PL EN RU

Zaliczenie BHP - dla I roku

Szanowni Studenci I roku studiów I stopnia,

Uprzejmie informujemy, że szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę w Uczelni w roku ak. 2016/2017 będzie przeprowadzone systemem internetowym. Program szkolenia oraz test będzie dostępny  na platformie Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME) w terminie od 02 listopada 2016 r. do 10 lutego 2017 r. Termin poprawkowy od 03 marca do 09 marca 2017 r.

Dodatkowych terminów poza wyznaczonymi nie przewiduje się.

Szkolenie jest zakończone egzaminem testowym (23 pytania zamknięte jednokrotnej odpowiedzi). Test zalicza uzyskanie 12 poprawnie zaznaczonych odpowiedzi.

Osoby legitymujące się dokumentem potwierdzającym zaliczenie przedmiotu "Bezpieczeństwo i higiena pracy" na innej Uczelni Wyższej lub innym niż obecny Wydziale Uniwersytetu Warszawskiego, będą mogły mieć przepisane zaliczenie. Powinny niezwłocznie o tym fakcie powiadomić panią Dorotę Olejarka i panią Ninę Zielińską w Inspektoracie BHP i OP lub Dziekanat swoich studiów. Studenci, którzy przechodzili szkolenie BHP w latach wcześniejszych do roku ak. 2008/09, powinni odbyć szkolenie raz jeszcze na platformie COME w związku ze zmianami w przepisach BHP.

Zaświadczenia o szkoleniach z zakresu BHP z zakładów pracy nie uprawniają do zaliczenia szkoleń BHP studentów rozpoczynających naukę na Uczelni.

W przypadku niezaliczenia przedmiotu BHP, powtarzanie przedmiotu będzie możliwe w terminie od 28 sierpnia do 10 września 2017 r. Powtarzanie przedmiotu wiąże się z odpłatnością 200,- PLN. Kwotę tę student wpłaca na konto bankowe swojego Wydziału przypisane do każdego studenta w USOS. Dowód wpłaty należy przesłać P. Dorocie Olejarka lub P. Ninie Zielińskiej celem wpisania zaliczenia do USOS.

powrót

Kierownik studiów

dr hab. Małgorzata Olszak
Olszak

Dyżury

Sem. zimowy 2016/17 - czwartek 10.30 - 12.00

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 150 E-mail: kierstdfinan@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój:C214
Telefon: (22) 5534008, 5534166
E-mail:msd@wz.uw.edu.pl

Godziny otwarcia w r.ak. 2017/18, od 1.10.2017 r.
pon., śr. 10.00 - 14.00
wt., czw. 12.00 - 17.30
pt. - nieczynny

Wszystkie sprawy studenckie rozpatruje wyłącznie:


mgr Jacek Kiryło
Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników