PL EN RU

dr hab.

Marek Monkiewicz

Katedra
Katedra Systemów Finansowych Gospodarki
Dyżur
B307 Sem. zimowy 2018/19 - po uprzednim kontakcie mailowym
Telefon
22/ 55 34 150

Zaliczenie na ocenę - Ubezpieczenia na życie dla MSFRIU-Z 2 R ZIF (zaoczne) II termin

2019-04-14

Uprzejmie informuję, że II termin zaliczenia na ocenę dla przedmiotu Ubezpieczenia na życie odbędzie się  w dniu 28.04.2019 (niedziela) o godz. 10.00 w pokoju B 307. Zakres materiału i sposób zaliczenia taki sam jak w I terminie.

 

Łączę pozdrowienia,

 

Marek Monkiewicz

Zaliczenie na ocenę - Ubezpieczenia na życie dla MSFRIU-Z 2 R ZIF (zaoczne)

2019-03-21

Szanowni Państwo,

 

Zaliczenie na ocenę z przedmiotu Ubezpieczenia na życie dla MSFRIU-Z 2 R ZIF (studia zaoczne) odbędzie się w dniu  13.IV.2019 o godz. 18.00-19.00 w sali B 106. Do zaliczenia, wystarczy znajomość pozycji E. Stroińskiego "Ubezpieczenia na życie" w zakresie jaki jest dostępny w folderze UŻ-Wykład2 na witrynie UFG w zakładce "Materiały" przy moim nazwisku.

 

Łączę pozdrowienia,

 

Marek Monkiewicz

I termin egzaminu z przedmiotu "System Ubezpieczeń" dla MSFRiU-S (Dzienne) 1rok

2019-01-15

Szanowni Państwo,

 

 

 

Uprzejmie informuję, że egzamin z przedmiotu System Ubezpieczeń dla MSFRiU-S, 1 rok odbędzie się w dniu 29.01.2019 (wtorek) w godz. 18.00 - 21.00 w Auli C.

 

 

 

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą, aby:

- osoby, których nazwiska zaczynają się na literę w przedziale A - Ko, przyszły na godz. 17.50 (będą wówczas pisać w przedziale czasowym 18.00- 18.40),

- osoby, których nazwiska zaczynają się na literę w przedziale Kr - R, przyszły na godz. 18.50 (będą wówczas pisać w przedziale czasowym 19.00 - 19.40),

- osoby, których nazwiska zaczynają się na literę w przedziale S – Ż, przyszły na godz. 19.50 (będą wówczas pisać w przedziale czasowym 20.00 - 20.40).

 

 

 

 

W folderze SU-Wykład1 w zakładce Materiały przy moim nazwisku na witrynie Wydziału Zarządzania UW, znajdują  się materiały niezbędne do zdania egzaminu z Systemów Ubezpieczeń.

 

 

 

 

W celu uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu, należy nauczyć się niżej podanego materiału:

1) plików „Wykład 1” i „Wykład 2”

2) pliku „Ubezpieczenia w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski” M. Kawińskiego oraz

3) plików „Wykład’ ”, „Wykład’’ ”, „Wykład’’’. 

 

Pliki „Wykład 1” i „Wykład 2” są to prezentacje w PowerPoint zawierające treść wykładów wygłoszonych podczas spotkań z Państwem.

 

Pozycja M. Kawińskiego jest to podstawowa pozycja książkowa w formie PDF.

 

Pliki „Wykład’ ”- „Wykład’’’ ” są to 3 pliki. Zawierają one wybrane zagadnienia, o których mówiłem na wykładach,.

 

Ewentualne notatki z zajęć, powinny Państwu dodatkowo pomóc zrozumienie zawartość ww. plików.

 

 

 

 

 

Zaliczenie na ocenę w I terminie, będzie mieć formę pisemną testowo-otwartą. 10 pytań będzie mieć postać testu zamkniętego jednokrotnego wyboru, zaś 5 pytań będzie miało otwarty charakter.

 

 

 

Łączę pozdrowienia,

 

Marek Monkiewicz

 

I termin egzaminu z przedmiotu "System Ubezpieczeń" dla MSFRiU-Z (Zaoczne) 1rok

2019-01-15

Szanowni Państwo,

 

 

 

Uprzejmie informuję, że egzamin z przedmiotu System Ubezpieczeń dla MSFRiU-Z  1 rok odbędzie się w dniu 27.01.2019 (niedziela) w godz. 17.30 - 21.00 w sali B 104.

 

 

 

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą, aby:

- osoby, których nazwiska zaczynają się na literę w przedziale A - J, przyszły na godz. 17.20 (będą wówczas pisać w przedziale czasowym 17.30- 18.10),

- osoby, których nazwiska zaczynają się na literę w przedziale K - M, przyszły na godz. 18.20 (będą wówczas pisać w przedziale czasowym 18.30 - 19.10),

- osoby, których nazwiska zaczynają się na literę w przedziale N - Su, przyszły na godz. 19.20 (będą wówczas pisać w przedziale czasowym 19.30 - 20.10),

- osoby, których nazwiska zaczynają się na literę w przedziale Sz - Ż, przyszły na godz. 20.15 (będą wówczas pisać w przedziale czasowym 20.20 - 21.00),

 

 

 

 

W folderze SU-Wykład2 w zakładce Materiały przy moim nazwisku na witrynie Wydziału Zarządzania UW, znajdują  się materiały niezbędne do zdania egzaminu z Systemów Ubezpieczeń.

 

 

 

 

W celu uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu, należy nauczyć się niżej podanego materiału:

1) plików „Wykład 1” i „Wykład 2”

2) pliku „Ubezpieczenia w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski” M. Kawińskiego oraz

3) plików „Wykład’ ”, „Wykład’’ ”, „Wykład’’’. 

 

Pliki „Wykład 1” i „Wykład 2” są to prezentacje w PowerPoint zawierające treść wykładów wygłoszonych podczas spotkań z Państwem.

 

Pozycja M. Kawińskiego jest to podstawowa pozycja książkowa w formie PDF.

 

Pliki „Wykład’ ”- „Wykład’’’ ” są to 3 pliki. Zawierają one wybrane zagadnienia, o których mówiłem na wykładach,.

 

Ewentualne notatki z zajęć, powinny Państwu dodatkowo pomóc zrozumienie zawartość ww. plików.

 

 

 

 

 

Zaliczenie na ocenę w I terminie, będzie mieć formę pisemną testowo-otwartą. 10 pytań będzie mieć postać testu zamkniętego jednokrotnego wyboru, zaś 5 pytań będzie miało otwarty charakter.

 

 

 

Łączę pozdrowienia,

 

Marek Monkiewicz

I termin zaliczenia na ocenę przedmiotu "Ubezpieczenia Majątkowe" dla MSFRiU-S (Dzienne) 2rok ZIF

2019-01-04

Szanowni Państwo,

 

 

 

Uprzejmie informuję, że zaliczenie na ocenę z przedmiotu Ubezpieczenia Majątkowe dla MSFRiU-S 2 rok ZIF (tj. wykład specjalistyczny, I termin, 2 rok, MSFRiU, 2 rok) odbędzie się w dniu 23.01.2019 (środa) w godz. 18.00 - 20.00 w sali B 106.

 

 

 

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą, aby osoby, których nazwiska zaczynają się na literę w przedziale A - K, przyszły na godz. 18.00 (będą wówczas pisać w przedziale czasowym 18.00 - 18.50), natomiast osoby, których nazwiska zaczynają się na literę w przedziale L - Ż, przyszły na godz. 19.00 (będą wówczas pisać w przedziale czasowym 19.00 - 19.50).

 

 

W folderze UM-Wykład1 w zakładce Materiały przy moim nazwisku na witrynie Wydziału Zarządzania UW, znajduje się plik UM-Wykłady Dzienne zawierający wszystkie wykłady.

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że aby uzyskać pozytywną ocenę z zaliczenia na ocenę, należy   nauczyć się niżej podanego materiału:

1) "Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej" I. Kwiecień (rozdziały 2, 3.3-3.5, 4),

2) "Ubezpieczenia" (red. ) W. Ronka-Chmielowiec (rozdział 5) oraz

3) pliki „Wykład’ ”, „Wykład’’ ”, „Wykład’’’ ”, „Wykład’’’’ ”.

 

Pozycja I. Kwiecień została zamieszczona w ww. folderze UM-Wykład1. Znajduje się w 3 plikach z uwagi na swój rozmiar. Aby mieć dostęp do wszystkich 3 plików, należy w pierwszej kolejności rozpakować plik I. Kwiecień 1. Wówczas automatycznie pojawi się dostęp do pozostałych 2 plików I. Kwiecień 2 oraz I. Kwiecień 3.

 

Pozycja W. Ronki-Chmielowiec, jest dostępna zarówno w Bibliotece Wydziałowej jak i w Księgarni Wydziałowej.

 

Pozycje „Wykład’ ”- „Wykład’’’’ ” są to 4 pliki, które zostały zamieszczone w ww. folderze UM-Wykład1. Zawierają one zagadnienia, o których mówiłem na wykładach, a które nie zawsze są dostatecznie poruszone, w pozycjach Pań Kwiecień i Ronki-Chmielowiec. Ewentualne notatki z zajęć, powinny Państwu dodatkowo pomóc zrozumienie ich zawartości.

 

 

 

Zaliczenie na ocenę w I terminie, będzie mieć formę pisemną testowo-otwartą. 10 pytań będzie mieć postać testu zamkniętego jednokrotnego wyboru, zaś 5 pytań będzie miało otwarty charakter.

 

 

 

Łączę pozdrowienia,

 

Marek Monkiewicz

I termin zaliczenia na ocenę przedmiotu "Ubezpieczenia Majątkowe" dla MSFRiU-Z 2rok ZIF

2019-01-02

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję, że zaliczenie na ocenę z przedmiotu Ubezpieczenia Majątkowe dla MSFRiU-Z 2 rok ZIF (tj. wykład specjalistyczny, I termin, 2 rok, MSFRiU, 2 rok) odbędzie się w dniu 11.01.2019 (piątek) w godz. 18.00 - 20.00 w sali A 221.

 

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą, aby osoby, których nazwiska zaczynają się na literę w przedziale A - Ł, przyszły na godz. 18.00 (będą wówczas pisać w przedziale czasowym 18.00 - 18.50), natomiast osoby, których nazwiska zaczynają się na literę w przedziale M - Ż, przyszły na godz. 19.00 (będą wówczas pisać w przedziale czasowym 19.00 - 19.50).

 

W folderze UM-Wykład2 w zakładce Materiały przy moim nazwisku, na witrynie Wydziału Zarządzania UW, znajduje się plik UM-Wykłady zawierający wszystkie wykłady.

 

Jednocześnie uprzejmie potwierdzam, że na zaliczenie wystarczy nauczenie się w niżej podanym zakresie materiału z 2 pozycji:

1) "Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem dziaalności gospodarczej" I. Kwiecień (rozdziały 2, 3.3-3.5, 4) oraz

2) "Ubezpiewczenia" (red. ) W. Ronka-Chmielowiec (rodział 5).

Pozycja I. Kwiecień została zamieszczona w ww. folderze UM-Wykład2. Znajduje się w 3 plikach z uwagi na swój rozmiar. Aby mieć dostęp do wszystkich 3 plików, należy w pierwszej kolejności rozpakować plik I. Kwiecien1. Wówczas automatycznie pojawi się dostęp do pozostałych 2 plików I. Kwiecień 2 oraz I. Kwiecień3. W przypadku pozycji W. Ronki-Chmielowiec, jest ona dostępna zarówno w Bibliotece Wydziałowej jak i w Księgarnii Wydziałowej.

 

Zaliczenie na ocenę w I terminie, będzie mieć formę pisemną testow-otwartą. 10 pytań będzie mieć postać testu zamknietego jednokrotnego wyboru, zaś 5 pytań będzie miało otwarty charakter.

 

Łączę pozdrowienia,

 

Marek Monkiewicz

II termin kolokwium z ćwiczeń Systemów Ubezpieczeń

2018-12-01

Uprzejmie informuję, że wszyscy zainteresowani obejrzeniem swoich prac z kolokwium w I terminie, jak również osoby zainteresowane II terminem kolokwium z powodu chęci poprawy oceny pozytywnej, niezaliczenia kolokwium w I terminie lub braku podejścia w I terminie - mogą podejść do kolokwium w II terminie z ćwiczeń Systemów Ubezpieczeń w dniach 10 XII, 17 XII, 7 I (tj. w poniedziałki w godz. 18.00 - 20.00 w pokoju B 307).

 

Tym razem zaliczenie będzie miało formę zaliczenia ustnego. Zakres materiału obejmuje: moje prezentacje (wystąpienia) na zajęciach nr 1 - 5 oraz III rozdział książki pod red. S. Rogowskiego pt. "Ubezpieczenia komunikacyjne". Innymi słowy, w zakres kolokwium nie wchodzi tym razem treść prezentacji studentów oraz zajęć poświęconych zagadnieniu zadośćuczynień i kancelarii odszkodowawczych. Trochę okrojony został również zakres wymagań dot. książki pod red. S. Rogowskiego

Dyżur w semestrze zimowym 2018-2019

2018-09-26

Pokój B 307, indywidualnie po kontakcie mailowym

I rok MSFRiU Stacjonarne (Dzienne) - System Ubezpieczeń - II tura 12 III 2018

2018-03-04

Uprzejmie informuję, że II tura egzaminu z przedmiotu "System Ubezpieczeń" odbędzie się w dniu 12.03.2018 (poniedziałek) o godz. 19.00 w sali B 103. Zakres materiału - tylko wykłady (bez pozycji książkowych)

I rok MSFRiU Niestacjonarne (Zaoczne) - System Ubezpieczeń - II tura 11 III 2018

2018-03-04

Uprzejmie informuję, że II tura egzaminu z przedmiotu "System Ubezpieczeń" odbędzie się w dniu 11.03.2018 (niedziela) o godz. 19.00 w sali B 304. Zakres materiały - tylko wykłady (bez pozycji książkowych).

Oceny z cwiczen Systemow Ubezpieczen II tura

2018-01-27

 

Uprzejmie informuję, że w usos-ie zamieszczone zostały oceny z ćwiczeń Systemów Ubezpieczeń II tury. Są one pochodną wyników z kolokwium (zaś w przypadku studentów, którzy przygotowali prezentację - również uwzględniające tą aktywność). Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem b. szczegółowej informacji zapraszam na dyżur w poniedziałek 29 I w godz. 19.00 - 20.00 w sali B 307 (prosiłbym jednak wówczas o krótkiego maila od wszystkich osób, które zamierzają przyjść na dyżur).

I rok MSFRiU Niestacjonarne (Zaoczne) - System Ubezpieczeń - Egzamin 11 II 2018!!!

2018-01-02

Uprzejmie informuję, że egzamin dla I roku MSFRiU Niestacjonarnych (Zaocznych) z przedmiotu System Ubezpieczeń, odbędzie się w dniu 11 II 2018 r. (niedziela) w Auli A w godz. 10-14.

I rok MSFRiU Stacjonarne (Dzienne) - System Ubezpieczeń - Egzamin 9 II 2018!!!

2018-01-02

Uprzejmie informuję, że egzamin dla I roku MSFRiU Stacjonarnych (Dziennych) z przedmiotu System Ubezpieczeń odbędzie się w dniu 9 II 2018 r. (piątek) w Auli A w godzinach 17-20.

Oceny z ćwiczeń Systemów Ubezpieczeń I tura

2017-12-08

Uprzejmie informuję, że w usos-ie zamiesczone zostały oceny z ćwiczeń Systemów Ubezpieczeń I tury. Są one pochodną wyników z kolokwium (zaś w przypadku studentów, którzy przygotowali prezentację - również uwzględniające tą aktywność). Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem b. szczegółowej informacji zapraszam na dyżur w poniedziałek 11 XII w godz. 14.15 - 15.15 w sali B 307 (prosiłbym jednak wówczas o krótkiego maila od wszystkich osób, które zamierzają przyjść na dyżur).

Dyżur - 20 XI 2017

2017-11-19

Uprzejmie informuję o odwołaniu dyżuru w dniu 20 XI 2017 r.

Dyżur - 13 XI 2017 -

2017-11-10

Uprzejmie informuję o odwołaniu dyżuru w najbliższy poniedziałek w dniu 13 XI 2017 r.

Kolokwium Zaliczeniowe - System Ubezpieczeń I Tura

2017-10-24

Uprzejmie informuję, że kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń z Systemów Ubezpieczeń dla Grup 1-3 odbędzie się w dniu 20 XI 2017 r. (poniedziałek) we właściwych godzinach przypisanych w planie zajęć do poszczególnych grup, natomiast dla Grup 7-8 odbędzie się w dniu 22 XI 2017 r. (środa) we właściwych godzinach przypisanych w planie zajęć do poszczególnych grup.

 

Więcej informacji nt. zasad zaliczenia kolokwium oraz zaliczenia ćwiczeń z Systemów Ubezpieczeń mogą Państwo znaleźć w prezentacji Cwiczenia 1 już zamieszczonej w Materiałach na stronie WZ UW przy moim nazwisku w folderze SU-Ćwiczenia.

 

 

EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników