podając: meeting ID:  867 9359 6673, a następnie: password: 401109

 

W okresie wakacji będzie możliwy kontakt poprzez e-mai

 

Zakres seminarium doktorskiego

2014-12-16

 Zakres seminarium doktorskiego pt. "Zarządzanie organizacjami"

Organizacyjne struktury – na przykładzie firmy (rodzinnej, małej, średniej i dużej), organizacji publicznej i społecznej;
• Rola menedżerów w wyborze struktur organizacyjnych i metod zarządzania, w tym sylwetka kierownika;
• Formy zorganizowania organizacji; organizacja sieciowa, wirtualna, fraktalna, ucząca się itp.;
• Zarządzanie organizacją publiczną i społeczną;
• Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego, strategie rozwoju turystyki itp.;
• Zarządzanie procesami i jakością;
• Zarządzanie przez kompetencje.
• Metody zarządzania organizacją (np. benchmarking, oustsourcing, lean management, outplacement, zrównoważona karta wyników, łańcuch wartości,  wartość dla klienta, wartość dla firmy itp.);
•  Przedsiębiorczość i zarządzanie przedsięwzięciami;
• Zarządzania w turystyce;
• Zarządzanie w agrobiznesie.

Propozycja seminarium licencjackiego i magisterskiego

2015-05-16

Propozycja seminarium licencjackiego i magisterskiego dla kierunku Zarządzanie pt. "Zarządzanie organizacjami":

Organizacyjne struktury – na przykładzie firmy (rodzinnej, małej, średniej i dużej), organizacji publicznej i społecznej.

 Rola menedżerów w wyborze struktur organizacyjnych i metod zarządzania, w tym sylwetka kierownika.

 Formy zoorganizowania organizacji: organizacja sieciowa, wirtualna, fraktalna, ucząca się itp.;

Zarządzanie organizacją publiczną, zarządzanie organizacją społeczną;

Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego, strategie rozwoju turystyki, strategie rozwoju sportu itp.;

Zarządzanie procesami i jakością..., Zarządzanie wiedzą..., Zarządzanie przez kompetencje..., Zarządzanie czasem..., Zarządzanie przez partycypację...

Zarządzanie przez komunikowanie... itp (na przykładzie.....);

Metody zarządzania organizacją (np. benchmarking, outsourcing, lean management, outplacement, reengineering, zrównoważona karta wyników, łańcuch wartości, wartość dla klienta, wartość dla firmy itp.;

Zarządzanie w turystyce; Zarządzanie przedsięwzięciami i organizacjami turystycznymi itp.

 

Propozycja seminarium licencjackiego i magisterskiego dla kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia pt. „Finansowe aspekty rozwoju regionalnego i lokalnego”:

Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz polityka finansowa gmin, powiatów i województw;

Dochody i wydatki publiczne jako elementy polityki rozwoju lokalnego i regionalnego

Inwestycje lokalne i regionalne jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego;

Fundusze Unii Europejskiej i ich rola w rozwoju lokalnym i regionalnym;

Finansowe aspekty przygotowania i realizacji projektów (społecznych, gospodarczych, środowiskowych itp.)w skali lokalnej i regionalnej;

Pozyskiwanie inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych (w tym zagranicznych) do realizacji przedsięwzięć w skali lokalnej i regionalnej;

Finansowanie przedsięwzięć gospodarczych i społecznych w skali lokalnej i regionalnej;

Finansowanie działań z zakresu rozwoju zrównoważonego i ochrony środowiska w skali lokalnej i regionalnej;

Finansowanie rozwoju poszczególnych dziedzin gospodarki (np. infrastruktury, usług, turystyki, przemysłu, agrobiznesu itp.) w skali lokalnej i regionalnej.

 

Poszczególne tematy mogą być wykonane na przykładzie dowolnych organizacji funkcjonujacych w sektorze prywatnym, publicznym i społecznym, w tym  sspółkach i biznesie, w tym także w usługach, turystyce, sporcie i agrobiznesie, samorządach terytorialnych itp.

 

EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników