PL EN RU

dr hab.

Maciej Bernatt

Dyżur
B309/B318 Sem. zimowy 2018/19 - poniedziałek 14.30 - 15.30
Telefon
22/ 55 34 126

dr Maciej Bernatt

Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych

Wydział Zarządzania UW

 

Strony internetowe:

LinkedIn: pl.linkedin.com/pub/maciej-bernatt/8/b3/8b6/

Social Science Research Network (SSRN): http://ssrn.com/author=1183912

Google Scholar: http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=iJTHLjsAAAAJ 

Academia.edu: https://uw.academia.edu/MaciejBernatt

 

Dane kontaktowe:

Adres: Wydział Zarządzania WZ UW, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa, pok. B-309

E-mail: mbernatt@wz.uw.edu.pl

 

Dane personalne:

Obywatelstwo:                               polskie

Data urodzenia:                             14.08.1982

 

Wykształcenie:

IV 2011 Uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych, praca doktorska pt. Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji, obroniona z wyróżnieniem w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

2007-2011 Studia doktoranckie w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem prof. Tadeusza Skocznego.

 

2001-2007 Studia na kierunku Prawo, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski.  Praca magisterska pt. Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle Konstytucji RP.

 

2001-2006 Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe, Wydział Dziennikarstwa i Nauk                                                  Politycznych, Uniwersytet Warszawski. Praca magisterska pt. Reforma wspólnotowego prawa konkurencji: prywatny model ochrony konkurencji oraz jego realizacja w postępowaniu przed sądem krajowym.

 

Tryb studiów: Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego).

 

2006 - 2007 Szkoła Prawa Amerykańskiego – Florida State University i Uniwersytet Warszawski.

2003 - 2004 Stypendium programu Socrates - Erasmus na Università Degli Studi Roma Tre w Rzymie, Wydział Prawa.

 

Doświadczenie zawodowe:

od VIII 2011: adiunkt w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzenie zajęć: European Business Law, International and Comparative Antitrust, Europejskie Prawo Gospodarcze, Ochrona konkurencji i konsumentów, Nieuczciwe praktyki rynkowe, Prawo międzynarodowe, Biznes a prawa człowieka; seminarium magisterskie – Działalność gospodarcza: uwarunkowania prawne i etyczne)

 

od III 2007: współpraca z Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW (www.cars.wz.uw.edu.pl); sekretarz naukowy Centrum (od IX 2014) oraz koordynator obszaru wdrażania reguł konkurencji i koordynator programu publikacji elektronicznych (od 2011); członek komitetu redakcyjnego (od 2012) Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (www.ikar.wz.uw.edu.pl); recenzent Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (www.yar.wz.uw.edu.pl); współpraca z blogiem www.antitrust.pl;

 

2010-2016: specjalista orzecznictwa w Biurze Trybunału Konstytucyjnego;


V 2008-V 2010: koordynator Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego Programu Spraw Precedensowych, trener w ramach studiów podyplomowych Prawa i wolności człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN i HFPCz oraz w ramach szkolenia z zakresu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dla Krajowej Izby Radców Prawnych;


VII 2006-V 2008: prawnik, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Program Spraw Precedensowych, Warszawa;


V-VI 2006: praktykant-prawnik, Firma prawnicza Smoktunowicz & Falandysz, Warszawa;
X-XII 2005, IX 2004 i IX 2003: praktykant-prawnik, Kancelaria Radców Prawnych P. Stopczyk & R. Mikulski Sp. K., Warszawa;
II-III 2005: praktykant, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa;
IV-V 2004: praktykant, kancelaria adwokacka Umberto Richiello, Rzym;
I-II 2004:  praktykant, dział prawny Ambasady RP we Włoszech, Wydz. Konsularny, Rzym.

 

Staże, szkolenia i wyjazdy zagraniczne:

Fulbright Visiting Scholar i Senior Research Fellow w Institute for Consumer Antitrust Studies, Loyola University Chicago School of Law, IX 2013-VI 2014 (research poświęcony sądowej kontroli administracji w USA i UE; prowadzenie zajęć z przedmiotu International and Comparative Antitrust)


Kwerenda w bibliotece New York University School of Law połączona z konsultacjami z profesorami z NYU (Eleanor Fox, Harry First, Wojciech Sadurski) oraz Columbia University (Scott Hemphill, Andrzej Rapaczyński), Nowy Jork, luty-marzec 2014 (12 dni);


Kwerenda w bibliotece European University Institute, połączona z konsultacjami z profesorami Giorgio Monti oraz Loic Azoluai, Florencja, V 2011 r. (7 dni);


Wyjazd naukowy na Jean-Monnet-Lehrstuhl für Europarecht na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Regensburgu (XII 2009 r.) na zaproszenie prof. Rainera Arnolda, stypendiowany przez Friedrich Ebert Stiftung (6 dni);


Staż w International Centre for the Legal Protection of Human Rights (INTERIGHTS), Londyn, połączony z kwerendą w bibliotece Institute of Advanced Legal Studies i London School of Economics, VI-VII 2009 r., w ramach International Fellowship Programme European Foundation Centre;


Advanced Course on the International Protection of Human Rights, Institute for Human Rights at Abö Akademi University, Turku, Finlandia, 18-29 VIII 2008 r., praca seminaryjna w języku angielskim, pt: Corporate Social Responsibility as a Concept in the International Human Rights Protection. Recent developments;


Central-European Intensive Course at Batthyány Lajos College of Law, Batthyány Lajos College of Law Győr, Węgry, 26 II-2 III 2007, praca seminaryjna pt. Corporate Social Responsibility from the point of view of the Fundamental Rights of the European Union.

 

Stypendia i nagrody:

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców, 2016

Sonata 8, Grant Narodowego Centrum Nauki, 2014

Fulbright Senior Award, rok akad. 2013/14 (9 miesięcy);
Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Program Start, Edycja 2013;
Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Program Start, Edycja 2012;
Wyróżnienie monografii Sprawiedliwość proceduralna w postepowaniu przed organem ochrony konkurencji w konkursie Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Nagroda CARS, edycja 2012 i 2013;
Stypendium w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego” (X 2009 – IX 2010);
Stypendium Friedrich Ebert Stiftung związane z wyjazdem naukowym na Jean-Monnet-Lehrstuhl für Europarecht na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Regensburgu (XII 2009 r.);
Stypendium w ramach programu International Fellowship Programme European Foundation Centre;
Stypendium Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe w związku z wyjazdem na Advanced Course on the International Protection of Human Rights, Institute for Human Rights at Abö Akademi University, Turku, Finlandia, 18-29 VIII 2008 r.;
Stypendium naukowe dla doktorantów, Uniwersytet Warszawski, rok akad. 2007/08-2010/11;
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2006/07;
Stypendium programu Socrates - Erasmus – wyjazd na Università Degli Studi Roma Tre w Rzymie na rok akademicki 2003/04;
Tytuł laureata III miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej, 2001 r., Gdańsk.

 

Członkostwo w radach naukowych i stowarzyszeniach

członek International Advisory Board Institute for Consumer Antitrust Studies, Loyola University Chicago School of Law (od VII 2014, http://www.luc.edu/law/centers/antitrust/intl_advisory.html)
członek ASCOLA (Academic Society for Competition Law) (od IX 2012); organizacja i opieka merytoryczna nad doroczną międzynarodową konferencją ASCOLA, Procedural Fairness in Competition Proceedings, VI 2014, Warszawa;

członek Competition Law Scholars Forum (CLaSF)
członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego (od X 2014);
członek Stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy (m.in. jako juror ogólnopolskiego Constitutional Moot Court) (od VI 2012);
członek zwyczajny Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (od IX 2011);
w przeszłości współpraca z Instytutem Allerhanda (Program Prawa Człowieka i Biznes), Instytutem Spraw Publicznych (prace nad raportem nt. stanu demokracji w Polsce) oraz Centrum CSR.PL (projekt dot. Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych)

 

Projekty badawcze:

Granice oceny sądu w prawie konkurencji, 2,5 –letni własny projekt badawczy realizowany  w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (Sonata 8) wspólnie z naukowcami ze Słowacji i Węgier, od września 2015 r.;

 

Interpretation of intra-Community Trade Criterion by National Competition Authorities in CEE Region; międzynarodowy projekt badawczy realizowany wspólnie z M. Botta (University of Vienna) i A. Svetlicinii (University of Macau), od września 2014 r.; zakończone publikacją w Common Market Law Review

 

Udział w projekcie Pázmány Péter Catholic University pt. A versenyjogi kikényszerítési rendszer reformjának alapvető kérdései, Nr. KAP-1.1-14/035 (finansowanie ze środków UE), zakres obowiązków: przygotowania opracowania pt. Menarini and judicial review in EU and Polish competition law;

 

Judicial Review in Competition Proceedings,  indywidualny, prawnoporównawczy projekt badawczy realizowany w ramach stypendium Fulbrighta na Loyola University Chicago oraz w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (począwszy od XI 2013);


Społeczna odpowiedzialność biznesu. Perspektywa pracownika, trzyletni projekt (2011-2013) realizowany przez Forum Związków Zawodowych w partnerstwie z Wydziałem Zarządzania UW z funduszy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2.1.2.); byłem jednym z pomysłodawców i badaczy w ramach projektu;


Indywidualny projekt badawczy (I 2009-XII 2012) w ramach Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW - Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji, finansowany ze środków na badania własne WZ UW, podsumowany monografią mojego autorstwa pt. Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW) oraz publikacjami anglojęzycznymi w Competition Law Review i Yearbook of Antitrust Regulatory Studies, a także polskojęzycznymi w Państwie i Prawie oraz Europejskim Przeglądzie Sądowym;


Usługi portów lotniczych w UE i w Polsce - uwarunkowania antymonopolowoprawne i regulacyjne (II) – projekt badawczy (2011-2012) Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW oraz Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”; w ramach projektu przygotowałem raport nt. konstytucyjnoprawnych uwarunkowań kontroli bezpieczeństwa na lotniskach; rezultaty badań zostały przedstawione w zbiorowej monografii naukowej wydanej w języku polskim i jej zmienionej wersji w języku angielskim (projekt Polish Airports in the European Union - Competitive Challenges, Regulatory Requirements, and Prospects for Development).


Dwukrotne uczestnictwo w pracach kilkunastoosobowej grupy badawczej nad Komentarzem do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (wyd. I 2009, wyd. II 2014), kierowanych przez prof. T. Skocznego, analiza przepisów prawnych i orzecznictwa sądów polskich i sądów Unii Europejskiej w zakresie postępowania przed organem ochrony konkurencji i uprawnień kontrolnych Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, IV 2007-V 2009 r. oraz V 2013-IX 2014, prace zakończone publikacją Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Wyd. I (red. T. Skoczny), CH Beck, Warszawa 2009 oraz Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Wyd. II (red. T. Skoczny), CH Beck, Warszawa 2014 (redakcja komentarza w zakresie Działu VI – Postępowanie przed Prezesem UOKiK) ;


Indywidualny projekt badawczy w ramach Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania UW – Społeczna odpowiedzialność biznesu, III 2007-XII 2011, w jego ramach opublikowałem w 2009 r. monografię pt. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy oraz zorganizowałem w czerwcu 2010 r., ogólnopolska konferencję naukową Społeczna odpowiedzialność biznesu. Realne zobowiązanie przedsiębiorców? z udziałem wiceministra gospodarki; wyniki badań przedstawiłem też w rozdziale pt. Społeczna odpowiedzialność biznesu – charakter prawny?, we współredagowanej przeze mnie książce pt. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Krytyczna analiza (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, 2011); rezultaty badań prezentowałem na konferencjach i seminariach m.in. ;


Projekt badawczy realizowany wraz z A. Jurkowską i T. Skocznym na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na temat charakteru usług świadczonych przez podmioty sektora pozarządowego w Polsce na tle definicji usług ekonomicznych oraz nieekonomicznych w prawie wspólnotowym (I-II 2008); efektem prac jest końcowy raport oraz przygotowana na jego podstawie publikacja w „Studiach Europejskich” Centrum Europejskiego UW;


Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 2004-2009, opracowanie i analiza orzecznictwa sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji z lat 2004-2009 r., IV-IX 2009; projekt zakończony publikacją książkową - Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 2004-2009, (red. A. Jurkowska-Gomułka), Wolters Kluwer, Warszawa 2010;


Ochrona informacji w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, indywidualny doktorancki projekt badawczy finansowany przez WZ UW III 2007-II 2008 r.

 

Referaty na konferencjach międzynarodowych:

- The Assessment of the Effect on Trade by the National Competition Authorities of the “New” Member States: Another Legal Partition of the Internal Market?, 10th ASCOLA Conference, Meiji University, Tokyo, Japan, 21-23 May 2015, http://ascola-tokyo-conference-2015.meiji.jp/pdf/Workshop%20Contributions/BOTTA,%20SVETLICINII,%20BERNATT_paper%20ASCOLA%202015.pdf

 

- The Compatibility of Deferential Standard of Judicial Review in the EU Competition Proceedings with Article 6 of the European Convention on Human Rights, 9th ASCOLA Conference Procedural Fairness in Competition Proceedings, 26-28 VI 2014, Warszawa (http://www.ascola-conference-2014.wz.uw.edu.pl/), ref. dostępny: http://ssrn.com/abstract=2447884

 

- Administrative sanctions - interplay between the requirement of effectiveness and procedural fairness. Constitutional perspective, paper presented at the European University Institute as part of the common project of the EUI, the New York University, the Jagiellonian University and the International Journal of Constitutional Law (ICON) on the Changing Landscape of Polish Public Law, Florence, http://www.eui.eu/SeminarsAndEvents/Index.aspx?eventid=95022, October 2013, ref. dostępny jako NYU Jean Monnet Working Paper: http://ssrn.com/abstract=2460929;

 

- Human Rights as a Source for Global Ethical Standards in Business, the Fifth International Society of Business, Economics, and Ethics World Congress 2012: Tradition and New Horizons: Towards the Virtue of Responsibility (July 2012);

 

- A call for common European procedural standards in competition law, In Search of Effectiveness, Current Trends and Challenges in Competition Law Enforcement – University College Dublin Sixth Annual Postgraduate Workshop, March 2012, artykuł: http://ssrn.com/abstract=2240899;

 

- The Principle of Procedural Fairness and its Implementation in the Administrative Proceedings - perspective of the country in the democratic transition, 8th World Congress of the International Association of Constitutional Law, Mexico City, December 2010;

 

- Corporate Social Responsibility from the point of view of the Fundamental Rights of the European Union, Central European Intensive Course, Batthyány Lajos College of Law, Gyor 2007;

 

Publikacje:

anglojęzyczne, zob. http://ssrn.com/author=1183912

polskojęzyczne, por.:

http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=iJTHLjsAAAAJ

http://bibliografia.icm.edu.pl/g2/main.pl?mod=s&p=0&a=1&s=45758&imie=Maciej&nazwisko=Bernatt&lim=25&ord=1

https://uw.academia.edu/MaciejBernatt

 

Języki obce:

język angielski w stopniu zaawansowanym (w tym prawniczy);
język włoski w stopniu zaawansowanym (Certyfikat CELI 4 Uniwersytetu z Perugii);

język niemiecki i hiszpański w stopniu podstawowym

EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników