PL EN RU

Opis studiów podyplomowych - Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Opis studiów podyplomowych

Celem studiów jest rozszerzenie wiedzy i kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej i specjalistów w różnych jednostkach ochrony zdrowia. Jest on realizowany przez prezentacje teorii i metod nowoczesnego zarządzania podmiotami opieki zdrowotnej i innymi organizacjami w systemie ochrony zdrowia oraz nabycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności. Wzrost kwalifikacji menedżerskich kadry kierowniczej w istotny sposób przyczynia się do wzrostu siły konkurencyjnej podmiotów opieki zdrowotnej na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach - quasi-rynku publicznych świadczeń zdrowotnych oraz rynku świadczeń prywatnych. Przyczynia się do wzrostu skuteczności i efektywności działania innych podmiotów systemu ochrony zdrowia (właścicieli, płatników, regulatorów, organów nadzoru, podmiotów sektora ubezpieczeniowego, itp.).

Wśród wykładowców są: dr hab. prof. uUcz.Tomasz Ochinowski, dr hab., prof. ucz. Mariusz Trojanowski, dr hab. prof. ucz. Krzysztof Walczak, dr Stanisław Jachowicz, dr Robert Pietrusiński, dr Zofia Skrzypczak, dr hab. Hanna Kuzińska, dr Maciej Murkowski. prof. dr hab. Marcin Czech

 

Program studiów (184 godziny) obejmuje następujące przedmioty: Podstawy współczesnego zarządzania, Ustawodawstwo w ochronie zdrowia, Ochrona zdrowia w systemie finansów publicznych, System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce - organizacja i funkcjonowanie, Marketing usług i produktów zdrowotnych z elementami PR, Umiejętności menedżerskie - skuteczne przywództwo i zarządzanie ludźmi, Zarządzanie finansami jednostek ochrony zdrowia, Rachunkowość finansowa i zarządcza jednostek ochrony zdrowia, Prywatyzacja i komercjalizacja, prawo spółek, umowy cywilnoprawne, organizacje użyteczności publicznej, Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego dla jednostek ochrony zdrowia, Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia, Skuteczne negocjacje, mediacje i zarządzanie konfliktem w praktyce, Aktualne rozwiązania w zakresie zatrudnienia, Skuteczna organizacja i metody obsługi pacjentów w jednostkach ochrony zdrowia, Etyka i polityka antykorupcyjna w ochronie zdrowia, Innowacje w ochronie zdrowia, Podstawy organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia, Strategie dla jednostek ochrony zdrowia, Biznesplany dla jednostek ochrony zdrowia, Strategie rozwoju podmiotów leczniczych, Projektowanie struktur organizacyjnych, Zarządzanie zmianami i restrukturyzacja w jednostkach ochrony zdrowia [panel], Seminarium specjalistyczne (prace projektowe).

Sposób zaliczania przedmiotów

Przedmioty są zaliczane na podstawie aktywności słuchaczy, zaliczenie studiów - w oparciu o pracę dyplomową.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych posiadają wiedzę o specyfice zarządzania w ochronie zdrowia, w szczególności: formułowania strategii, biznesplanów i projektów dla jednostek ochrony zdrowia, opracowania strategii, tworzenia systemów zarządzania jakością oferowanych świadczeń zdrowotnych, negocjowania i mediacji, organizowania pracy zespołowej, uwarunkowań pracy menedżerskiej , form i metod zatrudniania, zarządzania marketingowego, zarządzania finansami i ekonomiki ochrony zdrowia, prawnych aspektów komercjalizacji, restrukturyzacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia.

Kierownik studiów

dr Zofia Skrzypczak

Dyżury

Sem. zimowy 2020/21 - poniedziałek 11.30 -13.00

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 158 E-mail: skrzypczak@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój: C223
Telefon: (22) 5534181
E-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy sekretariatu
Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00-16.00

soboty 9.00-15.00 (w dni zjazdu),

niedziele 9.00-12.00 (w dni zjazdu)
EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników