PL EN RU

Opis - Zarządzanie Dzienne

Forma studiów: stacjonarne (dzienne)

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

 

Specjalności:

Specjalność jest wybierana podczas pierwszego semestru studiów; zajęcia specjalizacyjne rozpoczynają się od drugiego semestru studiów. Specjalność zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się na nią minimum 50 kandydatów.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie, wykazuje się pogłębioną i rozszerzoną wiedzą dotyczącą zarządzania i dyscyplin komplementarnych oraz wiedzą specjalistyczną odnoszącą się do poszczególnych funkcji zarządzania. Absolwent posiada umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk ekonomicznych i społecznych w różnej skali, w szczególności umiejętność podejmowania decyzji i planowania w skali przedsiębiorstw i instytucji o innym charakterze. Posiada umiejętność zarządzania strategicznego. Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Posiada umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy uniwersyteckiej w pracy zawodowej. Absolwenci posiadają umiejętność i wolę dalszego systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Możliwość zatrudnienia
Absolwent otrzymujący tytuł zawodowy magistra, posiada rozszerzoną wiedzę a także umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na rynku krajowym i zagranicznym, w tym do prowadzenia działalności na własny rachunek. Studia magisterskie na kierunku zarządzanie, zapewniają integrację wiedzy z różnych dziedzin, a także w wysokim stopniu rozwijają kompetencje menedżerskie. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umożliwiają absolwentowi zajmowanie wysokich stanowisk kierowniczych lub stanowisk wysoko cenionych specjalistów w organach zarządzających przedsiębiorstw i grup kapitałowych, instytucjach non profit, jednostkach administracji publicznej różnych szczebli. Studia drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania UW kształcą studentów zgodnie z potrzebami gospodarki i administracji oraz łączą uniwersyteckie wykształcenie z przekazywaniem praktycznych umiejętności menedżerskich.

Kierownik studiów

dr hab. Jacek Pasieczny

Dyżury

Sem. letni 2016/17 - poniedziałek 10.00 - 12.00

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 180 E-mail: jpasieczny@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój:C214
Telefon: (22) 5534008, 5534166
E-mail:msd@wz.uw.edu.pl

Godziny otwarcia:
pon., śr. - 10.00 - 14.00
wt., czw. - 12.00 - 17.30
pt. - nieczynny

Wszystkie sprawy studenckie rozpatruje wyłącznie:


mgr Jacek Kiryło
Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal 2014
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001
mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników