PL EN RU

Прием - Zarządzanie Zaoczne

Обучение на польском языке

 

Zarządzanie, Dyplomowe Studia Menedżerskie
Rodzaj studiów:  studia I stopnia
Forma studiów: niestacjonarne - zaoczne
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

Limit miejsc: 200
Limit miejsc dla kandydatów z maturą zagraniczną, odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (w tym cudzoziemców) - w ramach limitu ogólnego
Limit miejsc dla kandydatów z maturą zagraniczną, odbywających studia na zasadach innych niż obywatele polscy - 20
Limit miejsc na studia stacjonarne równoległe - jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe
Limit miejsc na zasadzie przeniesienia - 20

1. Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej:
II tura do 17 września 2014 r. roku pod adresem https://irk.uw.edu.pl

Zapisz się na studia

2. Skladanie dokumentów 
II tura  -  do 24 września 2014 roku 
pod adresem:


PUNKT REKRUTACYJNY
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
PARTER bud. C (przy Recepcji)
tel. 022/ 55 34 026, 55 34 100
czynny:
pon.-pt. 10.00-16.00
sob. 10.00-14.00
email: rekrutacja@wz.uw.edu.pl

 

Wymagane dokumenty:

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, dyplomu IB, dyplomu EB lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem
 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów https://irk.uw.edu.pl
 • potwierdzona przez Uniwersytet Warszawski kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia
 • deklaracja płatności
 • 3 kolorowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35x45 mm) 
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK jego fotografii oraz jej akceptacji przez Uniwersytet Warszawski
 • dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (numer konta do wpłaty)
 • upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią


Uwagi do zdjęcia do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

 • Elektroniczna wersja zdjęcia kandydata musi być wgrana do systemu IRK.
 • Akceptowane są tylko zdjęcia kolorowe o wymiarze 400 x 500 pikseli lub odrobinę większe, zachowujące te same proporcje.
 • Musi być widoczna twarz kandydata o wyraźnym konturze, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów.
 • Fotografia ma przedstawiać lewy półprofil, musi być widoczne lewe ucho. 
 • Tło fotografii musi być gładkie i jasne.
 • Zdjęcie musi być identyczne z dostarczaną wersją papierową.


Zasady kwalifikacji:

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów rekrutacja zostanie przeprowadzona tak jak na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Kandydaci zobowiązani są do dokonania rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej. 

Kandydaci z maturą zagraniczną, niebędący obywatelami polskimi, mają obowiązek przystąpienia do ustnego egzaminu z języka polskiego, w trakcie którego zostanie oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz formułowanie wypowiedzi w języku polskim. Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Egzamin odbędzie się 18 września 2014 roku o godz. 09.00 w pokoju B004 (parter, budynek B) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie.

Dodatkowe informacje dla obcokrajowców


Realizacja zajęć:

Studia niestacjonarne prowadzone w systemie zaocznym: zajęcia odbywają się w trybie weekendowym - w piątki po godz. 16.00 oraz w soboty i niedziele.

 

Opłaty za studia zaoczne (za rok studiów):

Płatność jednorazowa

Płatność w dwóch ratach

Płatność w ośmiu ratach

5.200 zł do 20.10.2014 r.

2.700 zł do 20.10.2014 r.

2.700 zł do 5.03.2015 r.

Rata I w wysokości 700 zł do 20.10.2014

 

Raty II-VIII w wysokości 700 zł każda do 5-go każdego miesiąca 
(od listopada do maja, z wyjątkiem kwietnia - płatność w kwietniu do 3.04.2015 roku)

 

5.200 zł

5.400 zł

5.600 zł

 

Wpłata czesnego jest wnoszona na indywidualny numer konta nadany w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS). 
Indywidualny nr konta bankowego jest udostępniany w chwili przyjęcia kandydata na studia na Wydziale Zarządzania UW, na stronie internetowej: https://usosweb.dak.uw.edu.pl

Tytuł wpłaty: czesne za studia DSM zaoczne oraz imię i nazwisko studenta i rok studiów.
 

Informacja dla osób, za które czesne pokrywa zakład pracy

 1. Zakłady pracy, które pokrywają czesne za studentów wnoszą opłaty w jednej lub dwóch ratach.
 2. Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia zapłaty dostarczyć do Dziekanatu studiów Wydziału Zarządzania prośbę o wystawienie faktury za czesne włącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej podstawie zostanie wystawiona faktura dla zakładu pracy i wysłana listem poleconym.
 3. Faktury będą wystawiane tylko po dokonaniu wpłaty.
   

 

Kierownik studiów

dr hab. Jacek Pasieczny

Dyżury

Sem. zimowy 2017/18 - czwartek 12.00 - 14.00, począwszy od 19 października 2017 r.

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 180 E-mail: jpasieczny@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój:C213
Telefon: (22) 5534004, 5534173, 5534007

E-mail:dsm@wz.uw.edu.pl


Godziny otwarcia od 29.09.2017 r.
pon., śr. - nieczynny
wt. 12.00 - 16.00
czw. 10.00 - 14.00
pt. 12.00 - 18.00 (w terminach zjazdów)
sob. 09.00 - 15.00 (w terminach zjazdów)
niedz. 10.30 - 14.30 (w terminach zjazdów)

Wszystkie sprawy studenckie rozpatruje wyłącznie:


mgr Jacek Kiryło
Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001
mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników