PL EN RU

dr hab., prof. ucz.

Teresa Czerwińska

Katedra
Katedra Systemów Finansowych Gospodarki
Zakład
Pracownia Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych
Dyżur
B531 Urlop od zajęć dydaktycznych.
Telefon
(22) 55 34 048

wyniki Podstawy ubezpieczeń - poprawki

2020-03-22

Szanowni Państwo,

wyniki egzaminu poprawkowego z przedmiotu Podstawy ubezpieczeń dla studentów stacjonarnych zostały wprowadzone do USOSa.

 

wyniki dla studentów wieczorowych -  zostana wprowadzone we wtorek

Organizacja roku akademickiego

2020-03-22

Szanowni Panstwo,

W związku z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW, informujemy Państwa o wdrożeniu następujących rozwiązań, dotyczących życia akademickiego na Wydziale Zarządzania UW.  

Dostepne pod linkiem

 

http://wz.uw.edu.pl/aktualnosci/38534/organizacja-zycia-akademickiego-na-wydziale-zarzadzania-uw

 

  • W okresie od 11.03.2020 - 14.04.2020 odwołane są stacjonarne, dydaktyczne dyżury wykładowców. Konsultacje ze studentami będą odbywały się zdalnie, z wykorzystaniem: poczty elektronicznej (u-mail - USOS) lub Skype.  Wykładowca może wyznaczyć dyżur telefoniczny (telefon służbowy), informując studentów poprzez pocztę elektroniczną (u-mail –USOS) o numerze telefonu, terminach i  godzinach dyżuru.
  • Nowe terminy zaliczeń i egzaminów, które były wyznaczone w okresie do 14 kwietnia 2020 r., zostaną ustalone w terminie późniejszym, po zakończeniu kwarantanny uniwersyteckiej.
  • Podania studenckie przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez system USOS. Podania będą rozpatrywane w normalnych terminach a decyzje umieszczane w USOS.
  • Biblioteka Wydziału Zarządzania UW zostaje zamknięta do 14 kwietnia 2020 r. Termin zwrotu książek zostaje ustalony na 18 kwietnia 2020 r. Kary za przetrzymanie książek do 17 kwietnia 2020 r. nie będą naliczane.
  • Obecnie ustalane są szczegóły dotyczące przedłużania ważności legitymacji studenckich. Informacja w tej sprawie zostanie opublikowana w najbliższym czasie.
  • Informacja dotycząca przeprowadzania oraz uczestnictwa w zajęciach (wykładach i ćwiczeniach), w formie zdalnej, zostanie opublikowana w możliwie najkrótszym czasie.

 

dyzur

2020-03-04

najblizszy dyzur w dniu 21/03 godz. 18,15

Podstawy ubezpieczeń - wyniki

2020-02-07

w dniu dzisiejszym  zostały wprowadzone do USOSa wyniki z egzaminu z przedmiotu Podstawy ubezpieczeń

ST. ZAOCZNE

 

Termin dyżuru z możliwośćią wglądu do prac - zostanie wyznaczony w sesji poprawkowej. 

Podstawy ubezpieczeń - wyniki

2020-02-07

w dniu dzisiejszym  zostały wprowadzone do USOSa wyniki z egzaminu z przedmiotu Podstawy ubezpieczeń

ST. STACJ. i WIECZOROWE

 

Termin dyżuru z możliwośćią wglądu do prac - zostanie wyznaczony w sesji poprawkowej. 

dyżur

2020-03-04

najbliższy dyżur 2 lutego godz. 11,00

wyniki Ubezpieczenia Majątkowe

2020-01-27

wyniki z zaliczenia przedmiotu Ubezpieczenia majątkowe - dostępne w systemie USOS

ST. STACJONARNE

wyniki st.+ wieczorowe

2020-02-05

w dniu dzisiejszym wyniki z Podstaw ubezpieczeń zostały wprowadzone do USOSa

DLA ST. STACJ. i WIECZOROWYCH

wyniki ZAOCZNE

2020-01-27

w dniu dzisiejszym wyniki z Podstaw ubezpieczeń zostały wprowadzone do USOSa

DLA ST. ZAOCZNYCH

 

ubezpieczenia majątkowe - wyniki

2019-12-17

Wyniki testu z przedmiotu Ubezpieczenia majątkowe (nst.) są dostępne w USOSie

seminarium

2020-02-25

kolejne spotkanie dla seminarzystów odbedzie się w dniu:

19/11 o godz. 17,30 B531

23/11 o godz. 13,15 B531

14/12 godz. 13,00 B531

18/12 godz. 9,45 B531

18/01 godz. 15,00 B531

Termin dodatkowy (w przypadku pytań) 2 lutego godz 11,00

 

kolejne spotkanie seminaryjne w dniu 28/02 godz. 18

 

seminarium

2019-11-13

spotkanie dla seminarzystów odbedzie się w dniu 18/10 o godz. 18

spotkanie - seminarium

2020-01-30

pierwsze spotkanie dla seminarzystów odbedzie sie w dniu 28/09 o godz. 16,00

Oglądanie prac

2019-06-17

Osoby chętne obejrzeć arkusz odpowiedzi z zaliczenia Podstaw Ubezpieczeń zapraszam na dyżur z mgr Aleksandrą Luterek w dniu 23 czerwca, sala B307, godzina 12:00.

Wyniki Podstawy Ubezpieczeń

2019-06-07

Wyniki z egzaminu Podstawy Ubezpieczeń (zarządzanie, tryb zaoczny) zostały wpisane do USOSa.

 

Osoby piszące warunkowo, które nie mają podpiętego przedmiotu w USOSie proszone są o kontakt dopiero po uregulowaniu tej kwestii w dziekanacie.

 

W razie wątpliwości proszę o kontakt z mgr Aleksandrą Luterek - aluterek@wz.uw.edu.pl

Wyniki Podstawy Ubezpieczeń II termin

2019-03-13

Wyniki z poprawy egzaminu Podstawy Ubezpieczeń (tryb zaoczny) zostały wpisane do USOSa.

 

W razie wątpliwości proszę o kontakt z mgr Aleksandrą Luterek - aluterek@wz.uw.edu.pl

Wyniki Podstawy Ubezpieczeń

2019-02-13

Wyniki z egzaminu Podstawy Ubezpieczeń (tryb zaoczny) zostały wpisane do USOSa.

 

Osoby piszące warunkowo, które nie mają podpiętego przedmiotu w USOSie proszone są o kontakt dopiero po uregulowaniu tej kwestii w dziekanacie.

 

W razie wątpliwości proszę o kontakt z mgr Aleksandrą Luterek - aluterek@wz.uw.edu.pl

Wykład z Podstaw Ubezpieczeń

2018-12-11

Odwołany na początku semestru wykład z Podstaw ubezpieczeń zostanie odpracowany w dniu 15 grudnia br. o godz. 16.00 w sali B 105

Wyniki Ubezpieczenia na Życie II termin

2018-09-15

w USOSie wpisane są już oceny z II terminu egzaminu z Ubezpieczeń na Życie.

 

w razie pytań proszę o kontakt: aluterek@wz.uw.edu.pl

Sesja poprawkowa

2018-07-05

Plan sesji poprawkowej:

 

Ubezpieczenia na życie - 15 września godz. 12.00, sala B105 
 
Podstawy Ubezpieczeń (z semestru zimowego) - 15 września godz. 12:45, sala B105 - na salę zostaną wpuszczone wyłącznie osoby, które będą miały złożone prace licencjackie w odpowiednich dziekanatach. Lista osób uprawnionych do egzaminu będzie tworzona w dziekanatach.

wyniki „Ubezpieczenia na życie”

2018-06-03

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym zostały wpisane do systemu ukos oceny z zaliczenia z przedmiotu „ubezpieczenia na życie „

termin poprawkowy zostanie wyznaczony w sesji poprawkowej  ( wrzesień wg kalendarza roku akademickiego) 

Dodatkowy termin

2018-03-22

Dodatkowy termin egzaminu (dla osób mających usprawiedliwiony I lub II termin) z Podstaw ubezpieczeń odbędzie się  w dniu 6.IV.2018 r. o godz. 17.30 w sali C 107.

Przy wejściu na egzamin studenci bedą proszeni o okazanie zgody na zachowanie terminu.

Wyniki i oglądanie prac

2018-03-15

Do USOSa wpisane zostały oceny z II terminu, z Podstaw Ubezpieczeń. W razie wątpliwości proszę o kontakt mailowy: aluterek@wz.uw.edu.pl

 

Brak możliwości wpisania oceny:

354615 - ocena 2

334044 - ocena 3

 

Osoby chętne obejrzeć swój egzamin zapraszam na dyżur z mgr Aleksandrą Luterek w dniu 21 marca (środa), sala B307, godzina 11:00.

Egzaminy poprawkowe

2018-02-24

Egzaminy poprawkowe z Podstaw Ubezpieczeń odbędą się:

10.III.2018 godz. 16.00 studia dzienne sala C 103
10.III.2018 godz. 16.30 studia wieczorowe sala C 103
10.III.2018 godz. 17.15 studia zaoczne Aula B
 

 

Wyniki 4 lutego

2018-02-18

Do USOSa wprowadzone zostały oceny z Podstaw Ubezpieczeń dla studiów zaocznych.

Brak możliwości wpisania oceny:

354615 - ocena 2

 

W razie wątpliwości proszę o kontakt mailowy: aluterek@wz.uw.edu.pl

Wyniki 8 lutego

2018-02-17

Do USOSa wpisane zostały oceny z egzaminu, z Podstaw Ubezpieczeń dla studiów dziennych i wieczorowych. W razie wątpliwości proszę o kontakt mailowy: aluterek@wz.uw.edu.pl

Dyżur

2018-01-31

W sprawie terminów egzaminu, przepisywania ocen czy innych spraw organizacyjnych zapraszam na dyżur z Panią mgr Aleksandrą Luterek, w niedzielę 4 lutego o godzinie 12:00, sala B307.

Wyniki 22 stycznia

2018-01-25

Dzisiaj zostały wpisane oceny z zaliczenia z Podstaw Ubezpieczeń, które odbyło się 22 stycznia b.r.

 

W razie wątpliwości proszę o kontakt mailowy: aluterek@wz.uw.edu.pl

Egzamin z Podstaw Ubezpieczeń

2018-01-23

Egzamin z Podstaw Ubezpieczeń odbędzie się:

- studia dzienne i wieczorowe, 8 lutego, od godz. 10:00, aula C
- studia zaoczne, 4 lutego, od godz. 13:00, aula C
 

dyżury w semestrze zimowym

2017-10-13

najbliższy dyżur odbędzie się w dniu 17/10 godz. 11,45

Wyniki poprawkowe: Podstawy ubezpieczeń i Ubezpieczenia na życie

2017-09-16

W dniu dzisiejszym zostały zamieszczone wyniki w systemie usos

terminy poprawkowe

2017-08-23

Termin poprawkowy z przedmiotu:

 

Fundusze inwestycyjne i emerytalne (MSFRiU-Z 2R ZIF) w dniu 6 września godz. 18,30 (sala B105)
Podstawy ubezpieczeń (DSM-Z 3R) w dniu 6 września godz. 17,30 (sala B105)
Ubezpieczenia na Życie (MSFRiU-Z 2R ZIF) w dniu 6 września godz.18,30 (sala B105)

Oceny

2017-06-22

Oceny z przedmiotu Fundusze inwestycyjne i emerytalne będa wpisane w piątek 23/06 w godzinach wieczornych.

wyniki

2017-06-11

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym zostały wpisane do usosa wyniki z przedmiotu Podstawy ubezpieczeń.

zaliczenie poprawkowe odbędzie się w sesji poprawkowej we wrześniu.

dyżur

2017-06-11

kolejny dyżur odbędzie sie w dniu 23/06 o godz. 17

wyniki

2017-05-13

w dniu dzisiejszym wyniki z zaliczenia przedmiotu Ubezpieczenia na życie zostały wpisane do USOSa

Dyżur

2017-05-12

Szanowni Państwo,

 

dyżur w dniu 12/05 zostaje odwołany.

Za zmiany przepraszam.

wyniki zaliczenia poprawkowego

2017-03-14

wyniki zostały wpisane do usosa

nr albumu 356779 - brak w usosie

dyżury w semestzre letnim

2017-03-10

terminy dyżurów:

17/03 godz. 18,00

1/04 godz. 13.00

7/04 godz. 18,30

22/04 godz. 13,00

12/05 godz. 17,30

19/05 godz. 17,30

2/06 godz. 18,30

 

Dyżur

2017-01-05

Szanowni Państwo,

najbliższy dyżur odbędzie sie w dniu 13 stycznia br. godz. 17.

 

dyżur

2016-12-13

Szanowni Państwo,

dyżur z dnia 16/12 zostanie przeniesiony na 22/12 godz. 18,30

za zmiany przepraszam

Dyżur

2016-12-13

terminy dyżurów (będą dodatkowo uzupełniane na bieżąco):

 

8/10 godz. 12-13,30

21/10 godz. 14,45-16,00

18/11 godz. 17-18,30

16/12 godz. 17-18,30

Wyniki

2016-09-16

Do USOSa wpisane zostały wyniki z popraw, które odbyły się 09/09/2016.

 

Brak możliwości wpisania oceny:

352389 – 3

355350 – 2

352348 – 2

336132 – 3

Dyżur

2016-08-30

najblizszy dyżur odbędzie się 2 wrześnie o godz. 18tej

UWAGA! zmiana

2016-06-22

dyżur z dnia 22/06 został przeniesiony na 23/06 godz. 19

za zmiane przepraszam

dyżury w sesji letniej

2016-06-18

dyżury w sesji letniej będą odbywać się w następujących terminach:

18/06 godz. 18,00-19,00

22/06 godz. 18,00-19,00

w przypadku pytań związanych z wpisaniem oceny prosze o kontakt mailowy: aluterek@wz.uw.edu.pl

2016-06-12

Nr albumu 326233 ocena dst

Wyniki - Podstawy Ubezpieczeń, studia dzienne i wieczorowe

2016-06-12

W dniu dzisiejszym wpisane zostały oceny z zaliczenia dla studentów dziennych i wieczorowych z przedmiotu Podstawy Ubezpieczeń.

 

Z semestru zimowego (informacja o ocenie przekazana została do dziekanatu):

 

Studia dzienne:

352766 – ocena 3

352306  – ocena 3

335681 – ocena 3

352230 – ocena 3

 

Studia wieczorowe:

340877 – ocena 3

 

Studia zaoczne:

341460 – ocena 3,5

352561 – ocena 3

 

 

Brak możliwości wpisania do USOSa:

334778 – ocena 2

335971 – ocena 4,5

339459 – ocena 4

354674 – ocena 4

352497 – ocena 3,5

343394 – ocena 3

321049 – ocena 4

 

w przypadku pytań związanych z wpisaniem oceny prosze o kontakt  mailowy: aluterek@wz.uw.edu.pl

Wyniki - Podstawy Ubezpieczeń, studia zaoczne

2016-06-12

W dniu dzisiejszym wpisane zostały oceny z zaliczenia dla studentów zaocznych z przedniotu Podstawy Ubezpieczeń.

 

Z semestru zimowego (informacja o ocenie przekazana została do dziekanatu):

328066 – ocena 3

307628 – ocena 3,5

343648 – ocena 3

 

Brak możliwości wpisania do USOSa:

325893 – ocena 3,5

352245 – ocena 3,5

352665 – ocena 5

352711 – ocena 3

352388 – ocena 3

333798 – ocena 3

336132 – ocena 2

 

w przypadku pytań związanych z wpisaniem oceny prosze o kontakt  mailowy: aluterek@wz.uw.edu.pl

Wyniki

2016-06-02

Do USOSa wpisane zostały oceny z Funduszy Inwestycyjnych i Emerytalnych oraz Ubezpieczeń na Życie.

 

Pani Paulina B. nie widnieje w USOSie. Z FIiE otrzymała ocenę 5, z UnŻ ocenę 3,5.

zaliczenie z Podstaw ubezpieczeń - stacjonarne

2016-06-12

Szanowni Państwo

uprzejmie informuję:

zaliczenie z przedmiotu Podstawy ubezpieczeń (stacjonarne) - w dniu 7 czerwca godz. 16,00 aula c

forma zaliczenia - test wielokrotnego wyboru (ilość pytań 20)

 wejście na aulę: legitymacja + długopis

poprawkowy termin - wrzesięń (sesja poprawkowa)

Wykład Podstawy Ubezpieczeń

2016-05-12

Wykład z Podstaw Ubezpieczeń, z dnia 17 maja zostaje przeniesiony na poniedziałek 30 maja, godz. 11:00-14:00, aula B.

14/05/2016

2016-05-05

W dniu 14/05:

- o godzinie 10:00 odbędzie się oglądanie prac z sesji zimowej

- o godzinie 12:00 odbędzie się seminarium

Przywrócenie terminu - System Ubezpieczeń

2016-04-01

Egzamin z Systemu Ubezpieczeń odbędzie się 10/04 (niedziela) o godzinie 13:00, w sali C107.

Nie jest to trzeci termin. Do zaliczenia mogą podejść wyłącznie osoby przywracające niewykorzystany termin, posiadające zgodę kierownika studiów.

System Ubezpieczeń

2016-03-22

Właśnie wpisane zostały oceny z Systemu Ubezpieczeń (studia zaoczne).

 

Brak możliwości wpisania oceny do USOSa:

333681 – ocena 2

334206 – ocena 3

334468 – ocena 2

376315 – ocena 2

343821 – ocena 2

327775 – ocena 3

Przywrócenie terminu - Podstawy Ubezpieczeń

2016-03-16

Wszyscy Studenci, którzy posiadają zgodę kierownika studiów o przywrócenie terminu będą pisać swój II termin pod koniec obecnie trwającego semestru wraz z grupa Studentów obecnie realizujących kurs Podstawy Ubezpieczeń. Zaliczenie odbędzie się na ostatnim wykładzie.

Podstawy Ubezpieczeń - 12/03/2016

2016-03-14

Do USOSa wpisane zostały oceny z Podstaw Ubezpieczeń (II termin, studia zaoczne).

 

Brak w USOS:

344165 - ocena 2

342778 - ocena 3

Podstawy Ubezpieczeń - 08/03/2016

2016-03-14

Wpisane zostały oceny z II terminu, z Podstaw Ubezpieczeń (studia dzienne i wieczorowe).

 

Brak w USOSie:

342470 - ocena 2

terminy seminariów w semestrze letnim

2016-03-08

najbliższe seminarium odbędzie się w dniu 12 lutego godz. 13,15

zapraszam

Egzamin - 13/02

2016-02-09

Przychylając się do Państwa prośby informuję, że kolejny termin z Systemu Ubezpieczeń dla studiów zaocznych w dniu 13/02/2016 nie odbędzie się. Poprawa odbędzie się w trakcie sesji poprawkowej w marcu, dokładny termin pojawi się niedługo na stronie. Proszę śledzić ogłoszenia.

Oceny

2016-02-09

W razie jakichkolwiek problemów z oceną lub w sprawie przepisania oceny z przedmiotu, proszę kontaktować się z mgr Aleksandrą Luterek ( aluterek@wz.uw.edu.pl ).

Podstawy Ubezpieczeń

2016-02-08

Do USOSa wpisane zostały oceny z Podstaw Ubezpieczeń (studia zaoczne, 07/02/2016).

 

Osoby, których nie ma w USOS:

342778 - ocena 2

334206 - ocena 3

Podstawy Ubezpieczeń - wyniki

2016-02-06

Do USOSa wpisane zostały oceny z Podstaw Ubezpieczeń, studia dzienne i wieczorowe, 05/02/2016.

 

Osoby, których nie ma w USOS:

342569 – 3

324071 – 3

System Ubezpieczeń - wyniki

2016-02-06

Do USOSa wprowadzone zostały oceny z Systemu Ubezpieczeń (studia zaoczne, 06/02/2016)

 

Osoby, których nie ma w protokole w USOS:

334206 – ocena 2

334468 – ocena 2

343821 - ocena 2

334369 - ocena 2

Krzysztof N. – ocena 3

335116 – ocena 3

326273 – ocena 3

System Ubezpieczeń - wyniki

2016-02-06

W dniu dzisiejszym do USOSa wpisane zostały oceny końcowe z Systemu Ubezpieczeń (studia dzienne).

Osoby z grupy C11 będą miały wpisane oceny w późniejszym terminie.

Podstawy Ubezpieczeń

2016-01-31

W USOSie wpisane zostały wyniki z Podstaw Ubezpieczeń (dzienne i wieczorowe, 19/01/2016).

 

Poniżej lista osób, które nie uzyskały progu 30%:

352683

346264

355014

352751

342470 - brak w USOSie

351188

352392

333985

Wyniki z Podstaw Ubezpieczeń

2016-01-29

W związku z wyjazdem służbowym wyniki z Podstaw Ubezpieczeń, z dnia 19 stycznia, wpisane będą do niedzieli 31 stycznia, do godziny 12:00.

Ubezpieczenia Majątkowe - wyniki

2016-01-19

W dniu dzisiejszym wpisane zostały oceny z Ubezpieczeń Majątkowych (studia zaoczne, 16/01/2016).

 

Brak możliwości wpisania oceny do USOSa (brak osoby w protokole):
319779 – ocena 4
356212 – ocena 3
352729 – ocena 2

Podstawy Ubezpieczeń - zaoczne 09/01/2016

2016-01-15

Wpisane zostały oceny z przedmiotu Podstawy Ubezpieczeń (studia zaoczne, zerówa 09/01/2016).

 

Osoby, które nie uzyskały 30% punktów:

352395

352660

334400

352626

352563

355993

352239

335592

352608

352549

 

Brak możliwości wpisania oceny do USOSa:

343037 – ocena 4

kolokwium Systemy ubezpieczeń

2015-12-10

Szanowni Państwo

 

kolokwium z przedmiotu systemy ubezpieczeń (grupa środowa) odbędzie się w styczniu. termin pojawi sie z koncem roku

harmonogram sesji zimowej 2015/16

2015-11-20

1) Podstawy Ubezpieczeń  DSFRiU-3R
 
a) stacj. i wieczorowe  5.02.2016  godz. 10,00 -12.00 Aula A
b) nst.: 7.02.2016  godz. 16.00 -19.00 sala  B 104
 
2) Systemy ubezpieczeń MSFRiU-1R
a) stacj. i wieczorowe 5.02.2016  godz. 12.00 -14.00 Aula A
b) nst.: 13.II.2016 w godz. 8.00-10.00 aula A

tematy dla grupy środowej System ubezpieczeń

2015-10-18

w materiałach zostały zamieszczone tematy i terminy prezentacji dla środowej grupy

zaliczenie seminarium

2016-01-03

warunkiem uzyskania zaliczenia z seminarium w semestrze zimowym 2015/16 jest:

 

1) przygotowanie konspektu pracy magisterskiej / licencjackiej do dnia 30/11 (przedstawieni i omówienie na seminarium). konspekt powinien zawierać: spis rozdziałów, cel pracy, hipotezy, metody badawcze oraz spis literatury do każdego rozdziału

2) zrealizowanie części teoretycznej pracy, złożenie (mailem na adres tczerwinska@wz.uw.edu.pl) i uzyskanie akceptacji promotora do konca zimowej sesji egzaminacyjnej (do 10/02)

 

W celu omówienia postępów w pracy na seminarium należy przesłać tekst na adres emailowy min 4 dni przed terminem seminarium, aby była możliowść zapoznania się z tekstem.

 

 

wyniki z terminu 10/10

2015-10-14

354867 dst
353676 dst
353470 dst
356950 dst
313717 dst
 
Podstawy ubezpieczeń:
335116 dst
342707 dst
337937 dst
323284 dst
336717 dst
323936 dst
343811 dst
 
oceny ndst:
334984
342778
344165
324071
343037
312108
 
Oceny są ostateczne i nie podlegają już dodatkowym poprawkom.

wyniki 4/09

2016-01-03

osoby kt nie możliwości wpisania do USOSa - wysłane do dziekanatu

1) monograf
297814 dst
363974 dst plus
323798 dst

 

2) Ubezpieczenia majątkowe zimowy semest zaległe
353858 dst
354877 dst
354891 dst
353716 dst
 
3) Podstawy ubezpieczeń
309779 dst plus
334434 dst
334401 dst
343661 dst
343676 dst
316443 dst
342758 dst
343936 ndst
341460 ndst
341117 ndst
334206 ndst
320251 ndst
338588 ndst
342768 dst
343675 dst
333844 dst
343813 dst
343640 dst
342682 dst 
335983 db
334044 ndst
343726 ndst
333798 ndst
342707 ndst
343648 ndst
342753 dst
342718 dst
316156 dst
342754 dst
334138 dst
335473 dst
334468 dst
321663 dst
312014 dst
334276 dst plus
335963 dst plus
324066 dst plus
335528 ndst
308980 dst
334226 dst plus
343673 dst plus
343379 dst plus
326273 db
327867 dst
333788 dst
323897 ndst
324656 dst
343811 ndst

309779 dst

Wyniki Podstawy Ubezpieczeń 02.06

2015-06-07

W dniu dzisiejszym wpisane zostały oceny z Podstaw Ubezpieczeń (studia dzienne oraz wieczorowe).

 

Wyniki osób z semestru zimowego oraz bez możliwości wpisania ocen do USOSa:

342291 – 3,5                      338588 – 2                          330013 – 3

341913 – 4                          335966 – 4                          320203 – 3,5

342737 – 3,5                      333894 – 3,5                      335912 – 3,5

333678 – 3,5                      333677 – 3                          334261 – 3

343654 – 3                          342761 – 3                          313798 – 3

321052 – 3                          334435 – 3                          334206 – 2

342682 – 2                          320251 – 2                          335783 – 5

333833 – 3                          326466 – 3                          341903 – 3

324140 – 3                          343664 – 3                          311293 – 3

324656 – 2                          342718 – 2                          342707 – 2

335788 – 2                          334468 – 2                          312014 – 2

334422 – 2                          333751 – 4,5                      333916 – 4,5

335676 – 4,5                      333842 – 4                          342659 – 4

334279 – 4                          333993 – 3,5                      327702 – 3,5

342787 – 3,5                      333824 – 3,5                      342725 – 3,5

335770 – 3,5                      335700 – 3                          342762 – 3

342685 – 3                          333685 – 3                          302190 – 3

342758 – 2                          333798 – 2                          308980 – 2

334778 – 2                          335560 – 3,5                      328075 – 3,5

333929 – 3                          334471 – 3                          330321 – 3

333775 – 3                          335674 – 2                          309779 – 2

342753 – 2                          333844 – 2                          316443 – 2

342754 – 2                          333788 – 2                          335473 – 2

342768 – 2                          335528 – 2                          312782 – 2

323963 – 2

oceny z 29/05 Podstawy ubezpieczeń nst.

2015-06-06

w dniu dzisiejszym zostały wpisane oceny z 29/05 z zaliczenia do usosa. termin poprawkowy 13/09. Jest to termin umożliwiający obronę pracy licencjackiej we wrześniu i rekrutację na studia magisterskie.

 

oceny poprawy z 29/05 osób sem zimowy:

334114 3,5 343813 2  
334204 3,5 334044 2  
336223 4 291498 2  
334420 4 327312 2  
334242 3 316156 2  
343736 3 343673 2  
343755 3 343640 2  
330467 3 343714 2  
334220 3 343676 2  
329152 3 343726 2  
343372 3,5 343379 2  
334221 3 343811 2  
343731 3 343661 2  
343732 3 341460 2  
334215 3 334138 2  
342755 3 326273 2  
334371 3 327867 2  
334441 3 334226 2  
343879 3,5 334401 2  
343724 4 334434 2  
342760 4 343648 2  
342390 3 343936 2  
334410 3 328345 2 brak usos
334470 4      

zaliczenie poprawkowe Podstawy ubezpieczeń

2015-06-04

zaliczenie poprawkowe odbędzie się w sesji poprawkowej 13/09, co umożliwia przystąpienie do obrony pracy licencjackiej we wrześniu br. 

Wyniki - Podstawy Ubezpieczeń III termin

2015-04-29

 

318965 - ocena 3

318143 - ocena 3

324646 - ocena 3

342688 - ocena 3

342762 - ocena 2

333798 - ocena 2

333775 - ocena 2

343675 - ocena 2

330321 - ocena 2

334243 - ocena 2

 

Wyniki - Podstawy Ubezpieczeń II termin

2015-03-12

W dniu dzisiejszym wpisne zostały wyniki z Podstaw Ubezpieczeń (II termin, studia dzienne i wieczorowe).

 

Brak możliwości wpisania oceny do USOSa:

323691 - ocena 2

316156 - ocena 2

Wyniki - System Ubezpieczeń II termin

2015-03-11

W dniu dzisiejszym wpisane zostały wyniki z Systemu Ubezpieczeń (II termin, dzienne).

Wyniki - Podstawy Ubezpieczeń II termin

2015-03-08

W dniu dzisiejszym wpisane zostały oceny z Podstaw Ubezpieczeń (II termin, studia zaoczne).

 

Brak możliwości wpisania oceny w USOSie:

333676 - ocena 2

Wyniki - System Ubezpieczeń II termin

2015-03-08

W dniu dzisiejszym zostały wpisane do USOSa wyniki z Systemu Ubezpieczeń (II termin, studia zaoczne).

 

Brak możliwości wpisania oceny w USOSie:

313315 - ocena 2

Wyniki Podstawy Ubezpieczeń - studia zaoczne

2015-02-05

W dniu dzisiejszym wpisane zostały wyniki egzaminu z Podstaw Ubezpieczeń (studia zaoczne).

 

Brak możliwości wpisania oceny w USOSie:

333676 - ocena 2

Wyniki

2015-02-03

W dniu dzisiejszym wpisane zostały wyniki egzaminów z Ubezpieczeń Majątkowych (studia zaoczne) oraz Systemu Ubezpieczeń (studia zaoczne).

 

Dodatkowe informacje na temat osób, których nie można wpisać w USOS:

343675 - brak możliwości zaliczenia, egzamin pisany z innego przedmiotu niż przypisany jest w USOSie

313315 - ocena 2

327785 - ocena 3

wyniki Podstawy ubezpieczeń 30/01/15

2015-01-30

w dniu dzisiejszym zostały wprowadzone do USOSa wyniki egzaminu.

 

Z osób które pisały egzamin jako przedmiot "zaległy" powtarzany z poprzednich semestrów ocenę pozytywną otrzymał

 

324024 dst plus

 

pozostałe dwie osoby ocena ndst

 

EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników