PL EN RU

prof. zw. dr hab.

Beata Glinka

Dyżur
B426 Sem. zimowy 2017/18 - informacje w ogłoszeniach wykładowcy
Telefon
22/ 55 34 191

Beata Glinka - informacje podstawowe

Absolwentka Wydziału Zarządzania UW, doktorat z nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Habilitacja - 2009, na podstawie ksiażki "Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczosci w Polsce". W 2015 roku otrzymała tytuł profesora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.  Zainteresowania naukowe - przedsiębiorczość, w tym przedsiębiorczość imigrantów, projektowanie organizacji, kulturowe uwarunkowania procesów zarządzania i działań przedsiębiorczych, projektowanie i rozwój organizacji. W badaniach wykorzystuje przede wszystkim metody jakościowe.

 

Pełnione funkcje - Wydział Zarządzania UW

Kadencja 2016 - 2020 - Prodziekan ds. Nauki i Relacji

Od 2016 - Zastępca Dyrektora Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania UW

Od 2016 - kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania

Od 2014 - 2016 - dyrektor Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania UW

Od 2010 - 2016  kierowała Zakładem Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości, Wydział Zarządzania UW

Od 2011 - pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego UW

 

Inne funkcje

 • Czonek Centralnej Komisji ds Stopni i Tytułów, 2017-2020, Sekcja I
 • Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, kadencja 2015 - 2018
 • Członek Komisji Zarządzania Mediami PAU
 • Członek Rady Naukowej CENT UW (Centrum Nowych Technologii; od 2012-2016)
 • Członek Rady Naukowej Ośrodka  Badań nad Przedsiębiorczością PARP (od 2013)
 • Członek Zarządu międzynarodowej organizacji naukowej SCOS w kadencji 2011 - 2013

 

Udział w Redakcjach i Radach Redakcyjnych

 • Od 2012 w Editorial Board pisma Journal of Organizational Change Management (lista A MNiSW, 20p.), Associate Editor
 • od 2011 w Editorial Board pisma European Management Review
 • od 2002 redakcja Problemów Zarządzania, pisma naukowego Wydziału Zarządzania UW (red. nacz.; lista B MNiSW, 11 p.)
 • recenzje tekstów naukowych dla międzynarodowych pism: European Management Review (EMR), Journal of Organizational Change Management (JOMC), British Journal of Management (BJM).
 • recenzje monografii dla wydawnictw krajowych i zagranicznych (Poltext, Sedno, Bower, liczne wydawnictwa akademickie),
 • od 2005 w Radzie Recenzentów międzynarodowego pisma Przegląd Socjologii Jakościowej (Qualitative Sociology Review)
 • od 2004 redakcja pisma Studia i Materiały wydawanego przez WZ UW (red. nacz.; lista B MNiSW, 9 p.)

 

Wybrane wyróżnienia

 • Od 2001 - kilkanaście nagród indywidualnych JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  oraz Dziekana Wydziału Zarządzania UW za działalność badawczą.

 • 2011/12 – Stypendium Fulbrighta, Senior Researcher award.

 • 2003 – stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców.

 

Prowadzone zajęcia

Obecnie prowadzi zajęcia na studiach I, II i III stopnia (doktoranckie), studiach MBA, studiach podyplomowych. Wśród prowadzonych przedmiotów są:

 • przedsiębiorczość (w języku polskim i angielskim),
 • projektowanie organizacji,
 • kultura i zarządzanie międzykulturowe,
 • współczesne koncepcje zarządzania (w języku polskim i angielskim),
 • budowanie pozycji rynkowej małej firmy,
 • jakościowe badania organizacji.

 

Wzbrane naukowe i dydaktyczne doświadczenia zagraniczne

 • 2016 - visiting researcher, Columbia Business School - Columbia University, Nowy Jork, USA
 • 2014 – Visiting Professor, Uniwersytet Ros NoU (Российский новый университет) w Moskwie (Rosja)
 • 2012, 2014, 2015, 2016  – Guest Lecturer, Uniwersytet w Szegedzie (Węgry)
 • 2011/2012 – Visiting reasercher, George Mason University USA (w ramach stypendium Fulbrighta)
 • W ramach programu  Erasmus Teachers Mobility, wykłady: 2011 – Uniwersytet Pablo Olavide w Sewilli (Hiszpania), 2010 – Uniwersytet Lusafona w Lizbonie (Portugalia), 2008 – Uniwersytet La Coruna (hiszpania), 2008 – Politechnika w Braganca (Portugalia), 2007 – Universytet Vigo (Hiszpania).
 • 2001 – staż badawczy na Uniwersytecie w Goeteborgu (Szwecja),

 

Więcej informacji o publikacjach i projektach - ResearchGate - https://www.researchgate.net/profile/Beata_Glinka

 

ORCID id:  https://orcid.org/0000-0001-7883-8725

 

 

 

EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników