PL EN RU

dr hab.

Piotr Tomasz Makowski

Dyżur
B508 Sem. zimowy 2017/18 - wtorek 14.00 - 15.00 (po uprzednim ustaleniu mailowym)
Telefon
22/ 55 34 128

 

A. PRACA, STAŻE I WYKSZTAŁCENIE

PRACA:

 •       Uniwersytet Warszawski – od 01.01.2018:

Stanowisko: Adiunkt, specjalizacja: OMT, zarządzanie strategiczne.

 •      Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – 01.09.2010-01.09.2018:

Stanowisko: Adiunkt, specjalizacja: metaetyka, teoria działania.

STAŻE:

 •      University of California, Riverside (USA) – 02.02.2018-02.05.2018

Stanowisko: Visiting Professor (staż), specjalizacja: teoria działania.

 •      University of Helsinki (Finlandia) – 01.10-31.11.2015

Stanowisko: Visiting Research Fellow (staż), specjalizacja: teoria działania.

 •      Universita’ degli Studi Roma Tre (Włochy) – 01.09.2014-16.02.2015

Stanowiskko; Visiting Fellow (staż), specjalizacja: teoria działania.

 •      University of California, Davis (USA) – 01.09.2012-31.03.2013

Stanowisko: Fulbright Senior Advanced Research Scholar (staż), specjalizacja: teoria działania, teoria racjonalności.

WYKSZTAŁCENIE:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (2001-2017):

 •      Habilitacja: nauki humanistyczne / filozofia – 26.06.2017

Rozprawa: „Tadeusz Kotarbiński’s Action Theory – Reinterpretive Studies”. Recenzenci: prof. Katarzyna Paprzycka (UW), prof. Włodzimierz Galewicz (UJ), dr hab. prof UAM Małgorzata K. Cern;

 •      Doktorat: nauki humanistyczne / filozofia – 07.06.2010 (cum laude)

Rozprawa: “Status dobra i powinności we współczesnych etykach naturalistycznych”, Promotor: prof. zw. dr. hab. Tadeusz Buksiński (UAM). Recenzenci: dr hab. Marcin Poręba (Uniwesytet Warszawski), dr hab. prof UAM Ewa Nowak;

 •      Licencjat: filologia klasyczna – 2006
 •      Magisterium: filozofia – 2005

B. KOMPETENCJE (NAUKI O ZARZĄDZANIU):

 •      strategia (działania rutynowe),
 •      psychologiczne mikropodstawy zachowań organizacyjnych,
 •      zarządzanie procesami,
 •      prakseologia,
 •      teoria organizacji,
 •      modele racjonalności w naukach o zarządzaniu i ekonomii,
 •      etyka biznesu;

C. KOMPETENCJE (FILOZOFIA):

 •      teoria działania,
 •      teoria racjonalności,
 •      filozofia intencjonalności i intencji,
 •      ogólna filozofia nauki,
 •      współczesna metaetyka,
 •      pragmatyzm i neopragmatyzm,
 •      naturalistyczna etyka normatywna,
 •      filozofia praktyczna w zakresie: Arystoteles, Hume, Kant i Fichte
 •      teorie intersubiektywności;

D. ZAINTERESOWANIA I INSPIRACJE:

 •      psychologia poznawcza,
 •      psychologia społeczna,
 •      teoretyczne podstawy ekonomii;

E. PROJEKTY BADAWCZE:

 1. 08.2012-08.2015: “Teorie działania na podstawie racji. Możliwość zastosowania w naukach o zarządzaniu”, NCN UMO-2011/03/B/HS4/04162 – kierownik i główny wykonawca,
 2. 01.09.2012-31.03.2013: “Practical Rationality: Contemporary Theories of Reasons for Action and Their Implications for the Conception of Prudential Reason”, Fulbright Senior Advanced Research at University of California, Davis (USA),
 3. 03.2009-03.2011: “Status dobra i powinności we współczesnych etykach naturalistycznych” – Grant promotorski MNiSW, N N101 05963 – główny wykonawca (kier. prof. zw. dr hab. Tadeusz Buksiński),

F. PUBLIKACJE (2012-2017):

I. Monografie – po angielsku:

Tadeusz Kotarbiński’s Action Theory – Reinterpretive Studies, New York: Palgrave Macmillan 2017.

II. Monografie – po polsku:

Po metaetyce, Kraków, TAiWPN Universitas 2012, stron 290,

III. Redakcje naukowe – po angielsku:

Praxiology and the Reasons for Action, P. Makowski, M. Bonecki, K. Nowak-Posadzy (Eds.), [Praxiology: The International Annual of Practical Philosophy and Methodology, Vol. 23] New Brunswick, NJ: Transaction Publishers 2015, stron 221.

IV. Redakcje naukowe – po polsku:

Intersubiektywność, P. Makowski (red.), Kraków, TAiWPN Universitas 2012, stron 304,

V. Artykuły po angielsku:

 1. (przyjęte do druku, 2017): ”Kotarbiński’s praxiology and the analytic action theory” in Praxiological Essays: Texts and Contexts, Ed. W.W. Gasparski, Routledge.
 2. (przyjęte do druku, 2017): „Shared Agency and Intentionality – A Praxiological View In Self-Knowledge and Moral Identity, Ed. R.K. Panda.
 3. (2016): „Intention Inertia and the Plasticity of Planning” Philosophical Psychology, DOI:10.1080/09515089.2016.1213799.
 4. (przyjęte do druku, 2016): „Reasons for Being Flexible. Desires, Intentions, and Plans” in Desire – The Concept and Its Practical Context Ed. Timo Airaksinen (pp. 59-78). New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
 5. (2015): „Praxiology meets Planning Theory of Intention” in Reasons for Action and Praxiology. Broadening the Borders, eds P. Makowski, M. Bonecki, K. Nowak [The International Annual of Practical Philosophy and Methodology, Vol. 23] (pp. 43-71). New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
 6. (2010): “The Task of a Naturalist: An Epitaph for Philippa Foot (1920-2010)”, Ethics In Progress Quarterly. Online Journal, Issue No. 1 (1): 197–200,

VI. Artykuły w języku polskim:

 1. (2015): “Moore i semantyczna autonomia etyki”, Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, Vol. 59-60: 67-81,
 2. (2013): “Bratman i prakseologia minimalna” [wstęp do: Michael E. Bratman, “Płodność działalności planowanej”, przeł. P. Makowski], Ethics in Progress Quarterly, Vol. 4(2): 78-86,
 3. (2012): “Dynamis. Metafizyczne pojęcie możności i jego rola w filozofii praktycznej Arystotelesa”, ICF Diametros, Vol. 33: 76–100,
 4. (2012): “Spektrum praktyczne etyki a intersubiektywność. Dwa modele podmiotu” w: Intersubiektywność, P. Makowski (red.), Kraków, TAiWPN Universitas: 129–147,
 5. (2011): “Gilotyna Hume’a”, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, Vol. 4 (80): 317–334,
 6. (2011): “«Sfera publiczna» i detranscendentalizacja intersubiektywności”, w: O miejskiej sferze publicznej, M. Nowak  & P. Pluciński (red.), Kraków, Wydawnictwo Ha!Art: 87–102,

VII. Tłumaczenia:

(2013): Michael E. Bratman, “Płodność działalności planowanej”, Ethics in Progress Quarterly, Vol. 4 (2013). No. 2: 87-112,

VIII. Miscellanea:

 1. (2012): “Ogień w filozofii Heraklita”, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, Vol. 1(2): 130–138,
 2. (2012): “Wymiary intersubiektywności. Słowo wstępne”, w: Intersubiektywność P. Makowski (red.), Kraków, TAiWPN Universitas: 7–10,

G. PREZENTACJE (2010-2017):

I. po angielsku (międzynarodowe):

 1. „Flexibility of Planning Agency” Dept. of Philosophy, University of California, Riverside, USA(26.04.2018 – na zaproszenie),
 2. „Why Do Planning Agents Need Psychological Flexibility?” HULT International Business School, San Francisco, USA (08.03.2018 – na zaproszenie)
 3. „Automatic Agency – Scientific and Philosophical Image”, Philosophers’ Rally, University of Wrocław, Wrocław (06.07.2017),
 4. „Motor Intentions, Motor Representations, and Libet’s Experiment”, Philosophers’ Rally, University of Białystok, Białystok, (05.07.2016),
 5. „Distal Intentions in Empirically Unstable Contexts of Actions”, Context Cognition, and Communication Conference, University of Warsaw (17.06.2016),
 6. „Intention Inertia and the Plasticity of Planning”, Institute of Philosophy, University of Bern, Szwajcaria (09.12.2015 – dyskusja and moim artykułem – na zaproszenie),
 7. “Plasticity of Planning Agency”, Social and Moral Philosophy, University of Helsinki, Helsinki, Finlandia (28.10.2015 – na zaproszenie),
 8. “Shared Agency: Intentions, Reasons, and Propensities to Act”, Self-Knowledge and Moral Identity, IIT Bombay, Bombaj, Indie, (13-16.01.2015 – na zaproszenie),
 9. “The (In)flexible agency”, ‚Desire’ Workshop, Institutum Romanum Finlandiae, Rzym, Włochy(31.10-01.11.2014 – na zaproszenie),
 10. “The Praxiology of Shared Agency”, ACERP2014, Osaka, Japonia (30.03.2014),
 11. “Praxiology – The Philosophy of Effectiveness and Efficiency in Human Action” – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turcja (26.02.2014 – wykład gościnny na zaproszenie),
 12. „Inertia and Plasticity” – Philosopher’s Rally, Adam Mickiewicz University, Poznan (27.06.2013),
 13. „Reframing Praxiology. A New Introduction to the Efficient Action Theory” – ECTA 2013, Poznan, (13.06.2013),
 14. “Integrative Praxiology. A New Introduction to the Efficient Action Theory” – Philosophy Department Workshop, University of California, Davis, USA (15.02.2013, USA),
 15. “Praxiology” – Davis Group in Ethics and Related Subjects, Department of Philosophy, University of California, Davis, USA (05.10.2012, USA – na zaproszenie),
 16. “A Question of Ontology in Ethics” – Metaphysics, Language, and Morality. International Philosophical Symposium, Center for Croatian Studies, Zagrzeb, Chorwacja (01.12.2010),
 

II. po polsku (krajowe):

 1. „Problem intencjonalności w teorii działania Tadeusza Kotarbińskiego”, TNP, Pałac Staszica, Warszawa (16.02.2017),
 2. „Problem intencjonalności w teorii działania Tadeusza Kotarbińskiego”, Znak-Język-Rzeczywistość, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (25.11.2016),
 3. „Psychologiczne warunki skuteczności w zmiennym otoczeniu działania (na przykładzie działań militarnych), Problemy Efektywności Zarządzania, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa (04.12.2015),
 4. „Stabilność psychologiczna w niestabilnym środowisku działań planowanych” – Umysł – Decyzje Zachowania, UMK, Toruń (15.05.2015),
 5. „Dwa przykłady aktualności prakseologii Kotarbińskiego” – Towarzystwo Naukowe Prakseologii, Pałac Staszica, Warszawa (14.05.2015),
 6. “Nowe wprowadzenie do prakseologii Kotarbińskiego” – Towarzystwo Naukowe Prakseologii, Pałac Staszica, Warszawa (16.05.2013),
 7. “Gilotyna Hume’a” – David Hume (1711-1776). Mechanika Umysłu; Uniwersytet Warszawski (6-7.06.2011),

H. CZŁONKOSTWO I WOLONTARIAT:

 1. Recenzent rozprawy doktorskiej (Ari Virta, „Minorities of One. Skeptical Naturalism in Ethics”), publiczna obrona na Uniwersytecie Helsińskim (22.04.2017),
 2. Recenzent (peer-reviewer) dla Erkenntnis. An International Journal for Scientific Philosophy. Springer Publishing (od 10.2015),
 3. Przewodniczący komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji ECTA 2013: European Conference of Theory of Action – Reasons for Action and Praxiology. Broadening the Borders (12-14.06.2013, Poznań)
 4. Członek American Philosophical Association (od 2017),
 5. Członek Towarzystwa Naukowego Prakseologii (od 12.2011),
 6. Członek i juror w Komitecie Regionalnym Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej (10.2011-01.2012).
 7. Członek rady naukowej (oraz peer-reviewer) w Philosophy Study Journal, David Publishing Company, Libertyville, IL, USA (od 08.04.2010),
 8. Członek rady naukowej w Ethics in Progress Quarterly, Academic Research Publishers of Institute of Philosophy, UAM (od 01.10.2010),

I. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY:

 1. Kościuszko Foundation Fellowship (data przyznania: 05.2017),
 2. Stypendium Unikatowy Absolwent na staż w Helsinkach (10-11.2015),
 3. Stypendium dla Młodych Wybitnych Naukowców, MNiSW (10.2013-10.2016),
 4. Fulbright Senior Advanced Research Award (stypendium 09.2012–03.2013),
 5. Wyróżnienie rozprawy doktorskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Komitet Wydziału Nauk Społecznych, (07.06.2010),
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników