PL EN RU

dr hab.

Piotr Tomasz Makowski

Dyżur
B508 Sem. zimowy 2017/18 - wtorek 14.00 - 15.00 (po uprzednim ustaleniu mailowym)
Telefon
22/ 55 34 128

dr. hab. Piotr Makowski

 

 

A. PRACA, STAŻE I WYKSZTAŁCENIE

PRACA:

 •        Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – od 01.09.2010:

Stanowisko: Adiunkt, specjalizacja: metaetyka, teoria działania.

 •        Uniwersytet Warszawski – od 01.09.2017:

Stanowisko: Adiunkt (½ etatu), specjalizacja: teoria organizacji.

STAŻE:

 •        University of Helsinki (Finlandia) 01.10-31.11.2015

Stanowisko: Visiting Research Fellow (staż), specjalizacja: teoria działania.

 •        Universita’ degli Studi Roma Tre (Włochy) – 01.09.2014-16.02.2015

Stanowiskko; Visiting Fellow (staż), specjalizacja: teoria działania.

 •       University of California, Davis (USA) – 01.09.2012-31.03.2013

Stanowisko: Fulbright Senior Advanced Research Scholar (staż), specjalizacja: teoria działania, teoria racjonalności.

WYKSZTAŁCENIE:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (2001-2017):

 •       Habilitacja: nauki humanistyczne / filozofia – 26.06.2017

Rozprawa: „Tadeusz Kotarbiński’s Action Theory – Reinterpretive Studies”. Recenzenci: prof. Katarzyna Paprzycka (UW), prof. Włodzimierz Galewicz (UJ), dr hab. prof UAM Małgorzata K. Cern;

 •       Doktorat: nauki humanistyczne / filozofia – 07.06.2010 (cum laude)

Rozprawa: “Status dobra i powinności we współczesnych etykach naturalistycznych”, Promotor: prof. zw. dr. hab. Tadeusz Buksiński (UAM). Recenzenci: dr hab. Marcin Poręba (Uniwesytet Warszawski), dr hab. prof UAM Ewa Nowak;

 •       Licencjat: filologia klasyczna – 2006
 •       Magisterium: filozofia – 2005

B. KOMPETENCJE  I ZAINTERESOWANIA NAUKOWE (w zakresie nauk o zarządzaniu i teorii organizacji):

 •       działania rutynowe,
 •      zarządzanie zmianą,
 •      zarządzanie procesami,
 •      mikropodstawy zachowań organizacyjnych,
 •       prakseologia,
 •      teoria organizacji
 •      modele racjonalności w naukach o zarządzaniu i ekonomii,
 •     nudge theory,
 •     etyka biznesu;

C. KOMPETENCJE I ZAINTERESOWANIA (w zakresie filozofii):

 •      Teorie działania,
 •        Teoria racjonalności,
 •      Filozofia intencjonalności i intencji,
 •      Psychologia poznawcza,
 •      Nauki o zarządzaniu (zwł. teoria organizacji); 
 •        Ogólna filozofia nauki,
 •      Współczesna metaetyka,
 •      Pragmatyzm i neopragmatyzm,
 •       Teorie autonomii (self-governance),
 •      Naturalistyczna etyka normatywna,
 •      Neoarystotelesowska etyka cnót,
 •      Filozofia praktyczna w zakresie: Arystoteles, Hume, Kant i Fichte
 •     Filozoficzne teorie intersubiektywności;

D. PROJEKTY BADAWCZE:

 1. 08.2012-08.2015: “Teorie działania na podstawie racji. Możliwość zastosowania w naukach o zarządzaniu”, NCN UMO-2011/03/B/HS4/04162 – kierownik i główny wykonawca,
 2. 01.09.2012-31.03.2013: “Practical Rationality: Contemporary Theories of Reasons for Action and Their Implications for the Conception of Prudential Reason”, Fulbright Senior Advanced Research at University of California, Davis (USA),
 3. 03.2009-03.2011: “Status dobra i powinności we współczesnych etykach naturalistycznych” – Grant promotorski MNiSW, N N101 05963 – główny wykonawca (kier. prof. zw. dr hab. Tadeusz Buksiński),

E. CZŁONKOSTWO I WOLONTARIAT:

 1. Recenzent rozprawy doktorskiej (Ari Virta, „Minorities of One. Skeptical Naturalism in Ethics”), publiczna obrona na Uniwersytecie Helsińskim (22.04.2017),
 2. Recenzent (peer-reviewer) dla Erkenntnis. An International Journal for Scientific Philosophy. Springer Publishing (od 10.2015),
 3. Przewodniczący komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji ECTA 2013: European Conference of Theory of Action – Reasons for Action and Praxiology. Broadening the Borders (12-14.06.2013, Poznań)
 4. Członek American Philosophical Association (od 2017),
 5. Członek Towarzystwa Naukowego Prakseologii (od 12.2011),
 6. Członek i juror w Komitecie Regionalnym Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej (10.2011-01.2012).
 7. Członek rady naukowej (oraz peer-reviewer) w Philosophy Study Journal, David Publishing Company, Libertyville, IL, USA (od 08.04.2010),
 8. Członek rady naukowej w Ethics in Progress Quarterly, Academic Research Publishers of Institute of Philosophy, UAM (od 01.10.2010),

F. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY:

 1. Nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (za książkę: Tadeusz Kotarbiński's Action Theory)
 2. Kościuszko Foundation Fellowship (data przyznania: 05.2017),
 3. Stypendium Unikatowy Absolwent na staż w Helsinkach (10-11.2015),
 4. Stypendium dla Młodych Wybitnych Naukowców, MNiSW (10.2013-10.2016),
 5. Fulbright Senior Advanced Research Award (stypendium 09.2012–03.2013),
 6. Wyróżnienie rozprawy doktorskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Komitet Wydziału Nauk Społecznych, (07.06.2010),
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników