PL EN RU

dr hab., prof. ucz.

Małgorzata Olszak

Katedra
Katedra Systemów Finansowych Gospodarki
Zakład
Zakład Bankowości i Rynków Pieniężnych
Dyżur
B325 Sem. zimowy 2019/20 - środa 13.30 - 15.00
Telefon

PDF of CV 

 

Małgorzata A. Olszak 

                                                                                    

Associate Professor of Economics and Finance

Faculty of Management, University of Warsaw

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warsaw

molszak@wz.uw.edu.pl

olszak.malgorzata5@gmail.com

Repec/Ideas Profile: https://ideas.repec.org/e/pol176.html

Research Gate Profile: https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata_Olszak2

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8920-5309

Web of Science Profile: https://publons.com/researcher/1617521/malgorzata-olszak/

UW website: http://www.wz.uw.edu.pl/pracownicy/lista/malgorzata-olszak/

 

Research topics

Banking, Procyclicality, Financial Stability, Regulations, Financial Intermediation

Employment

2019-… Professor of Univeristy of Warsaw, promoted by the Senate of University of Warsaw on 20th November 2019

2016-… Associate Professor of Finance, University of Warsaw, Faculty of Management in Chair of Financial systems of economy

2007-2016 Assistant Professor of Finance, University of Warsaw, at Faculty of Management in Chair of Financial systems of economy, Department of banking and money markets, 

2003-2007 Teaching Assistant, Universiy of Warsaw, Faculty of Management in Department of banking and capital markets

2008-2011 Specialist, Senior Specialist and Major  Specialist, Polish Financial Supervisory Authority

 

Education / Diplomas

2016 – Habilitation in Finance for research achievement published in a book on „Procyclicality in banking activity” (CH Beck, Warsaw 2015), grade granted by Warsaw School of Economics (College of Management and Finance) on 12th December 2016

Commitee:

Chair: Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Poznań University of Economics (full Professor in Economics and Finance)

Referees : Monika Marcinkowska, University of Łódź (full Professor in Economics and Finance); Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Warsaw School of Economics (full Professor in Economics and Finance); Krzysztof Jajuga, Wrocław University of Economics (full Professor in Economics and Finance)

Other members of committee: Krzysztof Jackowicz, Leon Koźminski University, Warsaw (full Professor in Economics and Finance); Jerzy Węcławski, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin (full Professor in Economics and Finance); Krzysztof Borowski,  Warsaw School of Economics (Associate Professor in Economics and Finance)

 

2007 – Ph.D. in Economics (Management), granted by the Board of Faculty of Management, University of Warsaw

Thesis Title: Impact of Capital Adequacy Regulations on Credit Portfolio Management of Banks in Poland / Wpływ norm adekwatności kapitałowej na zarządzanie portfelem kredytowym banków w Polsce

Date and place of defence:  17th October 2007, University of Warsaw, Faculty of Management

Supervisor: Marian Górski, University of Warsaw (Associate Professor of Economics)

Referees: Alojzy Z. Nowak, University of Warsaw (Full Professor of Economics); Maciej S. Wiatr, Warsaw School of Economics (Full Professor of Economics)

 

2003 – M.A. in Economics (Management), granted by Faculty of Management, Diploma of accomplishment of five years of master’s degree studies, 1998-2003

 

Research projects

 • External competitions:

“Determinants of the impact of macroprudential policy on the outcomes of banking activity in the European Economic Area” financial support provided by the Polish National Science Centre (NCN) (No. DEC 2019/35/B/HS4/02471) ; Role in the project: prinicipal investigator; 2020 – today

“Impact of competition in the banking sector on the effects of countercyclical macroprudential policy”,  financial support provided by the Polish National Science Centre (NCN) (No. DEC-2016/23/B/HS4/02230); Role in the project: prinicipal investigator; 2017 - today 

 “Regulatory determinants of procyclicality in bank lending activity”, financial support provided by the Polish National Science Centre (NCN) (No. DEC-2012/05/D/HS4/01356); Role in the project: prinicipal investigator; 2012 – 4th October 2018

 

 • Internal competitions (University of Warsaw Statutory Research):

“Effects of implementation of expected credit loss approach in IAS 9 for the banking activity”, 2017-2018

“Analysis of determinants of liquidity and solvency risk of banks”, 2016

“Impact of monetary policy on solvency and liquidity risk of banks in the world” (role in the project: principal investigator; co-investigator:  Dr Iwona Kowalska), 2015

“Determinants of solvency, liquidity and financial profit risk of banks in the world” (role in the project: principal investigator; co-investigator:  Dr Iwona Kowalska), 2014

“Sources and consequences of pro-cyclicality in the banking activity”, 2012

“The prerequisites to implementation of dynamic provisions in Poland”,  2011

“Capital channel of monetary policy”, 2010

“Impact of capital adequacy regulations on financial stability”, 2008

“The role of capital arbitrage in stimulating bank lending activity”, 2007

 

Honours and Awards

 • Individual award for academic achievements of Rector of University of Warsaw, 23rd October 2019
 • Individual award for academic achievements of Rector of University of Warsaw, 17th October 2018
 • The Award of the President of National Bank o Poland for the best habilitation thesis: book on „Procyclicality of Banking Activity”; National Bank of Poland, Warsaw, 22nd November 2018,

https://www.youtube.com/watch?v=PtY4wK5z7WE https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2018/doktorska-i-habilitacyjna/main.html

 • Award of Rector of University of Warsaw for acknowledgement of activities directed at prestige and development of University of Warsaw, 23rd May 2017
 • Individual award for academic achievements of Rector of University of Warsaw, 9th October 2017
 • Individual award for administrative achievements of Rector of University of Warsaw, 20th October 2016
 • Individual award for academic achievements of Rector of University of Warsaw, 15th October 2014
 • Best Paper Award by Scientific Committee of ABSRC 2013 ROME for excellence in research for paper on: “Cross country linkages as determinants of pro-cyclicality of loan loss provisions – The empirical importance of SURE specification”, Rome, Italy, 2nd October 2013
 • Distinction in X Edition of Kredyt Bank SA and WARTA SA Competition for the best Ph.D. dissertation in insurance, banking and bank assurance for Ph.D. thesis on “Impact of Capital Adequacy Regulations on Credit Portfolio Management of Banks in Poland”, 2008
 • Individual award for academic achievements of Rector of University of Warsaw,19th November 2007

 

Professional services

 • Editor-in-Chief of Journal of Banking and Financial Economics
 • Editor-in-Chief of Faculty of Management Working Paper Series
 • Referee for peer-reviewed journals: European Accounting Review; Bulletin of Economic Research; Eurasian Business Review; Economic Notes; International Review of Economics and Finance; The Baltic Journal of Economics; Journal of Money, Banking and Credit; Emerging Markets Finance and Trade; The Social Science Journal; European Journal of Finance; International Journal of Financial Studies; Problems of Management; EQUILIBRIUM; Oeconomia Copernicana; Research
  Papers of Wrocław University of Economics; Journal of Law, Economics and Sociology;  Bank & Credit
 • Referee for Ph.D. theses:    

„The consequences of bank levy introduction in Europe” by Karolina Puławska, Leon Koźmiński University, 2019

„In search of optimal method of estimation of LGD parameter for mortgage portfolio” /„Poszukiwanie optymalnego modelu estymacji parametru LGD dla portfela kredytów hipotecznych” by Paweł Zięba, Warsaw School of Economics, 2019

"Income and the Sum-of-the-parts method in assets portfolio management"/ „Dochodowość i metoda sumy części składowych w zarządzaniu portfelem papierów wartościowych” by Michała Bieńkowskiego, Warsaw School of Economics, 2019

"Efficiency of socially responsible investments according to selected stock market indices"/ „Efektywność inwestycji odpowiedzialnych społecznie na przykładzie wybranych indeksów giełdowych” by Maciej Łobza, Poznań University of Economics, 2019

"Supporting the financial stability with countercyclical bank regulations"/„Wspieranie stabilności finansowej za pomocą antycyklicznych rozwiązań w regulacjach bankowych” by Anna Kozłowska, Warsaw School of Economics, 2019

"The determinants of local currency corporate bond market development - the case of selected Asian economies in the context of experience from financial crisis 1997" /„Uwarunkowania rozwoju rynku instrumentów dłużnych przedsiębiorstw, emitowanych w walucie krajowej, na przykładzie wybranych gospodarek azjatyckich w kontekście doświadczeń z kryzysu 1997” by Paweł Pisany, Warsaw School of Economics, 2019

"The impact of macroprudential liquidity regulations on stability of commercial banks in Poland" / „Wpływ makroostrożnościowej regulacji płynności długoterminowej na stabilność banków komercyjnych w Polsce” by Marcin Flotyński, Poznań University of Economics, 2018

„Post Earning Announcement Drift Anomaly in Polish Stock Market” by Marek Sojka Warsaw School of Economics, 2018

"Institutional and legal determinants of efficiency in preventing the manipulation and sensitive

information abuse in the regular stock market exchange"/„Instytucjonalne i prawne uwarunkowania skuteczności zwalczania przestępstw manipulacji i wykorzystania informacji poufnej w obrocie zorganizowanym na polskim rynku kapitałowym” by Marcelina Judyta Więckowska, Warsaw School of Economics, 2018

 

 • Supervisor of Ph.D. research

"Determinants of the impact of Quantitative Easing policy on the link between bank loans growth and capital ratio in Europe" by Gracjan Bachurewicz, ongoing

"The effect of IAS 9 on earnings management in banks in the EU" by Paweł Bojar, ongoing

 

 • Referee for books:

"Manipulation and abuse of information on financial markets" / „Manipulacja i wykorzystanie przewagi informacyjnej na rynku finansowym” by Krzysztof Borowski and Marcelina Więckowska, Warsaw School of Economics, 2019

Polish banking sector in the context of systemic risk" „Polski sektor bankowy wobec ryzyka systemowego by Anna Jurkowska, Cracow University of Economics, 2018

 • Member of Ph.D. committees

„Barriers to Risk Management Process Adoption: A Qualitative Study of Project-Based Construction Companies in Iraq” by Adnan Abed, 2018

„Determinants of volatitlity paramater of stock prices of banks” by Katarzyna Niewińska, 2018

„The use of mobile hardware in shopping decisions of consumers in Poland. Testing the model of

acceptance of UTAUT2 technology” by Jacek Kułak, 2019

„Identification of effects of sharing of sensitive information on Stock Exchange Market in Poland"  by Agnieszka Baklarz, 2019

„Determinants of model of insurance intermediation in Poland / „Determinanty modelu pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce”, By Aleksandra Luterek 2019 

 

Administrative Responsibilities

 • Director for Studies in Finance, Accounting and Insurance at Faculty of Management, University of Warsaw,  (since 2016) (First and Second Degree Course)
 • Director for Studies in Financial Management and Accounting at Faculty of Management, University of Warsaw,  (since 2019) (First and Second Degree Course)
 • Member of the teaching quality assurance committee at Faculty of Management, University of Warsaw
 • Member of the Recruitment Committee for First and Second Degree Course in Finance, Accounting and Insurance 2016-2018, University of Warsaw, Faculty of Management
 • Member of  the Rector’s Task Force for the Discipline of Economics and Finance at University of Warsaw (2018/2019),
 • Member of the Recruitment Committee for Ph.D. course in the Field of Economics and Finance at University of Warsaw  (2019)
 • Member of Scientific Board for Economics and Finance at University of Warsaw (since 2019)
 • Member of the Teaching Board for: Financial Management and Accounting; and Management (since 2019)
 • Vice-President of the Teaching Board for Programmes at Faculty of Management,University of Warsaw (since 2020)
 • Member of Staff assessment committee at Faculty of Management,University of Warsaw (since 2020)

 

Teaching experience

Regular classes in the field of finance at first, second and third degree coures, inter alia: Credit institutions management; Economic analysis of financial institutions; Banking; Financial Systems of  Economy; Bachelor’s degree seminar on Banking – Financial Instruments – Capital Markets; Master’s degree seminar on Banking and Finance (both Polish and English course); Ph.D. seminar on Financial Economics; Classes and workshops for PhD candidates – (Advanced) Finance (both Polish and English course).

 

Media interviews

Nieprzewidywalne konsekwencje podatkowe nowych regulacji bankowych – interview by Jacek Ramotowski, 7th March 2017, link: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/konsekwencje-podatkowe-regulacje-bankowe/

Expert interview in Polskie Radio on 23rd June 2017  potential of cooperative banks (Speech on a topic: Banki spółdzielcze odgrywają ważną rolę w naszej gospodarce, ale czy mają szansę wygrać konkurencję z bankami komercyjnymi?) link: https://www.polskieradio24.pl/42/5725/Artykul/1780702,Banki-spoldzielcze-odgrywaja-wazna-role-w-naszej-gospodarce-ale-czy-maja-szanse-wygrac-konkurencje-z-bankami-komercyjnymi

Im mocniejszy kapitał, tym więcej kredytu – interview by Jacek Ramotowski,  Available at: Obserwator finansowy since 7th March 2015, link: http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/im-mocniejszy-kapital-tym-wiecej-kredytu/

 

Research / Teaching visits

University of Florence, November 2018, Florence – Italy

Upper Austria University of Applied Sciences, April 2008, Steyr –  Austria

 

Publications

Articles in peer reviewed journals

 1. Do macroprudential policy instruments reduce the procyclical impact of capital ratio on bank lending? Cross-country evidence. Baltic Journal of  Economics Vol.19, Issue 1, pp. 1-38, DOI: 10.1080/1406099X.2018.1547565 Co-authors: Kowalska I., Roszkowska S. (2019) 
 2. Bank-type specific determinants of sensitivity of loan-loss provisions to business cycle, The European Journal of Finance Vol. 24, issue 17, 1672-1698, DOI: 10.1080/1351847X.2018.1501401 Co-authors: P. Chodnicka-Jaworska, I. Kowalska, F. Świtała, (2018)
 3. Macroprudential policy instruments and procyclicality of loan-loss provisions – cross-country evidence. International Journal of Financial Institutions, Markets and Money Vol. 54, 228-257, ELSEVIER DOI: 10.1016/j.intfin.2018.01.001 Co-authors: Kowalska I., Roszkowska S. (2018) 
 4. The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection – the Case of Large EU Banks. Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics 10., 133-167 Co-authors: Pipień, M., Roszkowska, S. and I., Kowalska, (2018)
 5. The joint effect of borrower targeted macroprudential instruments and capital regulations on procyclicality of loan-loss provisions. Copernican Journal of Finance & Accounting, 7(3), 29–53. http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2018.014. Co-authors: Roszkowska, S., & Kowalska, I. (2018).
 6. Macro- and Microprudential Regulations and Their Effects on Procyclicality of Solvency and Liquidity Risk. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 482, s. 201-215 DOI: 10.15611/pn.2017.482.16, Co-author: Kowalska I. (2017) 
 7. Do Microprudential Regulations and Supervision Affect the Link Between Lending and Capital Ratio in Economic Downturns of Large Banks in the EU?  Problemy Zarządzania, vol. 15, nr 1 (66), Part 2: 11 – 36, Co-authors: Kowalska I., Roszkowska S. (2017) 
 8. Macroprudential policy effect on the link between lending and capital ratio - the role of economic development and capital account openness.  Finanse, Nr 1(10) 2017, pp. 315-329, Co-authors: Kowalska I., Roszkowska S. (2017) 
 9. Determinants of leverage and liquidity risk and bank size – a cross-country study. Bezpieczny Bank nr 4(65) 2016 Co-author: Kowalska I. (2016) 
 10. Mikro- i makroostrożnościowe standardy płynności i ich skutki. Problemy zarządzania, vol. 16, nr 1 (72) cz.1:116-149. DOI 10.7172/1644-9584.72.7 Co-author: Świtała F. (2017)
 11. What drives heterogeneity of cyclicality of loan loss provisions in the EU? Journal of Financial Services Research  51(1), 55-96, February 2017 SPRINGER, Western Finance Association, DOI: 10.1007/s10693-015-0238-6. Co-authors: Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S. (2017)
 12. The impact of capital ratio on lending of  EU banks – the role of bank specialization and capitalization. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy No 1/2016, pp. 42-59, Co-authors: Pipień M., Roszkowska S. (2016)
 13. Determinants of leverage and liquidity risk and bank size – a cross-country study. Bezpieczny Bank nr 4(65) 2016, Co-author: Kowalska I. (2016)
 14. O skuteczności i efektywności antycyklicznej polityk makroostrożnościowej, Bezpieczny Bank, 4/ 2015, pp. 9-40, (2015)
 15. Antycykliczne instrumenty polityki makroostrożnościowej wpływające na rynek nieruchomości w Unii Europejskiej, Bezpieczny Bank, 4/ 2015, pp. 41-60 , Co-author: Świtała F. (2015)
 16. Zjawisko nadmiernej procykliczności sektora finansowego z perspektywy polityki makroostrożnościowej - źródła, metody ograniczania i ich rudymentarne słabości. Problemy Zarządzania Vol.13, No. 3(55)/2, pp. 56-70, (2015)
 17. Olszak M., Do loan loss provisions accounting and procyclicality matter for the effects of capital on loan growth of big banks in the EU?, Research papers of Wrocław University of Economics No. 397, pp.171-181, Co-authors: Pipień M., Roszkowska S., (2015)
 18. Do financial sector structure and development matter for the effect of bank capital on lending in large EU banks? Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, Nr 3 tom 1(23)/2015, pp. 167-180. Co-authors: Pipień M., Roszkowska S., (2015)
 19. Metody pomiaru procykliczności systemu finansowego, Bezpieczny Bank, 4/ 2014, pp. 7-27, (2014)
 20. Rola regulacji kapitałowych i podejmowania ryzyka przez banki w polityce pieniężnej. Oeconomia Copernicana,  (2014)
 21. Competition between commercial banks in Poland – Analysis of Panzar-Rosse H-statistics. Problemy Zarządzania 4/2014, s. 64-92, Co-authors: Świtała F. Kowalska I. (2014)
 22. Zależność między konkurencją w sektorze bankowym i stabilnością finansową banków – przegląd badań teoretycznych i empirycznych. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny  nr 5(3), pp.8-34, (2014)
 23. Bazylea III – nowe standardy adekwatności kapitałowej i płynności. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 9 (795), pp. 9-22, Co-author: Olszak M. (2014)
 24. Rezerwy dynamiczne jako szczególne narzędzie zarządzania ryzykiem kredytowym.  Studia Ekonomiczne. Zeszyty naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. T II. Innowacje w bankowości i finansach. nr 174, pp. 184-196, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (2013)
 25. Przyczyny procyliczności w działalności bankowej, Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance Vol. 11 (nr 2, część 1) pp. 431-432. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, (2013)
 26. Polityka ostrożnościowa w ujęciu makro - cel, instrumenty i architektura instytucjonalna, Problemy Zarządzania. Ryzyko i normy ostrożnościowe w systemie finansowym. nr 4(39), pp.7-32,  Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, (2012)  
 27. Cykliczność nadwyżek kapitałów banków, Problemy Zarządzania nr 1, pp.152-169, (2009)
 28. Wpływ norm adekwatności kapitałowej na konkurencję w sektorze bankowym, w, Problemy Zarządzania. Konkurencja i regulacja w gospodarce. Zeszyt Specjalny, pp. 91-107, (2007)
 29. Międzynarodowy rynek instrumentów transferu ryzyka kredytowego, Bank i Kredyt Nr 3, pp. 30 – 52,   (2006)
 30. Derywaty kredytowe – charakterystyka i zastosowania, Prawo Bankowe Nr 3, pp. 55 – 72, (2006) 
 31. Instrumenty transferu ryzyka kredytowego banku, Problemy Zarządzania Nr 2/2005 (8), pp.52-78, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytet Warszawski,  (2005)
 32. Swap odmowy zapłaty kredytu a gwarancja bankowa – analiza porównawcza, Prawo Bankowe Nr 10, pp. 42 – 58. (2005) 
 33. Ewolucja standardów kapitałowych banków. Część I. Licznik współczynnika wypłacalności, Rachunkowość Bankowa Nr 2, pp. 45 – 62, (2007)
 34. Ewolucja standardów kapitałowych banków. Część II. Mianownik współczynnika wypłacalności, Rachunkowość Bankowa Nr 3, pp. 43 – 59., (2007)
 35. Bazylea II w dyrektywach Unii Europejskiej i uchwale KNB – szacowanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, Rachunkowość Bankowa Nr 7/8, pp. 26-40., (2007)
 36. Funkcje i definicje kapitału banku, Rachunkowość Bankowa Nr 11, pp. 25-33, (2007)
 37. Rynek derywatów kredytowych – dane ogólnoświatowe, Rachunkowość Bankowa Nr 7/8, pp. 44 – 65, (2007)  
 38. Derywaty kredytowe – analiza rynku Stanów Zjednoczonych, Biuletyn Bankowy Nr 7/8, pp. 54 – 74,  (2006)
 39. Derywaty kredytowe w umowach bazylejskich, Rachunkowość Bankowa Nr 10, pp. 24 – 40, (2006)
 40. Derywaty kredytowe – analiza rynku europejskiego, Biuletyn Bankowy Nr 11, pp. 84 – 101, (2006)
 41. Credit default swap a inne umowy zabezpieczające przed ryzykiem kredytowym, cz. I, Biuletyn Bankowy Nr 11, s. 57 – 62, (2005).
 42. Credit default swap a inne umowy zabezpieczające przed ryzykiem kredytowym, cz. II, Biuletyn Bankowy Nr 12, pp.55 – 62,  (2005)
 43. Wybrane aspekty rozwoju rynku kredytów hipotecznych w Niemczech i w Polsce, Materiały i Studia – Zeszyt Nr 182, Narodowy Bank Polski, Warszawa, (2004)  

 

Books / Chapters in books

 1. Determinants of Loans grwoth in Cooperative Banks in Poland: Does Capital Ratio Matter? In: Jajuga, Krzysztof, Hermann Locarek – Junge, Orlowski, Lucjan T., Staehr, Karsten (Eds.) Contemporary Trends and Challenges in Finance. Proceedings from the 4th Wroclaw International Conference in Finance, Springer pp. 25-38, Co-author: Kowalska I., Świtała F. (2019)
 2. Rezerwy na ryzyko kredytowe w standardach adekwatności kapitałowej. W: Górka J. (red.) System finansowy w multiperspektywie. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. (2018)
 3. Does Banking Sector Structure Affect Bank Lending and Its Sensitivity to Capital Ratio? A Cross-country Study. In: Miklaszewska E. (ed.) Institutional Diversity in Banking. Small Country, Small Bank Perspectives. Palgrave Mamillan, Co-authors: Kowalska I., Świtała F. (2017)
 4. Macro- and Microprudential Regulations and Their Effects on Procyclicality of Solvency and Liquidity Risk. In: Jajuga, Krzysztof, Orlowski, Lucjan T., Staehr, Karsten (Eds.) Contemporary Trends and Challenges in Finance. Proceedings from the 2nd Wroclaw International Conference in Finance, Springer pp. 165-180, Co-author: Kowalska I. (2017)
 5. Procykliczność działalności bankowej (Eng. Procyclicality of the banking activity). Wydawnictwo CH BECK. (2015)
 6. Wpływ uwarunkowań politycznych na efektywność europejskich banków. In: Pietraszkiewicz K. (Ed.) Sektor finansowy. Stymulatory i zagrożenia rozwoju. IX Kongres ekonomistów polskich. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, pp. 43-59, Co-authors: Chodnicka P., Niewińska K. (2015)
 7. Wpływ regulacji na zyskowność europejskiego sektora bankowego. In: Rogowski W.  (Ed.) Nowe Koncepcje i regulacje nadzoru Finansowego. Oficyna Allerhanda, pp. 167-190. Co-authors: Chodnicka P., Karkowska R. (2014)
 8. Determinants influencing efficiency of European banking sectors, In: K. Opolski, J. Górski (Ed.) „Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu”, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, s. 243-253 Co-authors: Chodnicka P., Karkowska R (2013)
 9. Simulation  of impact of dynamic provisions on bank’s efficiency and soundness, w. Rak. J. i Turyna J.,  Finansowe Uwarunkowania Rozwoju Organizacji Gospodarczych, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, pp. 60-77,  (2013)
 10. Rentowność europejskiego sektora bankowego, w J. Rak, J. Turyna „Finansowe Uwarunkowania Rozwoju Organizacji Gospodarczych. Ryzyko w rachunkowości i zarządzaniu finansami”, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 99-116 Co-author: Chodnicka P. (2013)
 11. Konkurencyjność jako determinanta efektywności europejskich banków, W: Grynia A. (red.) „Wpływ globalizacji i integracji na konkurencyjność nowych krajów członkowskich UE” Wydział Ekonomiczno – Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku. pp. 195-208, Co-authors: Chodnicka P., Karkowska R (2013)
 12. Procyclicality in Banking and Bank Size? A Review of Empirical Evidence, Kryzys finansowy - przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pp. 631-650, (2012)
 13. Leverage and funding gap of EU banks and the business cycle, In: K. Opolski, J. Górski (Ed.)  Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?, pp. 171-180, Wydawnictwo Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Co-author: R. Karkowska (2012)
 14. Normy adekwatności kapitałowej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (2009)

 

Working papers

 1. Bank competition and the effects of macroprudential policy on procyclicality of lending. Faculty of Management Working Paper Series WPS 8/2019. Co-authors: Kowalska I. (2019)
 2. Macroprudential policy instruments and procyclicality of loan-loss provisions - cross-country evidence. Faculty of Management Working Paper Series 1/2017. Faculty of Management, University of Warsaw. Co-authors: Kowalska I., Roszkowska S. (2017) 
 3. The effect of capital ratio on lending: Do loan-loss provisioning practices matter? Faculty of Management Working Paper Series 2/2017. Faculty of Management, University of Warsaw. Co-authors: Kowalska I.,  Świtała F., Chodnicka-Jaworska P. (2017) 
 4. Do macroprudential policy instruments affect the link between lending and capital ratio? – cross-country evidence. Faculty of Management Working Paper Series 2/2016. Faculty of Management, University of Warsaw. Co-authors: Kowalska I., Roszkowska S. (2016) 
 5. Macroprudential policy instruments and procyclicality of loan-loss provisions – cross-country evidence. Faculty of Management Working Paper Series 4/2016. Faculty of Management, University of Warsaw. Co-authors: Kowalska I., Roszkowska S. (2016)
 6. Bank-specific determinants of sensitivity of loan-loss provisions to business cycle. Faculty of Management Working Paper Series 3/2016. Faculty of Management, University of Warsaw. Co-authors: Kowalska I.,  Świtała F., Chodnicka-Jaworska P. (2016)
 7. Do macroprudential policy instruments affect the link between lending and capital ratio? – cross-country evidence . Faculty of Management Working Paper Series 2/2016. Faculty of Management, University of Warsaw. Co-authors: Kowalska I., Roszkowska S. (2016)
 8. The impact of capital ratio on lending of  EU banks – the role of bank specialization and capitalization. Institute of Economic Research Working Papers No. 83/2015 http://www.badania- gospodarcze.pl/images/Working_Papers/2015_No_83.pdf, 2015, Co-authors: Pipień M., Roszkowska S., (2015)
 9. The impact of capital on lending in economic downturns and investor protection - the case of large EU banks. Faculty of Management Working Paper Series 6/2015. Faculty of Management, University of Warsaw. Co-authors: Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2015)
 10. Do regulations and supervision shape the capital crunch effect of large EU banks Faculty of Management Working Paper Series 3/2015. Faculty of Management, University of Warsaw. Co-authors: Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2015)
 11. The impact of capital on lending in publicly traded and privately held banks in the EU. Faculty of Management Working Paper Series 7/2015. Faculty of Management, University of Warsaw. Co-authors: Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2015)
 12. What Drives Heterogeneity of Procyclicality of Loan Loss Provisions in the EU? University of Warsaw Faculty of Management Working Paper No. 3 Co-authors: Pipień M., Roszkowska S., Kowalska I., (2014)
 13. Effects of Capital on Bank Lending in Large EU Banks – The Role of Procyclicality, Income Smoothing, Regulations and Supervision. University of Warsaw Faculty of Management Working Paper No. 5, Co-authors: Pipień M., Roszkowska S., Kowalska I.,(2014) The
 14. Competition in commercial banks in Poland – Analysis of Panzar-Rosse H-statistics. Faculty of Management Working Paper Series no. 4/2013 Co-authors: Świtała F., Kowalska I., (2013)
 15. Cross Country Linkages as Determinants of Procyclicality of Loan Loss Provisions – Empirical Importance of Sure Specification. Faculty of Management Working Paper Series no. 2/2013 Co-author: Pipień M. (2013)

 

Other Works

 1. Przełom w ocenie regulacji…. Book review: Kasiewicz S., Kurkliński L., Szpringer W. (2014) Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji, Wydawca: ALTTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Warszawa, Bank Miesięcznik Finansowy nr 8/2015, s/ 130. (2015)
 2. Kosztowna Bazylea III, Bank Miesięcznik Finansowy Nr 4 , pp. 26-28, (2011)  
 3. Bufory kapitałowe, Bank Miesięcznik Finansowy Nr 11 , pp. 21-23, (2010)
 4. Narzędzie redukcji procykliczności,  Bank Miesięcznik Finansowy Nr 9(215), pp. 22-24, (2010)  
 5. Co zmienić w Bazylei II?,  Bank Miesięcznik Finansowy Nr 5(211), pp. 34 – 36, (2010)  
 6. Sekurytyzacja syntetyczna, Rachunkowość bankowa nr 1 / 2 (38/39), pp. 43 – 58, (2008)

 

Conferences and seminars

Presenter

2019

Competition or macroprudential policy – what is more effective in curbing procyclicality of bank loan growth? At: International Risk Management Conference, IRMC 2018, 17th-18th June 2019, SDA Bocconi School of Management, Milan – Italy

Does competition matter for the effects of macroprudential policy on procyclicality of bank loan growth? At: International Conference on Finance, INFINITI 2019, 10th-11th June 2019,  A Trinity College Dublin, Monash University & University of Glasgow Event, Glasgow - Scotland

Does competition matter for the effects of macroprudential policy on procyclicality of bank loan growth? At: 9th International Conference Financial Engineering and Banking Society, FEBS 2019, 30th May – 1st June 2019, Audencia Business School, Prague – Czech Republic

Does competition matter for the effects of macroprudential policy on procyclicality of bank loan growth? Edward Altman Lecture Series – II Warsaw Conference on Finance 10th May 2019, Warsaw School of Economics, Warsaw - Poland

Does competition matter for the effects of macroprudential policy on procyclicality of bank loan growth? FINSEM -Seminar organized by Szczecin University, 8th March 2019, Szczecin - Poland

Does competition matter for the effects of macroprudential policy on procyclicality of bank loan growth? GLOBUS, 11th April 2019, University of Warsaw, Warsaw - Poland

Competition or macroprudential policy – what is more effective in curbing procyclicality of bank loan growth? Summer Seminar on Banking and Finance SSIBF 2019,10th July 2019, Szczecin University, Szczecin - Poland

2018

The effect of capital ratio on lending: Does loan loss provisioning matter? At: International Conference on Finance, INFINITI 2018, 11th-12th June 2018, Poznań University of Economics, Poznań - Poland.

 The effect of capital ratio on lending: Does cyclicality of loan-loss provisioning matter? At: International Risk Management Conference, IRMC 2018, 7th-8th June 2018, Paris - France.

The effect of capital ratio on lending: Does income-smoothing matter? At: 8th International Conference Financial Engineering and Banking Society, FEBS 2018, 4th-6th June 2018, Uni Roma Tre in Rome, Rome - Italy

The effects of countercyclical macroprudential policy – Does competition matter? XVII International Rome Conference on Money, Banking and Finance,  LUISS Guido Carli University, 10th-11th December 2018, Rome - Italy

Determinants of loans growth in cooperative banks in Poland: Does capital ratio matter? Wrocław Conference on Finance WROFIN 2018  Wrocław University of Economics, 25th-26th September 2018, Wrocław - Poland

Determinants of loans growth in cooperative banks in Poland: Does capital ratio matter? Modelowanie danych panelowych, Warsaw School of Economics, 11th May 2018, Warsaw - Poland

The effect of capital ratio on lending: Does loan loss provisioning matter? Edward Altman Lecture Series – I Warsaw Conference on Finance 12th April 2018, Warsaw School of Economics, Warsaw - Poland

The effect of capital ratio on lending: Does loan loss provisioning matter? Summer Seminar on Banking and Finance. Uniwersytet Gdański, 10th-11th lipca 2018, Gdańsk - Poland

2017

Macroprudential policy instruments and procyclicality of loan-loss provisions – cross-country evidence. International Risk Management Conference IRMC 2017,  12-14th June 2017, Florence - Italy

Bank-specific determinants of sensitivity of loan-loss provisions to business cycle. Wrocław Conference on Finance WROFIN 2017,  16th-17th September 2017, Wrocław - Poland

Macroprudential policy instruments and procyclicality of loan-loss provisions – cross-country evidence. Modelowanie danych panelowych, Warsaw School of Economics, 12th May 2017, Warsaw - Poland

2016

Do macroprudential policy instruments affect the link between lending and capital ratio? – cross-country study. XV International Rome Conference on Money, Banking and Finance, Uni Roma Tre in Rome, 1st-2nd December 2016,  Rome - Italy

What drives heterogeneity of cyclicality of loan-loss provisions in the EU?   X World Finance Conference, St. Johns University, 29th-31st July 2016, New York – United States of America

Macro- and microprudential regulations and their effects on procyclicality of solvency and liquidity risk. Wrocław Conference on Finance WROFIN 2016, 29th-28th September 2016 r., Wrocław – Poland

Do macroprudential policy instruments affect the link between lending and capital ratio? – cross-country study. Modelowanie danych panelowych, Warsaw School of Economics, 13th May 2016, Warsaw - Poland

Bank-specific determinants of sensitivity of loan loss provisions to the business cycle in Poland Seminar on: Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych, Faculty of Management, University of Warsaw, 13th September 2016. Warsaw – Poland  

Do macroprudential policy instruments affect the link between lending and capital ratio? – cross-country study. Summer Seminar on Banking and Finance. Szczecin University, 7th October 2016 r.  Szczecin – Poland

2015

The impact of capital on lending in publicly-traded and privately-held banks in the EU. At Future of Finance 2015, 6th October 2015, Instytut Finansów, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Łódź - Poland

Does investor protection affect the relationship between loan growth and capital ratio of large EU banks? At Wrocław Conference in Finance. Contemporary Trends and Challenges, WROFIN 2015, 22nd September 2015. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław - Poland

Wpływ kapitałów na aktywność kredytową banków w UE. At: Modelowanie danych panelowych, 15th May 2015, Warsaw School of Economics,Warsaw - Poland.

Wpływ kapitałów na aktywność kredytową banków w UE, At: academic seminar of National Bank of Poland, 24th February 2015,  National Bank of Poland, Warsaw - Poland

2014

 What drives heterogeneity of procyclicality of loan loss provisions in the EU? at international academic conference: International Conference on Management, Banking and Finance, 12th-13th June 2014, University of Warsaw.  Warsaw – Poland

Determinanty zróżnicowania procykliczności rezerw na ryzyko kredytowe banków w UE. At: adacemic  seminar of National Bank of Poland, 21st May 2014. National Bank of Poland, Warsaw - Poland

Determinanty zróżnicowania procykliczności rezerw na ryzyko kredytowe banków w UE. At: Modelowanie danych panelowych, 16th May 2014, Warsaw School of Economics, Warsaw- Poland

2013

Wpływ regulacji na zyskowność europejskiego sektora bankowego. At: Congress organized by Instytut Allerhanda FinReG in Warsaw, 17th October 2013, Warsaw -Poland

Cross country linkages as determinants of procyclicality of loan loss provisions – The empirical importance of SURE specification. At: Advances in Business-Related Academic Research Conference, 2nd-4th October 2013,  Rome - Italy.

 Przyczyny procykliczności w działalności bankowej. At: Konferencja Katedr Finansów.  18th-19th September 2013, Uniwersytet Gdański, Gdańsk - Poland.

Do institutional and political factors matter for efficiency of banking sector? [paper presented by co-author (Chodnicka P.)] At: XXII International Rome Conference on Money, Banking and Finance, Sapienza Universita di Roma, 4th-5th December 2013, Rome - Italy,

Determinants influencing efficiency of European banking sectors. [paper presented by co-author (Karkowska R.)] At: Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu,  24th September 2013. Faculty of Economics, University of Warsaw, Warsaw -Poland

2012

Rezerwy dynamiczne jako szczególne narzędzie zarządzania ryzykiem kredytowym. At Innowacje w bankowości i finansach,  27th November 2012, Economic University in Katowice, Katowice – Poland.  

 Leverage and funding gap of EU banks and the business cycle. At: Perspectives of economic and monetary integration in the world economy. Where is the Eurozone heading? 24th-25th September 2012, Faculty of Economics, University of Warsaw, Warsaw -Poland.

Procyclicality in banking and bank size. A review of empirical evidence na XIII cycle. At: Kryzys finansowy – przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej,  21st-23rd May 2012, Catholic University in Lublin, Nałęczów - Poland.

 Dynamic provisions in Poland? - Feasibility study. At:  Advances in Business-Related Academic Research Conference,  28th-30th March 2012, Venice - Italy.

2011

 Procyclicality of bank lending in Poland – are loan loss provisions to be blamed. At: Advances in Business Related Academic Research, 1st-3rd June 2011, in Venice - Italy.

 Nowe standardy kapitałowe po kryzysie – Bazylea III. At: Contemporary Issues in Economy – After the Crisis? 13th-14th May 2011, Faculty of economics and management, Univerisity of Nicolaus Copernicus in Toruń, Toruń – Poland.

2009

Dyscyplina rynkowa w bankowości z uwzględnieniem III Filara Nowej Umowy Kapitałowej. At: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych,  19th-20th November 2009, Faculty of Management, University of Warsaw, Warsaw – Poland.

2007

Wpływ Nowej Umowy Kapitałowej na wymogi kapitałowe banków w Polsce. At:  Finansowe Uwarunkowania Rozwoju Organizacji Gospodarczych, 19th November 2007, Faculty of Management, University of Warsaw, Warsaw – Poland.

Wpływ norm adekwatności kapitałowej na konkurencję w sektorze bankowym. At: Regulacja na rzecz konkurencji. September, 2007, Faculty of Management, University of Warsaw, Kazimierz Dolny – Poland.

2006

Adekwatność kapitałowa banków a podaż kredytu bankowego. At: Czynniki wzrostu gospodarczego w Polsce 2006+, September, 2006, Faculty of Management, University of Warsaw, Kazimierz Dolny – Poland.

Discussant

Discussion of manuscript on: Increasing Protability through Contingent Convertible Capital.
Empirical Evidence from European Banks. International Conference on Finance, INFINITI 2019, 10th-11th June 2019,  A Trinity College Dublin, Monash University & University of Glasgow Event, Glasgow – Scotland.


Discussion of manuscript on: Bank capital and liquidity transformation. At: International Conference on Finance, INFINITI 2018, 11th-12th June 2018.

Discussion of manuscript on: Trust in Peer-to-Peer lending. At: International Conference on Finance, INFINITI 2018, 11th-12th June 2018.

Discussion of manuscript on: The impact of corporate sustainability performance on financial performance of banking industry. At: WROFIN 2018 Wrocław Conference on Finance,  25th-26th September 2018.

 Discussion of manuscript on: The production or intermediation approach? – it matters. WROFIN 2017. Wrocław Conference on Finance, 16th-17th September 2017.

Discussion of manuscript on: Bank opacity, competition and risk-taking: Evidence from analysts’ forecasts. At: International Rome Conference on Money, Banking and Finance na Uni Roma Tre w Rzymie, 1st-2nd December 2016

Discussion of manuscript on: Non-performing assets in the Indian Banking Industry – A Menance. World Finance Conference, St Johns University in New York, 29th-31st July 2016 r.,

Session Chair

International Conference on Finance, INFINITI 2019, 10th-11th June 2019,

 A Trinity College Dublin, Monash University & University of Glasgow Event, Glasgow – Scotland: Session 3L: Bank Capital & Policy

9th International Conference Financial Engineering and Banking Society, FEBS 2019, 30th May – 1st June 2019, Audencia Business School, Prague – Czech Republic: Session A1: Financial Stability

International Rome Conference on Money, Banking and Finance na Uni Roma Tre w Rzymie, 1-2 grudnia 2016 r., Session G1: Banking

Languages

Polish – Mother tongue

English: Fluent

German: Upper-intermediate

French: Basic

Russian: Basic

 

Databases and Software

Bankscope, Amadeus, BankOrbisFocus, Notoria, Stata, Eviews, Statistica, Gretl

 

 

 

EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników