PL EN RU

doc. dr

Janusz Fiszer

Katedra
Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania
Dyżur
B414 Sem. zimowy 2018/19 - wtorek 15.30 - 16.30
Telefon
22/ 55 34 149

Dr Janusz Fiszer

 

Radca prawny i doradca podatkowy; absolwent (z wyróżnieniem) Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1980 r.), doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski - 1986 r.), specjalista prawa podatkowego, partner w kancelarii prawnej GESSEL.

 

Od 1980 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego (w latach 1980-1982 asystent, 1982-1987 starszy asystent, 1987-2007 adiunkt, od 2007 r. - docent). W latach 1990-1991 ekspert Sejmowej Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów w związku z pracami nad projektem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz projektem ustawy o podatku od towarów i usług. W latach 1991-1993 doradca Ministra Finansów (m.in. współnegocjator szeregu międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania [Cypr, Singapur, Zimbabwe, Republika Południowej Afryki, b. Czechosłowacja, Rumunia, protokoły dodatkowe do umów z Finlandią i Danią]) i delegat polskiego Ministerstwa Finansów na posiedzenia Komitetu Spraw Podatkowych OECD oraz szeregu Grup Roboczych tego Komitetu).

 

Od 1991 r. doradca w międzynarodowej kancelarii prawnej White & Case, w latach 1998-2012 partner międzynarodowy w White & Case; od dnia 1 lutego 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. partner w dziale prawno-podatkowym międzynarodowej firmy doradczej PwC (PricewaterhouseCoopers) – od stycznia 2014 r. partner w kancelarii prawnej GESSEL.

 

Na zlecenie Ministerstwa Przekształceń Własnościowych (później Ministerstwo Skarbu Państwa) współautor projektu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (wraz z aktami wykonawczymi), konsultant projektu nowej ustawy o funduszach inwestycyjnych i ustawy o funduszach przemysłowych, a w latach 1996-2000 – na zlecenie Ministerstwa Przemysłu i Handlu (później Ministerstwo Rozwoju) współautor rządowego projektu ustawy o giełdach towarowych.

 

Pełnomocnik procesowy w szeregu spornych sprawach podatkowych, w szczególności w sprawach toczonych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (w tym - w precedensowej sprawie o zwrot od Skarbu Państwa podatku dochodowego wraz z odsetkami w wysokości ponad 150 mln PLN na rzecz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – największej tego typu sprawie sądowej w Polsce).

 

Doradca w wielu znanych transakcjach fuzji i przejęć w Polsce, zarówno w odniesieniu do spółek publicznych, jak i niepublicznych, w tym: Philip Morris/Krakowskie Zakłady Przemysłu Tytoniowego S.A., Pricoa [filia Prudential Corporation of America]/Business Center Wola; Rolimpex/Constar; Nordea Bank Sweden AB (publ)/Bank Komunalny w Gdynia S.A. [później Nordea Bank Polska S.A.]; Citibank S.A./Bank Handlowy w Warszawie S.A., Nordea Bank Polska S.A./BWP-Unibank S.A.; Nordea Bank Sweden AB (publ)/LG Petro Bank S.A., ING Bank NV/Bank Sląski S.A.; Bank Sląski S.A./Oddział ING w Warszawie; Skanska Europe AB/Exbud S.A.; Trilby BV/Grzybowska Centrum [hotel Hilton w Warszawie]; Lafarge/ZPG Dolina Nidy; Polimex-Cekop S.A/Mostostal Siedlce S.A.; Eurohypo AG/Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny S.A.; Fortis Bank SA/NV/Dominet S.A. i Dominet Bank S.A.; MCI Investment S.A./ABC Data S.A. itp.

 

Autor ponad 1.100 publikacji fachowych na tematy prawno-podatkowe i finansowe w profesjonalnych czasopismach polskich (m.in."Finanse", "Państwo i Prawo", "Przegląd Podatkowy", "Monitor Podatkowy", „Dziennik Gazeta Prawna”), angielskojęzycznych (m.in."Tax Notes International", "Tax News Service", "East European Business Law","European Taxation", "Intertax") i niemieckich ("Wirtschaft und Recht in Osteuropa"). Współautor Komentarza do ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (1993). Stały wieloletni korespondent fachowych czasopism podatkowych"Tax Notes International" (Stany Zjednoczone), "Tax News Service" (Holandia) i"East European Business Law" (Wielka Brytania), od 1993 r. członek Rady Programowej miesięcznika"Monitor Podatkowy". Od 2004 r. autor komentarzy podatkowych w dzienniku"Gazeta Prawna" (obecnie: „Dziennik Gazeta Prawna”).

 

W latach 1982-1983 stypendysta na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Kansas (University of Kansas School of Business) w Lawrence, Kansas, USA; w latach 1988-1989 stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst [DAAD],a w 1990 r. stypendysta Fundacji Fritza Thyssena[Fritz Thyssen Stiftung] w Ośrodku Międzynarodowego i Zagranicznego Prawa Podatkowego na Uniwersytecie w Monachium, Republika Federalna Niemiec.

 

Współzałożyciel i do grudnia 2005 r. Prezes, w latach 2005-2010 członek Zarządu, a obecnie członek Rady Nadzorczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce, oddziału International Fiscal Association (IFA). Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (International Bar Association – IBA). Uczestnik licznych krajowych i zagranicznych konferencji oraz seminariów na tematy podatkowe i finansowe.

 

W latach 1994-1995 na zlecenie Komitetu Spraw Podatkowych OECD wykładowca na specjalistycznych kursach nt. międzynarodowego prawa podatkowego i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, organizowanych przez OECD dla pracowników administracji podatkowych państw Europy Środkowo-Wschodniej: Wiedeń (1994), Ankara (1994, 1995), Kopenhaga (1994, 1995), Istambuł (1995). Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego I kadencji (1997-1999), III kadencji (2002-2007) oraz V kadencji (2011-2014). Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych (KRDP) I kadencji (2002-2006) i II kadencji (2006-2010). W latach 2003-2006 Przewodniczący Komisji KRDP I kadencji do spraw Stosunków Międzynarodowych i Przewodniczący Komisji KRDP II kadencji do Spraw Współpracy Międzynarodowej (2006-2010).

 

Stały lider międzynarodowych i krajowych rankingów prawników-specjalistów prawa podatkowego i doradców podatkowych:Chambers, Chambers Europe,PLC Which Lawyer? ,World Tax,Ranking of Tax Advisory Firms and Tax Advisors, Who’s Who Legal – The International Who’s Who of Business Lawyers, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna oraz Forbes.

 

W czerwcu 2016 r. X. edycji Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika Rzeczpospolita, w którym wyróżnienia otrzymują m.in. najlepsi eksperci na podatkowi rynku, Dr Janusz Fiszer został wyróżniony jako „Doradca Podatkowy X-lecia” w zakresie Międzynarodowego Prawa Podatkowego.

 

Wykładowca międzynarodowego prawa podatkowego na Podyplomowym Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz na Podyplomowych Studiach Międzynarodowych Strategii Podatkowych na SGH.

 

Od marca 2017 r. niezależny członek Rady Nadzorczej mBank S.A., czwartego co do wielkości banku w Polsce, spółki zależnej drugiego co do wielkości banku w Niemczech.

 

Dr Janusz Fiszer biegle włada jęz. angielskim i niemieckim.

EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników