PL EN RU

Opis - Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania na Rynku Dzieł Sztuki

Opis studiów podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie Na Rynku Dzieł Sztuki mają na celu przygotowanie doradców inwestycyjnych, pracowników muzeów i galerii prywatnych, domów aukcyjnych, antykwariuszy, kuratorów prywatnych kolekcji oraz osób zainteresowanych inwestowaniem w dzieła sztuki do zarządzania na rynku sztuki, umożliwiając im zdobycie nowego dla nich zawód menedżera.

 

Studia prowadzone są wspólnie z kancelarią prawniczą Domański Zakrzewski Palinka.

Program studiów podyplomowych, który obejmuje dwa semestry nauki (177 godzin wykładowych) realizowany jest przez ekspertów z wielu dziedzin – zarządzania, nauk prawnych, muzealnictwa, galerii i domów aukcyjnych.

 

Podstawy zarządzania, Zarządzanie przez projekt, Funkcje i rola nowoczesnego menedżera, Podstawy finansów i rachunkowości, Podstawy marketingu, Negocjacje, Zarządzanie różnorodnością, Dziedziny współczesnego rynku sztuki - wybrane zagadnienia, Rynek sztuki współczesnej w Polsce i na świecie, Galerie prywatne na polskim rynku sztuki, Zarządzanie galerią, Muzeum a rynek sztuki, Domy aukcyjne, Prywatne i korporacyjne kolekcje sztuki współczesnej, Wartość dzieła sztuki, Targi Sztuki, Wybrane aspekty roli kuratora na rynku sztuki, Tworzenie wystaw muzealnych w XX i XXI w – ewolucja koncepcji i form, Wystawa jako strategia „przepisywania” kanonu , Sztuka w przestrzeni publicznej , Wprowadzenie do historii sztuki, Fałszerstwa dzieł sztuki, Muzea uniwersyteckie – hybryda na rynku sztuki, Regulacje prawne dotyczące wywozu zabytków za granicę, Granty na projekty artystyczne, Podstawowe zagadnienia prawne na rynku sztuki, Prawo autorskie na rynku dzieł sztuki, Zagadnienia podatkowe związane z obrotem dziełami sztuki, tworzeniem kolekcji oraz działalnością muzeów, Restytucje zagrabionych dzieł sztuki - aspekty prawne, Umowy na rynku dzieł sztuki, Ubezpieczenia na rynku sztuki, Case Studies - Prezentacja najlepszych  krajowych i zagranicznych przypadków związanych ze współczesnym rynkiem sztuki.

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Przemysław Hensel, dr hab. inż. Przemysław Dubel, dr Małgorzata Winter, dr Agnieszka Wilczak, dr hab. Agnieszka Postuła, Agata Szkup (DESA), Cezary Lisowski (DESA), Tomasz Dziewicki (DESA), Katarzyna Żebrowka, dr Marcin Lewandowski, Ania Muszyńska (Spectra Art Space), Anna Tryc-Bromley (MSN), dr Natalia Kaliś, Grzegorz Piątek, Joanna Mytkowska (MSN), Juliusz Windorbski, Anna Povejsilova, Łukasz Gorczyca (Galeria Raster), Beata Peluch, Agnieszka Tarasiuk, Marta Dziewańska, Sebastian Cichocki, dr Jarosław Trybuś, Jan Koszutski, dr hab. Huber Kowalski, Karolina Nowak-Sarbińska (Art Advisory),Tadeusz Piątek, Marcin Goch, Bogna Świątkowska, Wojciech Dziomdziora, Joanna Wierzejska, dr Aleksandra Auleytner (DZP), Blanka Kuzdro-Chodor.

 

Informacje dot. kierunku znajdują się pod linkiem.

Sposób zaliczania przedmiotów

Zaliczanie przedmiotów odbywa się według wskazań wykładowców.

Zaliczenie studiów - uzyskanie 33 punktów ECTS z przedmiotów, przygotowanie i obrona prezentacji, z zakresu tematycznego związanego z seminarium dyplomowym. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zawierające wykaz przedmiotów objętych tokiem studiów.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów, absolwenci uzyskują kompleksową wiedzę, profesjonalne kwalifikacje menedżerskie oraz umiejętności niezbędne do:

 • orientowania się w poszczególnych dziedzinach rynku sztuki w tym malarstwa, fotografii, rysunku, sztuk wizualnych, rzeźby, wzornictwa, grafiki użytkowej, plakatu.
 • skutecznego uczestnictwa w aukcjach najważniejszych domów aukcyjnych w Polsce i na świecie
 • zarządzania domem aukcyjnym, galerią i antykwariatem,
 • poznania metod podrabiania dzieł sztuki oraz metod walki z fałszerstwami
 • tworzenia kolekcji prywatnych i strategii kolekcjonowania.
 • poruszania się po najważniejszych targach sztuki, w tym Art Basel, Frieze FIAC, Paris Photo.
 • orientowania się w polskim rynku antykwarycznym,
 • pozyskiwania dzieła sztuki do zbiorów prywatnych i muzeów.
 • współpracy z kuratorami.
 • organizacji pracy nad wystawami.
 • orientowania się w problematyce prawnej i podatkowej obrotu dziełami sztuki,
 • aktywnego korzystania z narzędzi finansowania zakupu dzieł sztuki i działalności muzeów i galerii,
 • skutecznego ubezpieczania dzieł sztuki,
 • efektywnego korzystania ze strategii i instrumentów marketingu kultury.

Kierownik studiów

dr hab. Elwira Gross-Gołacka

Dyżury

semestr zimowy 2022/2023 - piątki 11:00

Kontakt

Tel: tel. 22/ 55 34 110 E-mail: egross@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Dni i godziny pracy sekretariatu

Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00-16.00
soboty 9.00-15.00 ( w dni zjazdu), niedziele 9.00-12.00 (w dni zjazdu)

EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników