PL EN RU

Opis - Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania dla Twórców, Artystów, Animatorów Kultury

Opis studiów podyplomowych

Program studiów  obejmuje następujące przedmioty: Historia i misja Uniwersytetu Warszawskiego, Prawo autorskie, Prawo kultury, Prawo handlowe, Prawo podatkowe, Zarządzanie personelem w tym „Artysta sprawny menedżer”, Zarządzanie kulturą i oświatą, Marketing i promocja, public relations, Media relations, Negocjacje, Savoir-vivre i etykieta menedżera kultury, Sponsoring, Teoria i metody organizacji, Finansowanie kultury - Biznesplan i plan promocji, Finansowanie kultury - Fundusze, Finansowanie kultury - Strategia działania

 

Zajęcia dodatkowe: Megatrendy we współczesnym świecie, zajęcia integracyjne, panelowe i studyjne organizowane we współpracy z Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Klubem Absolwentów UW, Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS i in.

 

Wykładowcy: Prof. dr hab. Jan Błeszyński, prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, prof. dr hab. Jerzy Miziołek, dr Stanisław Kownacki, dr Inga Oleksiuk, dr Robert Pietrusiński, dr hab. Agnieszka Postuła, dr Agnieszka Rymsza, dr Piotr Sokół, mgr Zofia Kosińska, mgr inż. Lucyna Krupa-Szado, mgr Piotr Lignar, mgr Krzysztof Podstawka, mgr Sylwia Żółkiewska-Jaworek, dypl. art. Paweł Lipnicki - trener biznesu, mgr Maria Kujcys-Sołobodowska.

 

Wśród  Absolwentów plasuje się wielu, wybitnych artystów - menedżerów kultury zarządzających czołowymi i instytucjami kultury w Polsce. Studia otwierają nowy etap w dalszej działalności zawodowej ludzi kultury. Artyści zdobywają nowy zawód menedżera kultury. Absolwenci zdobywają ważne uprawnienia i z powodzeniem startują w konkursach na kierownicze stanowiska w instytucjach kultury w Polsce / UE.

Sposób zaliczania przedmiotów

Test egzaminacyjny z programu studiów. Praca menedżerska na ocenę nt. „BIZNESPLAN” dla przedsięwzięcia artystycznego lub „STRATEGIA DZIAŁANIA” dla instytucji / organizacji kultury.

Sylwetka absolwenta

Słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę, profesjonalne kwalifikacje zawodowe menedżerskie oraz umiejętności niezbędne do:

 

 • planowania karier własnych i podwładnych pracowników
 • podniesienia poziomu kultury osobistej
 • budowania autorytetu i dyscypliny w środowisku swojej działalności przy jednoczesnym pozyskiwaniu z jego strony zaufania,  szacunku i sympatii
 • budowania wzajemnie korzystnych relacji z otoczeniem, za pomocą kampanii i działań
 • public relations
 • budowania i umocnienia więzi emocjonalnej z Uniwersytetem Warszawskim
 • efektywnego prowadzenia samodzielnych przedsięwzięć kulturalnych
 • założenia i prowadzenia własnej firmy (np. impresariatu artystycznego)
 • skonstruowania biznesplanu, strategii działania i planu promocji dla przedsiębiorstwa, instytucji lub organizacji kultury
 • pozyskiwania źródeł finansowania z funduszy polskich i UE
 • zarządzania instytucjami kultury, organizacjami artystycznymi i NGO
 • zarządzania projektem artystycznym
 • zarządzania zmianami w czasie kryzysu, czyli budowania systemu zachowań twórczych w firmie
 • stosowania w praktyce technik innowacyjnych, których istotą są pobudzanie twórczości i wdrażanie innowacji
 • praktykowania reguł sztuki marketingu w tym form i technik promocji oraz sponsoringu
 • orientowania się w problematyce prawa kultury w tym prawa autorskiego i medialnego
 • orientowania się w tematyce prawa handlowego, gospodarczego i podatkowego
 • podjęcia skutecznych negocjacji w interesach zawodowych itp

 

Studia PSM ART. umożliwiają artystom i animatorom kultury zdobyć nowy dla nich zawód menedżera. Współdziałają z Biurem Karier, Klubem Absolwentów UW oraz wieloma instytucjami i organizacjami kultury.

 

Kierownik studiów

dr Robert Pietrusiński
Pietrusiński

Dyżury

Sem. zimowy 2022/23 - czwartki godz. 19 - 20 na zoom z wyjątkiem 8 12 , 22 12 i 19 01 w tych dniach dyżur od godz. 20.30. Link do zoom na stronie w wiadomościach.

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 024 E-mail: robert@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój: C223
Telefon: (22) 5534181
E-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy sekretariatu Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00-16.00
soboty 9.00-15.00 (w dni zjazdu), niedziele 9.00-12.00 (w dni zjazdu)

Kontakt do koordynatora tego kierunku studiów:
p. Maria Kujcys-Sołobodowska,
tel.:602 768 287, dossiermk@poczta.onet.pl
EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników