PL EN RU

prof. zw. dr hab.

Krzysztof Obłój

Dyżur
B433 Sem. letni 2015/16 - kontakt indywidualny
Telefon
22/ 55 34 153

 

VITA

 

Krzysztof Obłój

 

Wykształcenie

 

1996 - Profesor zwyczajny

1987 – Habilitacja z zarządzania strategicznego, Uniwersytet Warszawski

1980 – Doktorat z teorii organizacji i zarządzania, Uniwersytet Warszawski

1976 – Magisterium z ekonomii, Szkoła Planowania i Statystyki

 

 

Stanowiska państwowe

 

Doradca Społeczny Prezydenta RP 2012-2015

 

 

Stanowiska profesjonalne

 

Kierownik Zakładu Zarzadzania Strategicznego i Międzynarodowego, Wydział Zarządzania UW

Kierownik Katedry Strategii Organizacji, Akademia L. Koźmińskiego

 

Doświadczenia profesjonalne

 

Dyrektor programu Executive MBA i dyrektor Międzynarodowego Centrum Zarządzania, 1992-2010

Prezydent stowarzyszenia European International Business Association, 1993-1994

Vice Prezes , Międzynarodowa Szkoła Zarządzania sp. z o.o., 1989 - 1994

 

Główne nagrody

 

CEEMAN Research Award for the Best Researcher in CEE, 2016

The best Executive MBA Teacher, Special Award, 1995, 1997, 1999, 2000, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

            Rector of LKAEM award for research achievements, 2002, 2009, 2015

Minister of Education award for the best book in the field of management, Competitive strategy,  1999

Rector of University of Warsaw award for research achievements, 1998, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014

Polish Minister of Education Research Award for the book: Management Systems: A Global Perspective  ( with S. Cavaleri, Wadsworth Publ., Belmont Ca. 1993). 1994.

 Polish Academy of Sciences Award for the book: Effective Business Strategies (Polish Economic Publishers, 1993, second, third and fourth editions in 1994 and 1995), 1994

  First Prize by the "Kierunki Daily" for the Best Book on Management in 1986. The book: Management: A Practical Approach, Polish Economic Publ., Warsaw 1986.

   "Karol Adamiecki" Prize by Polish Scientific           Association of Management for the book Management: A Practical Approach.

   Polish Ministry of Education Awards for the accomplishments in scientific research or teaching:

            -- for a book: Contemporary Management Concepts - 1988

            -- for a book: Strategic Management - 1986

            -- Outstanding Teacher Award - 1980

            -- Outstanding Teacher Award - 1978

 

Główne staże naukowe, dydaktyczne i stypendia

 

Visiting scholar, Sun Yat-sen University, 2009

Visiting Profesor, University of Illinois At Urbana-Champaign, 2006

Visiting TOTAL MARINE OIL Professor at Henley-on-Thames, June-July 1998

Senior Fulbright Scholar, University of Illinois at Urbana Champaign, 1996-1997

Visiting Professor, Graduate School of Business, Oslo i Bodo, od  1986 do dziś

Visiting Professor, Bled International Management Development Center, Slovenia, od  1994

Visiting Professor, Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, Paris (1990-1995)

Visiting Professor, Central Connecticut State University (1989, 1990)

Visiting Professor, Duquesne University, Pittsburgh Pa. (1981-1982)

 

 

Wybrane wykłady okolicznościowe i seminaria

 

 -- School of Management, Rouen University, 2013

-- Sun Yat-sen University, Guangzhou, 2009

-- Chinese Hong Kong University, Hong Kong, 2009

-- IEDC - Bled School of Management, Bled – od 1994 do 2013

-- Instytut Zarządzania i Prywatyzacji, Minsk, 2007, 2009,2011,2013

-- Instytut Zarządzania, Tbilisi, 2006

-- Kijowska Szkoła Biznesu, 2006

-- ESCP-EAP, Paris, 2000, 2001, 2002, 2003

--  Henley – on – Thames, 1997, 1998, 1999

                --  University of Illinois at Urbana-Champaign, 1995,1996, 2005, 2006

                --  International Executive Development Center, Brdo,  Slovenia, 1994-2004

                --  State University of New York, 1994 and 1996

                --  Bedrifsokonomisk Institutt, Alesund, Norway, 1992, 1993

                --  Ecole de Pont et Chausses, Paris, France, 1992, 1993

                --  Norwegian School of Management, Oslo, Norway, 1991

--   Bates College, Lewiston Ma., USA, 1990

                --  State University of New York at Albany, USA, 1990

                --  Franklin and Marshall College, Lancaster Pa., USA,             1990

                --  Reacanati School of Management, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel, 1990

                --  Copenhagen School of Economics and Business

                     Administration, Copenhagen, Denmark, 1990

                --  Missisipi State University, Starkville Ms., USA, 1989

                --  Colorado State University, Fort Collins Co., USA, 1989

--   Harvard University, Boston, 1989

--   Yale University ( Yale Center for International and  Area Studies), New Heaven Ct., USA, 1989

 

 

 

Rady naukowe czasopism profesjonalnych

 

Member of the Editorial Board, Coaching Review, since 2012

Member of the Editorial Board, International Journal of Emerging Markets, since 2006

Member of the Editorial Board, International Human Resource Journal, since 1997

Member of the Editorial Board, Management International Review, 1994 -2006

Member of the Editorial Board, Journal of World Business, 1997-1999

Chairman of the Board,  Przeglad Organizacji (Organization Review) published by Polish

Scientific Society of Organization and Management, 1994-2014

Co - Editor, Nauki o Zarzadzaniu (Management Sciences) 1985 - 1985.

Co - Editor, Przeglad Organizacji  1985 – 1992;

 

 
Recenzje

 

Recenzent artykułów naukowych m.in. w : Strategic Management Journal, Long Range Planning, Management International Review, International Business Review, International Journal of Human Resource Management, European Management Journal.

 
Doradztwo

 

Doradca organizacyjny wielu zagranicznych i polskich firm w obszarze strategii, kultury

organizacyjnej i struktury, m.in. PressGlass SA, LPP SA, Sanitec SA, TP Orange SA,  Xelion SA, ITI SA, Eurobank SA, Helion SA, GTP SA, GlaxoSmithline, Bank Pocztowy S.A., MennicaPaństwowa S.A., EuroZet S.A., ABB, Benckiser,  Corporate Profiles DDB, SAP, Agora SA, Centrozap SA, PKN ORLAN S.A., Próchnik SA, Wólczanka SA.

 

Rady Nadzorcze

 

aktualne

Colian SA, od 2018

Prochem S.A. – od 2002 do dzisiaj

Impel S.A., przewodniczący, od 2003 do dzisiaj

 

przeszłe

 

Alior , od 2009 do 2016

LFI Finansowanie Inwestycji SA, przewodniczący , od 2006 do 2014

Polmos Lublin SA, przewodniczący i vice przewodniczący, od 2003 do 2007

PKN Orlen, 2005-2006

Eurobank S.A., vice-przewodniczący, od 2003 do 2005

NFI Foksal S.A. – 0d 2004 do 2007

Pollena Eva S.A. – 0d 2003 do 2004

GAMMA SAN, członek, od 2001 do 2004

Magellan SA , członek, 2000- do 2003

PZU S.A., Przewodniczący, 2000-2001

Jedynka Wrocławska S.A., członek 2000-2001

PTE PZU SA , Vice Przewodniczący, 1999-2001

Dwory S.A., Przewodniczący, 1999-2000

Agora-Gazeta S.A., Agora – Druk SA , Przewodniczący1993-1998

PGF SA, członek 1997-1998

CDC Ltd., Przewodniczący, 1990-2002

Ambra SA, przewodniczący, od 1993 do 2002; od 2002- 2004 członek

 

 

 

Główne publikacje książkowe w okresie ostatnich lat

 

Praktyka strategii firmy, Poltex, 2017 

 

Pidpriemstwo strategija uspichu, Kameniar, Lviv, 2015
 
Strategia korporacji, Kluwer, Warszawa 2015 (z M. Ciszewska-Mlinaric i A. Wąsowska)
 
Zarządzanie międzynarodowe: teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2014 (redakcja K. Obłój i A. Wąsowska)

 

Striategia organizacji, Minsk:Greibcow Books (in Russian), 2013

 

Passion and discipline of strategy, London: Palgrave, 2013
 
Pasja i dyscyplina strategii, Poltext, Warszawa 2010

 

Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007 (wydanie II poprawione)

 

O zarządzaniu refleksyjnie, MT Business, Warszawa 2007

 

Strategie szpitali w warunkach reformy, WSPiZ, Warszawa 2004 (z M. Ciszewską i A. Kuśmierzem)

 

Myśli o nowoczesnym biznesie, Słowo/obraz/terytorium, Gdańsk 2003 i 2004 (z J. Palikotem)

 

Dominująca logika firmy, WSPiZ, Warszawa 2003 (praca zbiorowa)

 

Tworzywo skutecznych strategii: na styku starych i nowych reguł konkurencji, PWE, Warszawa 2002

 

Strategia organizacji , PWE 1999, 2000,2002, 2004.

 

Strategia sukcesu firmy, PWE 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004

 

Winning: A Continuous Improvement Theory in High Performing Organizations, SUNY Press, Albany 1995 (z D. Cushman, A.K. Koźmiński)

 

Mikroszkółka zarządzania , PWE, Warsaw 1994, 1996

 

Management Systems: A Global Perspective, with S. Cavaleri, Wadsworth Publ., Belmont Ca. 1993.

Organizacja i zarządzanie , PWN, Warszawa 1993 (co-author)

 

Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1986 (z A.K. Koźmiński)

 

Strategia przetrwania organizacji, PWN, Warszawa 1987

 

Zarządzanie : ujęcie praktyczne, PWE, Warszawa 1984

 

 

Wybrane polskie publikacje w okresie ostatnich lat – rozdziały w książkach

 

Studium przypadku (z A. Wąsowska), W; M. Kostera (red) Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Sedno, Warszawa 2015, 51-60.

Systemowe efekty umiędzynarodowienia polskich firm, W: G.W. Kołotko (2014), Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Poltex, Warszawa , s. 111-144 (z M. Ciszewska Mlinaric)

Strategia organizacji, W: J. Bogdanienko, W. Piotrowski (2013) Zarządzanie: tradycja i nowoczesność, PWE, Warszawa 2013, s. 100-127.

Strategiczne wybory polskich firm – motywy i kierunki budowania powiązań zewnętrznych drogą kapitałowego umiędzynarodowienia działalności (z A. Wąsowska), W:W. Morawski (red) Powiązania zewnętrzne : modernizacja Polski, Kluwer, Warszawa 2012

Informacja jako sposób zdobywania przewagi konkurencyjnej (z M.Sosnowskim), W: praca zbiorowa, Informatyka gospodarcza, Warszawa 2010

Uwarunkowania strategii umiędzynarodowienia polskich firm, W: R. Krupski (red) Zarządzanie strategiczne, WWSZiP, Wałbrzych 2010 (z A. Wąsowska)

 

Wybrane polskie publikacje w okresie ostatnich lat – artykuły

 

Zasobowe i branżowe uwarunkowania wyników polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Marketing i Rynek, 2015, nr  9/2015, 78-88 (z Ciszewska-Mlinarič M.,  Wąsowska)

Paradoksy strategii umiędzynarodowienia firm z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Przegląd Organizacji, 9, 2012 (z A. Wąsowską), s.3-6.

Perspektywy i uwarunkowania wzrostu największych polskich firm, Harvard Business Review Polska , wrzesień, 2012 (z M. Zdziarskim, T. Ludwickim, K. Łudzińską), s. 26-28

Znaczenie kontekstu organizacyjnego dla zdolności relacyjnej, Organizacja i Kierowanie nr 2 (145), 2011 (z M. Ciszewską-Mlinaric), s.41-53

Zdolność relacyjna, kompetencje i wyniki małych i średnich słoweńskich przedsiębiorstw, Master of Business Administration 108 (4), 2011, s. 23-34 (z M. Ciszewską-Mlinaric, F. Mlinaric)

Przekraczaj rzekę po kamieniach: analiza dominującej logiki chińskich przedsiębiorców, Master of Business Administration 108 (2), 2011, s: 43-53 (z S. Zhang)

Pasja strategii, Przegląd Organizacji, nr 3, 2010

Znaczenie spójności strategii, Przegląd Organizacji, nr. 9, 2009

Niezmienne cechy dobrej strategii – kluczowe wybory i prostota, Przegląd Organizacji, nr. 6, 2009

O definicji strategii raz jeszcze, Przegląd Organizacji, nr. 5, 2009 (s. 3-5)

Zarządzanie na krawędzi – o społecznej odpowiedzialności nauk o zarządzaniu, Przegląd Organizacji, nr. 11, 2008

Strategie i praktyki zarządzania firm high-tech w Polsce i Chinach: analiza porównawcza, Przegląd Organizacji, nr 4, 2008 (z Tomasz Obłój, Gary Bruton, Lau Chung Ming)

Strategie i praktyki zarządzania firm high-tech w różnych otoczeniach instytucjonalnych, Przegląd Organizacji, nr. 3, 2008 ( z Tomasz Obłój, Gary Bruton, Lau Chung Ming)

Merger of two subsidiaries: an integration of cultures, W: Zarządzanie i rozwój, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, 2007

Pułapki teoretyczne zasobowej teorii strategii, Przegląd Organizacji nr 5/2007
Dominująca logika skutecznych strategii – wyniki badań ilościowych , Przegląd Organizacji 5/2006 (z T. Obłój)
Dominująca logika skutecznych strategii-wyniki badań jakościowych, Przegląd Organizacji 4/2006,s. 9-13 (z T. Obłój)
Strategia firmy: sekwencja realnych opcji, CEO, październik 2005, s.52-59 (z M. Grudzińskim)
Przyszłość według prezesów, Personel i Zarządzanie, nor. 12, 2005 (9-13) (z M. Zdziarskim i M. Potockim)
Wyzwania stojące przed prezesami firm w 2005 roku, Harvard Business Review (Polska), nr 21, 2004 (z M. Zdziarskim)
Konkurencyjne otoczenie, strategie i dominująca logika -  system monitorowania otoczenia przez polskie firmy , Organizacja i Kierowanie nr 3, 2004 (z. M. Sosnowskim)

Dominująca logika jako teoria strategii, W: R. Krupski (2004) Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego – nowe koncepcje zarządzania, Prace naukowe WWSZiP, Wałbrzych

Strategiczne wyzwania polskich firm, Przegląd Organizacji, nr 1, 2004,s. 6-8

Nowy strategiczny priorytet: zarządzanie klientem, Harvard Business Review Polska, listopad, 2003, s.20-32 (z M. Zdziarskim)

Doświadczenia prezesów: the CEO challenge, Conference Board, Warszawa 2003 (współautor)

Petera Druckera myśli przewodnie, Przegląd Organizacji n.4, 2003

Strategie sukcesu: jak proste reguły pozwalają wygrywać, Harvard Business Review (polska edycja), nr 1, 2003

Dominująca logika jako strategia działania firmy: studium polskich przedsiębiorców, Organizacja i Kierowanie nr. 4, 2002

Model biznesowy: dyrygent, Przegląd Organizacji, 12, 2001

Modele biznesowe: operator i integrator, Przegląd Organizacji, 11, 2001

Logika przewagi konkurencyjnej, Przegląd Organizacji, nr. 9 i 10, 2001

Strategie, struktury i otoczenie: nietypowa adaptacja polskich firm, Organizacja i Kierowanie nr 3, 2001

Strategie kształtowania rynków: niezmienne wyzwania i innowacyjne odpowiedzi, W: Tworzenie organizacji, praca zbiorowa, WSPiZ: Warszawa 2001 , s.236-256

                Dopasowanie i nie dopasowanie - strategiczne wybory w burzliwym otoczeniu,

w R. Krupski (red) Zarządzanie strategiczne: stan i perspektywy rozwoju , Wałbrzych 2001)

                Strategia i zarządzanie ludźmi w polskich przedsiębiorstwach,  R. Krupski (red) 

                Zarządzanie strategiczne: stan i perspektywy rozwoju, Książ 1999

Strategia i zarządzanie ludźmi w polskich przedsiębiorstwach, Humanizacja Pracy 1-2, 1999

                Ewolucja myślenia o strategii organizacyjnej, Marketing i Rynek 7/ 1997

                Konfiguracja inteligentnej, produktywnej społeczności, Przegląd Organizacji 5, 1997

                Przestrzeń wyborów: od konfiguracji klanu do rynku, Przeglad Organizacji  3, 1997

                Budowa efektywnej konfiguracji społecznej firmy - Przeglad Organizacji  4, 1997

                Analiza grup strategicznych, Businessman 1997

                Grupy strategiczne w światowym przemyśle zegarków, Businessman 1997

                Grupy strategiczne: przyczyny powstawania i dynamika zmian, Businessman 1997

                Znaczenie misji firmy, Biznesman 1997

                Reengineering, Businessman nr 8, 1995 (z G. Aniszewska)

                Koncern sie uczy, Businessman nr 6, 1995 (z. D. Cabalska)

 

 

 

Wybrane publikacje i referaty w języku angielskim w okresie ostatnich lat

 

2016 -

 

Effectuation and causation: two decision – making logics of INVS at the early stage of growth and internationalisation (with M. Ciszewska Mlinaric and A. Wasawska) , Journal of East European Management Studies , Journal of Eastern European Studies 21 (3), pp. 275-297

 

Virtuous and vicious learning cycles in the internationalization of emerging market firms. (with Wąsowska, A., Ciszewska-Mlinarič M.) European Journal of International Management, 10 (1), pp.105 – 125

 

2015 –

 

Dominant logic (with T. Obloj), Wiley Encyclopedia of Management, vol. 6, Wiley 2015

 

 

2014 –

 

 

Systemic Effects of Internationalization of Polish Companies,

Mariola Ciszewska-Mlinaric and Krzysztof Oblój, Kozminski University, Warszawa, Poland, In : G. Kołotko (ed)  Management and Economic Policy for Development, Nova Publishers, New York pp,73-94

 

Institutions, Resources, and Firm Strategies: A Comparative Analysis of Entrepreneurial Firms in Three Transitional Economies (with G. Bruton and Chung Ming Lau), European Journal of International Management , vol 8 (6), p. 697-720

 

 

2013 –

 

Self-limiting dominant logic: an exploratory study of Chinese entrepreneurs, Journal of East West Business, vol 19, no 4, 291-316 (with M. Weinstein i S.. Zhang)

Resource based determinants of internationalization of Polish companies,

Journal of International Doctoral research, Volume 2, Number 1, December 2013, p. 8-34. (Aleksandra Wąsowska and Krzysztof Obloj)

Leveraging or dissipating resources: virtuous and vicious internationalization process of emerging market multinationals , AIB Conference , Istambul , July 2013 (A. Wasawska)

Dominant logic, Wiley Encyclopedia of Management 3rd edition, New York: Wiley-Blackwell (with T. Obloj)

Effectual and causal decision-making in INVs, EURAM Conference , Istambul , June 2013 (M. Ciszewska-Mlinaric, A. Wasawska, M. Zdziarski)

Virtuous and vicious internationalization process of emerging market multinationals, EURAM Conference, Istambul, June 2013 (A. Wasawska, M. Ciszewska-Mlinaric)

 

2012 –

 

How relational capabilities matter? Organizational context and performance of internationally oriented SMEs (with M. Ciszewska-Mlinaric, F. Mlinaric), Central European Business Review vol  1 (3), December 2012: 28-36.

 

Location Determinants of Polish Outward Foreign Direct Investment and the Impact of the Global Crisis (A.Wąsowska & K.Obłój), W:  M. Marinov, S.Marinova (eds)  Emerging economies and firms in the global crisis, Palgrave Macmillan, London.

 

Institutions, Resources, and Firm Strategies:  A Comparative Analysis of Entrepreneurial Firms in Three Transitional Economies, European International Business Academy Conference, Brighton UK , 7-9 grudzień, 2012 (z G.Bruton i Chung Ming Lau)

 

Self-limiting entrepreneurial mindset: an exploratory study of entrepreneurs in a transition economy (with S.Zhang), EURAM, Amsterdam, 6-9 June.

 

Management and Organization Research Agenda in CEE, Research Conference on Business and Management in Central & Eastern Europe, WU Vienna, March 30, 2012

 

 

2011—

 

The location determinants of Polish outward FDI (z A Wąsowska), European International Business Academy, Bucharest, December 2011

 

Ownership structure and international diversification of Polish listed companies (z A Wasowska), European International Business Academy, Bucharest, December 2011

 

 

 

2010--

Archetypes of rivalry: Narrative responses of Polish radio station managers to perceived environmental change , Journal of Organizational Change Management, Vol. 23 Iss: 5, pp.564 – 577 (with M. Kostera)

 

Dominant logic and entrepreneurial firms performance in a transitional economy, Entrepreneurship: Theory and Practice 34 (1), January 2010. (with T. Obloj, M. Pratt) , p. 151-170.

 

Crossing the river by feeling for stones: an exploratory study of dominant logic of Chinese entrepreneurs, Strategic Management Society Conference, Rome, 13 – 15 wrzesień (with S. Zhang)

 

 

2009 --                   Resource based determinants of internationalization of Polish companies, European International Business Academy, Valencia, December 13-15,2009 (with A. Wąsowska)

 

2008 -                    Entrepreneurship in Emerging Economies: where are we today and where should the research go in the future, Entrepreneurship: Theory and Practice , 2008,  v. 32, issue. 1, p. 1-14 (with G. D. Bruton, D. Ahlstrom)

 

Strategic practices of high-tech firms in China and Poland: comparative analysis , Strategic Management Society Conference, Cologne, October 2008 ( with G. Brutonem I Lau Chung Ming)

Strategic practices of high-tech firms in China and Poland, European International Business Academy, Tallin, December 2008 ( with G. Brutonem, Lau Chung Ming , T. Obloj)

 

2007 –

Adaptation of Polish hospitals to radical environmental change, W; J. Saee (ed) Contemporary Corporate Strategy: Global Perspective, Routledge, London 2007 (with M. Ciszewska, A. Kuśmierz)

2006 -

Diminishing returns from reputation: do followers have a competitive advantage? Corporate Reputation Review, vol 9, no. 4, p. 213-224 ( z T. Obłój)

 

Optymism, proactiveness and routines: the dominant logics of successful and unsuccessful firms in emerging market (z T. Obłój), Strategic Management Society, Vienna, October 29-November 1, 2006

 

2005 –

Obłój T, Obłój K. Diminishing returns from reputation: do followers have

competitive advantage? Annual Conference on Corporate Strategy, Vallendar,

Germany, March 11-12

 

Obloj, K. & Pratt, M.G. , Happy Kids and Mature Losers: Differentiating the Dominant Logics of Successful and Unsuccessful Firms in Emerging Markets.  In R. Bettis’ (Ed.) 2005 Strategy in Transition.  ,Blackwell, Oxford.

 

 

2004 --  

Obłój T.& Obłój K. ,  Balancing reputation and transactions costs in strategy: evidence from Internet auctions, Strategic Management Society Conference, San Juan, October

Obloj K & Pratt , M.G. Follow the leader: the strategy of simple rules in emerging markets, EURAM Annual Conference , University of St. Andrews, May

M. Ciszewska, A. Kuśmierz, K. Obłój, Changing environment, managerial governance and organizational responses, EURAM Annual Conference , University of St. Andrews, May

 

 

2003--

Simple rules and simple solutions: the dominant logic of high and low performance in turbulent environments, In: H.J. Stuting, W. Dorow, F. Claassen, S. Blazejewski (2003) Change management in transition economies: integrating corporate strategy, structure and culture, Palgrave Macmillan Publishers, England

 

2002 --                   Management in Poland, International Encyclopaedia of Business and Management, International Thompson Business Press, London

 

Strategic and environmental determinants of HRM innovations in post-socialist Poland, International Human Resource Management v.13, no.4  (with M. Weinstein)

Foreign Direct Investment and Corporate Governance in Emerging Markets: Poland’s Search for a Workable Model, competitive paper for EIBA, Athens, December (with Ch. Kobrak)

 

 

2001 --                   Simple rules and simple solutions: dominant logic of high and low performers in turbulent environments, Strategic Management Conference, San Francisco October, 2001

Managing cultures in post merger integration of peripheral subsidiaries, European International Management Academy, Paris, December 2001

Strategic choices in turbulent environments - does fit matter? First European Academy of Management Conference, Barcelona 2001

                               

 

2000 --                   Strategies of Polish firms-is misfit a fit? Strategic Management Conference Proceedings, Vancouver, October

                                Market as a mirror (with M. Kostera), In: B. Wawrzyniak (ed), Globalisation and change: ways to the future, Warsaw

 

1999 --                   Strategic and environmental determinants of HRM innovations in post-socialist Poland, American Management Association Conference, Chicago, August 1999 (with M. Weinstein)

                                Perception of competition and strategic responses, Strategic Management Society Conference, Berlin, October   99 (Competitive paper)

                                Who is your competitor - perception of competition and strategic responses at the market of radio stations in Warsaw, European International Business Academy Conference, Manchester, December 1998

 

1998 --                   Lessons in transforming former state-owned companies: the ABB experience, European Management Journal, Summer 1998

 

Breaking away from the past: strategies of successful Polish firms in the new

economic order ,  In: Transformacja gospodarki polskiej w latach

 dziewięćdziesiątych, ELIPSA, Warsaw :211-228     

                               

                                Something old, something new, something borrowed, something blue: the development of human resource management practices in post-socialist Poland, European International Business Academy Conference, Jerusalem, December 1998 (Competitive Paper)

                               

                                Management in Poland, International Encyclopaedia of Business and Management, Int. Thompson Business Press, London

 

 

1997       --             The Paradoxical Process of Organizational Transformation: Propositions and a Case Study, In: Research in Organizational Change and Development, JAI Press  (with A. S. Davis and S. J. Maranville)

 

                                Strategies of Polish firms: clichés or new archetypes, Standing Conference on Organizational Symbolism, Warsaw, October 1997

 

                                Social Capital as an early mover advantage – ABB and Fiat Auto Poland, Norwegian School of Management Discussion Paper 6 (with K. Haanes and P. Lorange)

 

1996 --  Entrepreneurs in Different Environments&Cultures: Toward A Comparative Framework (with L. Kolveridem), W: P.Joynt(ed), Managing Across Cultures: Issues and Perspectives, Thompson Publishing, London 1996

 

                --             Learning from the Paradox: A Proposed Relationship to Organizational Transformation, American Academy of Management Conference, Cincinatti, August 10-14, 1996 (with A. S. Davis and S. J. Maranville)

 

                --             Breaking Away From the Past: Strategies of Successful Polish Firms in the New Economic Order, European Management Journal, no. 11 (with H. Thomas)

 

                --             People as Competitive Advantage, Focus on Change Management, Issue 21, February (with A. Czynczyk, D. Chelminski and R. McDougall)

 

EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników