PL EN RU

dr hab., prof. UW

Krzysztof Klincewicz

Katedra
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Dyżur
B435 Sem. zimowy 2017/18 - poniedziałek 08.30 - 10.00
Telefon
22/ 55 34 137

Krzysztof Klincewicz – profesor Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Teorii i Metod Organizacji. Zarządza regionalnym biurem EIT Food na kraje nordyckie i Europę Środkowo-Wschodnią. EIT Food jest częścią Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, założonej dla stymulowania innowacyjności sektora rolno-spożywczego. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe w branży zaawansowanych technologii w Polsce, Finlandii i Wielkiej Brytanii oraz na Tokyo Institute of Technology w Japonii. Członek Komitetu Wykonawczego ds. Technologii ONZ (2011-15) i konsultant Komisji Europejskiej oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.
Więcej informacji: https://www.linkedin.com/in/kklinc/

 

Krzysztof Klincewicz - Professor at the Faculty of Management, University of Warsaw, head of Department of Organisational Theory and Methods. He manages the regional office of EIT Food for Nordic and Central&Eastern European countries. EIT Food is part of the European Institute of Innovation and Technology, established to stimulate the innovativeness of agri-food sector. Prior work experiences in the high-tech industry in Poland, Finland and the UK and at the Tokyo Institute of Technology,  Japan. Member of the UN Technology Executive Committee (2011-15) and consultant for European Commission and World Intellectual Property Office.
More information at: https://www.linkedin.com/in/kklinc/

EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników