PL EN RU

Opis - International Business Program Dzienne

Forma studiów: studia stacjonarne - dzienne w języku angielskim; studia płatne
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)


English page: http://www.ibp.uw.edu.pl/

 

Program Zarządzanie Międzynarodowe - International Business Program to dwuletnie studia magisterskie prowadzone wyłącznie w języku angielskim. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym, tak w działach zagranicznych polskich przedsiębiorstw, jak i w korporacjach transnarodowych w kraju i za granicą.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie międzynarodowe (IBP), wykazuje się pogłębioną i rozszerzoną wiedzą dotyczącą zarządzania i dyscyplin komplementarnych oraz wiedzą specjalistyczną odnoszącą się do poszczególnych funkcji zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem aspektu międzynarodowego. Absolwent posiada umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk ekonomicznych i społecznych w różnej skali, w szczególności umiejętność podejmowania decyzji i planowania w skali przedsiębiorstw i instytucji o innym charakterze. W szczególności dotyczy to opanowania wiedzy i narzędzi pozwalających na wielowymiarową analizę ryzyka działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa oraz dokonać diagnozy stanu organizacji, a w szczególności:

 

w zakresie organizacji:

 • proponować właściwe rozwiązania organizacyjne dla działalności międzynarodowej
 • rozumieć i dostosować się do kultury organizacji, w której funkcjonuje
 • zidentyfikować, zaplanować i ocenić kluczowe procesy w organizacji
 • sporządzić akceptowalny przez banki i inwestorów biznesplan

w zakresie strategii organizacji:

 • rozumieć strategię własnej organizacji
 • potrafić pracować przy budowie dokumentów strategicznych
 • ocenić strategie i możliwe działania konkurentów
 • ocenić ryzyka strategiczne, w tym w zakresie nowych rynków działania

w zakresie marketingu:

 • dokonać dogłębnej analizy rynku
 • potrafić sporządzić dokumenty dotyczące strategii marketingowej dla danych rynków
 • zaplanować działania marketingowe na rynkach eksportowych

w zakresie finansów i bankowości:

 • rozumieć uwarunkowania funkcjonowania instytucji bankowych na rynkach międzynarodowych
 • współpracować z bankiem w zakresie finansowania działalności, w tym szczególnie
 • w finansowaniu operacji handlu zagranicznego
 • potrafić dokonać analizy sytuacji finansowej własnego podmiotu oraz partnerów biznesowych i konkurentów
 • określić bezpieczną strategię finansowania działalności
 • potrafić ocenić ryzyka finansowe działalności

w zakresie handlu zagranicznego:

 • potrafić wybrać partnerów handlowych i przeprowadzić z nimi proces negocjacyjny
 • zaplanować realizację operacji handlu zagranicznego tak w sferze technicznej, jak i dokumentowej, czy finansowej

w zakresie analizy ryzyka działalności poza wskazanymi wcześniej:

 • przeprowadzić analizę ryzyka ekonomicznego oraz politycznego otoczenia biznesu.

 

Ponadto absolwent powinien znać i umieć posługiwać się narzędziami informatycznymi oraz matematyczno-statystycznymi wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwem. Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Posiada umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy uniwersyteckiej w pracy zawodowej. Absolwenci posiadają umiejętność i wolę dalszego systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Wykładowcy programu to pracownicy Wydziału Zarządzania UW i wykładowcy z uczelni zagranicznych, współpracujących z Wydziałem Zarządzania (University of North Florida - USA, University of Illinois at Urbana Champaign - USA, George Washington - USA, Le Moyne College - USA, Universite Libre de Bruxelles - Belgia i wielu innych uczelni z Europy Zachodniej, USA, Azji, Rosji i Ukrainy. Zasadniczym jego celem jest przedstawienie problemów teoretycznych i praktycznych zarządzania międzynarodowego w Polsce, na tle tendencji światowych. W tym kontekście szczególnie ważny jest udział wykładowców z licznych uczelni zagranicznych.. W zajęciach mogą uczestniczyć studenci zagraniczni, przyjeżdżający do Polski w ramach programów wymiany (np programu Erasmus). Studenci biorący udział w programie mogą uczestniczyć w wykładach oraz w innego typu zajęciach, prowadzonych w językach obcych, na innych uczelniach w ramach umów o współpracy.

Ważnym elementem kształcenia jest odbycie praktyki powiązanej tematycznie z kierunkiem studiów lub semestralnego wyjazdu na studia za granicę. Na kierunku studiów International Business Program drugiego stopnia zajęcia są prowadzone w ramach następujących modułów:

 • Management (Zarządzanie)
 • Finance (Finanse)
 • Marketing (Marketing)
 • Human Resources Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)
 • Operational Management (Zarządzanie operacyjne)
 • Entrepreneurship (Przedsiębiorczość)
 • Law (Prawo)
 • International Relations (Stosunki międzynarodowe)
 • General (Przedmioty ogólne)
 • Elective courses (Wykłady gości i wykłady do wyboru)
 • Internship (Praktyka)
 • Master seminar (Seminarium dyplomowe)

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich modułów.

Przedmioty w ramach modułów kształcenia:


Management

 • Strategic Management
 • Modern Management

Finance

 • Corporate Finance
 • Financial Markets
 • International Banking and Finance

Marketing

 • Strategic Marketing Management
 • International Marketing
 • Market Research

Human Resource Management

 • Organizational Ethnography
 • Human Resources Management

Operational Management

 • International Logistics
 • Process Management

Entrepreneurship

 • Entrepreneurship
 • Business Ethics
 • International Business (Commerce)

Law

 • International Commercial Law
 • European Business Law
 • International Taxation

International Relations

 • Introduction to Politics
 • International Politics Relations

General  

 • Negotiations
 • Statistic with Elements of Econometrics
 • Operations Research
 • International Economics
 • Management Information Systems

Supplementary courses

 • Marketing
 • Financial Accounting
 • Economics
 • Management

Elective courses
Internship

 • Internship
 • Study abroad - exchange

Master seminar

 

Możliwość zatrudnienia
Absolwent posiada kompleksową wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości, marketingu, prawa międzynarodowego oraz strategii i zasad funkcjonowania korporacji transnarodowych. Może on pracować zarówno w międzynarodowych organizacjach politycznych, ekonomiczno-finansowych, biznesowych, a także administracji państwowej, na stanowiskach o charakterze menedżerskim i eksperckim. Rosnące inwestycje zagranicznych podmiotów w Polsce i proces umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw, wsparty aktywnym funkcjonowaniem Polski w Unii Europejskiej, powoduje rosnący popyt na tak przygotowanych pracowników. Przykładowymi miejscami pracy są działy analiz ekonomicznych w organizacjach międzynarodowych, działy handlu zagranicznego, doradztwo w zakresie strategii międzynarodowych w podmiotach gospodarczych, biura radcy handlowego w administracji rządowej. Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Możliwość kontynuowania kształcenia
Absolwent ma możliwość kontynuacji kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz programach specjalistycznych i międzynarodowych.

 

Kierownik studiów

dr Waldemar Kozioł

Dyżury

Sem. zimowy 2017/18 - czwartek 18.30 - 19.45

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 111 E-mail: wkoziol@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój:C218
Telefon: (22) 5534138
E-mail:ibp@wz.uw.edu.pl

godziny przyjęć:
pn-pt. 10.00 - 15.00
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników