PL EN RU

dr inż.

Przemysław Dubel

Katedra
Katedra Gospodarki Narodowej
Dyżur
B204 Sem. letni 2017/18 - poniedzialek 14.30 - 15.30
Telefon
22 5534114
 • Polaryzacja czy konwergencja rozwoju regionalnego Polski po akcesji do Unii Europejskiej
 • Bariery w dostępie do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w procesie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości
 • Polityka regionalna w Polsce - realizacja i główne założenia,
 • The Support for Micro-Enterprise Development to Reduce Unemployment
 • Regionalism, regional policy and effects of its implementation after Polish accession to the European Union
 • Projekt jako narzędzie pozyskiwania funduszy unijnych
 • Bariery współfinansowania rozwoju przedsiębiorczości z funduszy unijnych
 • Regional Policy in selected Member States of the European Union
 • Regional Policy in Reducing Regional Disparities
 • EU Regional Policy-Main Directions and Challenges
 • Ewolucja pomocy finansowej UE dla krajów Afryki Pn..Strategia współpracy Polski z państwami Afryki Pn.
 • Wpływ funduszy unijnych na rozwój gospodarczy i społeczny Polski – bilans 10 lat członkostwa w UE
 • Polska w Unii Europejskiej – 10 lat doświadczeń
 • Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych
 • Zarządzanie projektami
 • Poland and Turkey in Europe – Social, Economic and Political Experiences and Challenges
 • WellBox - innowacyjne narzędzie dla rynku pracy
 • Wparcie rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie wybranych programów operacyjnych z perspektywy dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej,
 • Regionalizm europejski a rozwój przedsiębiorczości po akcesji Polski do Unii Europejskiej
 • The Influence of Structural Funds upon Social and Economic Development of Poland
 • Globalizacja a rozwój regionalny
 • Od euroregionu do europejskiej współpracy terytorialnej
 • Projekt innowacyjny Wellbox w świetle funkcjonowania polskiego rynku pracy
 • The European Union and Poland : problems and achievements
 • Poland in the European Union : a decade of successes or problems? : from the perspective of the use of EU funds
 • Zarządzanie projektami współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – studium przypadku
 • Wpływ funduszy unijnych na wybrane wskaźniki konwergencji regionalnej, w Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników