PL EN RU

prof. zw. dr hab.

Andrzej Wiatrak

Katedra
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania - Kierownik
Zakład
Dyżur
B322 Sem. zimowy 2017/18 - piątek 14.00 - 16.00
Telefon
22/ 55 34 154

Stopnie i tytuły:
1973 r.  - tytuł magistra - Wydział Nauk Ekonomicznych UW;

1977 r. -  stopień doktora nauk ekonomicznych - Wydział Nauk Ekonomicznych UW;
1984 r. - stopień doktora habilitowanego - Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW;
● 1992 r. - tytuł profesora nauk ekonomicznych.


Praca:
 1973-1977 i 1995-2003 - Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW;
 1977-1995 i  2003 -2010 - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN;
1991-1995  - Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie (dyrektor krajowego Centrum),
od 2002 r.  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego  (profesor zwyczajny).


Funkcje:
W dotychczasowej pracy pełnił różne funkcje naukowe i organizacyjne, m. in.:  Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Nauk Społecznych PAN, Członek i Zastępca Przewodniczącego Komitetu Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN, Sekretarz Naukowy i Zastępca Przewodniczącego Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN,
Członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Menedżerów Nauki (EARMA), Prodziekan  Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW, Kierownik Zakładu Organizacji i Metod Pracy Kierowniczej, Kierownik Zakładu Jakości Zarządzania, Kierownik Studiów Doktoranckich, Kierownik Podyplomowych Studiów Przedsiębiorczości oraz Prezes Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.

Obecnie pełni następujące funkcje:
 Kierownik Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski;
 Kierownik Zakładu Zarządzania Publicznego, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski;
 Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN;
 Członek i Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN;
 Członek Rady Programowej Międzywydziałowego Studium Podyplomowego "Geoturystyka";
 Redaktor Naczelny „Zagadnień Doradztwa Rolniczego”;

Członek Rad Programowych czasopism, m. in. takich jak: Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego;  Zarządzanie Publiczne; Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets; Journal of Banking and Financial Economics; International Journal of Contemporary Management; Annals of Marketing Management & Economics;  Quantitative Methods in Economics; Polityki Europejskie, Finanse i Marketing; Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu; Turystyka i Rozwój Regionalny; Zagadnienia Ekonomiki Rolnej oraz Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.

 

Problematyka badawcza:
Zajmuje się organizacją i zarządzaniem, ekonomią, gospodarką przestrzenną i turystyką, a w szczególności:

●   zarządzaniem organizacjami publicznymi i gospodarczymi, pracą kierowniczą, jakością zarządzania, wiedzą i kapitałem intelektualnym,
●  rozwojem lokalnym i regionalnym, kreowaniem przedsiębiorczości, zarządzaniem zmianami i kapitałem ludzkim,
 przemianami strukturalnymi i rozwojem wsi i rolnictwa oraz turystyki.


Publikacje:
Łącznie 486 pozycji, z czego 404 przypada na oryginalne prace twórcze. W opublikowanych pracach jest 38 książki, z czego 7 samodzielnie opublikowanych, a kilku jest redaktorem naczelnym. Informacje o publikacjach i działalności naukowej znajdują się na m. in. stronach:

 

http://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=HA8qRj0AAAAJ=pl

..........

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/957253/Andrzej_Wiatrak

..........

http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=22874&_k=37vd22

Zajęcia dydaktyczne:

Obecnie prowadzi zajęcia dydaktyczne z zarządzania i turystyki, w tym z nauki o organizacji, podstaw zarządzania, zarządzania jakością, zarządzania małą firmą, zarządzania firmą rodzinną, budowaniem przewagi konkurencyjnej, podstaw turystyki oraz zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym (wykłady i proseminaria).

Prowadził również zajęcia z metod organizacji i zarządzania, podejmowania decyzji, przedsiębiorczości, zarządzania strategicznego, zarządzania projektem, zarządzania wiedzą, strategii rozwoju gminy, zarządzania w agrobiznesie, zarządzania turystyką w regionie i gminie,  agroturystyki oraz doradztwa rolniczego.

Promotor ponad 600 prac licencjackich, magisterskich i podyplomowych oraz 18 zakończonych rozpraw doktorskich.

 

Działalność pozanaukowa:
ekspert lub konsultant w ponad 20 projektach finansowanych przez PHARE, TOURIN i Bank Światowy oraz autor lub współautor ekspertyz z zakresu: programowanie i zarządzanie rozwojem regionalnym, strategie rozwoju regionalnego i lokalnego oraz przedsiębiorstw, doradztwo, turystyka i agrobiznes.

 

EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników